กรีนพีซเปิดเผยรายงานใหม่จุดกระแสคนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 16:15
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การคัดค้านที่เกิดขึ้นทั่วประเทศต่อร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพที่เต็มไปด้วยช่องโหว่เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลต้องยกเลิกการพิจารณาร่าง และการห้ามการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นายังคงมีอยู่ ในวันนี้ภายใต้กระแสคนไทยไม่เอาจีเอ็มโอกรีนพีซได้เปิดเผยรายงาน "20 ปี แห่งความล้มเหลว จีเอ็มโอกับคำสัญญาลมๆแล้งๆ" ที่ทบทวนหลักฐานในเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความล้มเหลวทางการตลาด และใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่เพิ่มขึ้น[1]

นายวัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "คำมั่นสัญญาลมๆแล้งๆเพิ่มขึ้น แต่ความนิยมของพืชจีเอ็มโอนั้นตรงกันข้าม แม้ว่า 20 ปีของการตลาดเพื่อสนับสนุนจีเอ็มโอโดยกลุ่มเจรจาผลประโยชน์อุตสาหกรรมที่ทรงอำนาจเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมกลับได้รับการยอมรับในเพียงไม่กี่ประเทศและเป็นพืชเพียงไม่กี่ชนิด โดยพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอมีเพียงร้อยละ 3 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั่วโลก แท้ที่จริงแล้ว ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจีเอ็มโอแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอทั้งโลกกระจุกตัวอยู่เพียง 5 ประเทศเท่านั้น และเกือบ 100 % ของพืชจีเอ็มโอเหล่านี้เป็นพืชเพียง 2 ชนิดเท่านั้น หนึ่งคือพืชต้านทานยากำจัดวัชพืช และสองคือพืชที่ผลิตพิษฆ่าแมลง ในขณะที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็ปฏิเสธพืชจีเอ็มโอ ผู้บริโภคในยุโรปไม่กินอาหารจีเอ็มโอ และข้าวโพดจีเอ็มโอเป็นพืชจีเอ็มโอชนิดเดียวที่มีการปลูกในยุโรป ส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียยังปลอดพืชจีเอ็มโอ อินเดียและจีนมีพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอ แต่ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ไม่ใช่อาหารนั่นคือฝ้าย และมีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นในทวีปแอฟริกาที่ปลูกพืชจีเอ็มโอ กล่าวง่าย ๆ คือ พืชจีเอ็มโอไม่ได้เลี้ยงคนทั้งโลก[2]"

รายงาน " 20ปีแห่งความล้มเหลว จีเอ็มโอกับคำสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ" เปิดเผยถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพืชจีเอ็มโอซึ่งรวมถึง

พืชจีเอ็มโอเพิ่มปริมาณการใช้ยากำจัดศัตรูพืชเกือบทั้งหมดของพืชจีเอ็มโอถูกผลิตมาเพื่อสร้างพิษกำจัดศัตรูพืชหรือทนต่อการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชบางอย่าง ศัตรูพืชและวัชพืชมีการพัฒนาให้ต้านทานต่อพิษเหล่านี้ ทำให้เกิดแมลงและวัชพืชที่ดื้อยา ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีอยู่ตลอดเวลาพืชจีเอ็มโอไม่สามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนได้ทั้งโลก

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพืชจีเอ็มโอไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารไม่มีความเห็นร่วมกันในทางวิทยาศาสตร์ว่าพืชจีเอ็มโอปลอดภัยแม้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพพยายามสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยของพืชจีเอ็มโอให้แก่ผู้บริโภค แต่นักวิทยาศาสตร์อิสระกว่า 300 คน ได้โต้แย้งในประเด็นนี้[3] นอกจากนี้ พันธุวิศวกรรมยังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นภัยที่นำความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ และส่งผลกระทบอันไม่คาดคิดและไม่อาจย้อนคืนได้ต่อสิ่งแวดล้อม

"แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพถูกตีกลับไปยังกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลไทยไม่เคยเรียนรู้บทเรียนหลังจากสองทศวรรษของการปนเปื้อนพืชจีเอ็มโอในประเทศไทย[4]" นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีกล่าว "ขณะนี้สมาพันธ์เกษตร ปลอดภัยมั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ (NCSSSA)[5] จัดตั้งขึ้นและอ้างเป็นกลุ่มเกษตรกรไทยชั้นนำที่สนับสนุนรัฐบาลให้ผลักดันจีเอ็มโอ แต่จริงๆแล้วสมาพันธ์เกษตร ปลอดภัยมั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติคือกลไกสนับสนุนจีเอ็มโอที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่นมอนซานโต และ ซีพี ควบคุมอยู่เบื้องหลัง อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงจากการครอบงำของบรรษัท"

"กรีนพีซ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเปิดรับฟังความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ พิจารณาข้อมูล แข็งขืนต่อการโฆษณาชวนเชื่อของบรรษัท ยืนหยัดปกป้องประเทศไทยจากจีเอ็มโอ และสนันสนุนเกษตรกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืน เกษตรกรรมเชิงนิเวศรับประกันถึงการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ อาหารสุขภาพของวันนี้และวันพรุ่งนี้ ด้วยการปกป้องดิน น้ำ และสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ทำให้สภาพแวดล้อมปนเปื้อนด้วยสารเคมี หรือจีเอ็มโอ"

หมายเหตุ

[1] รายงานเรื่อง "20 ปีแห่งความล้มเหลว จีเอ็มโอกับคำสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ http://www.greenpeace.or.th/mailing/20yearsGMO_TH.pdf


Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics