การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงาน Market Sounding KM11

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 14:10
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--Knight Frank Thailand

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ นิคม กม. 11 ซึ่งในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว การรถไฟฯ ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โครงการ และเตรียมการจัดทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน(Market Sounding) จึงใคร่เรียนเชิญท่านในฐานะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อช่วยในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และ ประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับข้อมูลของโครงการและความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยในการประชุมจะมีการนำเสนอจข้อมูลโครงการ ศักยภาพของพื้นที่ แนวทางการพัฒนาโครงการ ขนาด มูลค่าโครงการ ฯลฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน และ/หรือ สื่อมวลชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความสนใจ และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ โรงแรมอนันตารา สยาม ห้องพิมานแมน


Latest Press Release

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ นำสุดยอดโซลูชั่นและนวัตกรรมรองรับการเติบโตธุรกิจยุคดิจิทัล

- ดีเอชแอล ซัพพลายเชน สานต่อการเติบโตทางธุรกิจในอัตราเลข 2 หลัก เมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายบริการเพื่อรองรับการพลิกผันของธุรกิจในยุคดิจิทัลและความคาดหวังของผู้บริโภคในเมืองไทยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม -...

Design Thinking กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง

ความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยพัฒนางานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาแล้ว ที่แต่ละองค์กรต้องสำรวจ ทบทวนดูในองค์กรว่า จะสามารถสร้างสรรค์แผนงาน หรือริเริ่มโครงการใหม่ๆ...

ภาพข่าว: โมเดอร์นฟอร์มมอบทุนการศึกษา

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2561 ให้แก่นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 23 สถาบัน จำนวน 35 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมี นายโยธิน เนื่องจำนงค์...

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ทำพิธีมอบเครื่องบำบัดทดแทนไตชนิดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ (CRRT Machine) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีมอบเครื่องบำบัดทดแทนไตชนิดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ (Continuous Renal Replacement Therapies: CRRT) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,400,000 บาท...

กสร. ติวเข้มนิติกร เพิ่มศักยภาพบังคับใช้กฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อบรมนิติกรทั่วประเทศ รองรับกฎหมายใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กสร....

Related Topics