กระทรวงเกษตรฯ หารือมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้าวของชาวนาไทย เน้นส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ เดินหน้าปรับแนวทางบริหารจัดการสินค้าข้าวไทยอย่างครบวงจร เพื่อสอดรับความต้องการของตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 10:16
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณามาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้าวของชาวนาไทย โดยมีการหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายสมาคมชาวนา โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการกำหนดเขตที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย 300 ชุมชน ชุมชนละประมาณ 1,000-3,000 ไร่ รวม 694,346 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 58,336 ครัวเรือน โดยสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ชุดเครื่องปลูก ชุดเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ด เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น ตลอดทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระจายพันธุ์ ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร จัดทำแปลงเรียนรู้ การบริหารชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว การจัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และการจัดการด้านการตลาด โดยหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อวางแผนการตลาดและเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ กระทรวง เกษตรฯ ยังมีมาตรการส่งเสริมการไถกลบตอซัง การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว การส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของชาวนา

"กระทรวงเกษตรฯ ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตข้าว และปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวควบคู่กับการวางแผนการเพาะปลูกข้าวให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของตลาด โดยมองถึงความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ในส่วนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จะใช้กลไกระบบซิงเกิลคอมมานด์ในการขับเคลื่อนดำเนินงานในแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงกับการตลาด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำนาแปลงใหญ่ในชุมชน ว่าควรจะกระจายไปยังที่ใดบ้าง เพื่อสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรด้วย" พลเอก ฉัตรชัย กล่าว

ขณะที่แนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวไทย ได้มีการปรับ 3 ด้านอย่างครบวงจร คือ ปรับเพิ่มการประสานงาน จากเดิมที่หน่วยงานต่างคนต่างทำ มาเป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้นระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชาวนา ปรับเปลี่ยนการวางแผน จากเดิมที่การผลิตนำการตลาด มาเป็นการตลาดนำการผลิต และปรับปรุงกระบวนการ โดยการปรับปรุงบางขั้นตอนที่ไม่สอดรับกัน มาปรับปรุงทุกขั้นตอนอย่างสอดรับกัน ทั้งการวางแผนการผลิต โดยใช้ตลาดนำการผลิต การผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ การสีแปรสภาพข้าวที่ได้มาตรฐานสากล และการตลาดข้าวที่มีกลไกตลาดเข้มแข็ง สำหรับแผนการเพาะปลูกข้าวปี 2559/60 ซึ่งมีความต้องการข้าวภายในประเทศ ประมาณ 25 ล้านตัน ได้มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวรวมทั้งสิ้น 27.17 ล้านตัน แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 7.30 ล้านตัน ข้าวปทุมธานี 1.1 ล้านตัน ข้าวเจ้า 11.54 ล้านตัน ข้าวเหนียว 7.11 ล้านตัน และข้าวอื่นๆอีก 0.12 ล้านตัน


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics