มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดค่ายแนะแนวน้องๆ ปี 4 ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 13:51
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--อายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ พร้อมสร้างโอกาสที่ดีแก่เยาวชนไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตอย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของค่าย "พัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" ให้แก่น้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2559 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกอาชีพอย่างเต็มตัว

ภายในกิจกรรม น้องๆ จะได้รู้จักตนเอง ทั้งด้านความชอบ ความถนัด ผ่านการแนะแนวจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย เช่น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน จนถึงการจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์งานจริงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อันจะนำไปสู่การวางแผนและเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต ทั้งนี้มูลนิธิฯ คาดหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" เป็นทุนที่มอบให้แก่น้องๆ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษาแรกจนกระทั่งจบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วกว่า 10 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท และมีน้องๆ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโครงการนี้แล้วกว่า 1,500 คน


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics