ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 14 จังหวัด พร้อมร่วมกับจังหวัด หน่วยทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วถึง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 4, 2016 10:04
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 14 จังหวัด รวม 55 อำเภอ 290 ตำบล 2,666 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก พร้อมประสานจังหวัดสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการจัดสรรน้ำให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) 14 จังหวัด รวม 55 อำเภอ 290 ตำบล 2,666 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ภาคตะวันออก1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบส่งเข้าพื้นที่การเกษตรกรรม รวม 1,602,572 ลูกบาศก์เมตร สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อส่งน้ำเข้าแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการผลิตน้ำประปา จำนวน 4,920,365,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภครวม 107,860,000 ลิตร และผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชน รวม 1,104,000 ลิตร อีกทั้งได้ประสานจังหวัดจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ ความต้องการใช้น้ำของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการจัดสรรน้ำให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ รวมถึงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้กลไก "ประชารัฐ" ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง จัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดกติกาการใช้น้ำร่วมกันให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงที่มักมีการลักลอบสูบน้ำ กรณีเกิดปัญหาการแย่งน้ำ ให้เน้นการเจรจาและทำความตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันการระดมมวลชนสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมปัญหาภัยแล้งให้รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้เน้นจัดสรรน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก และใช้ประโยชน์จากน้ำทุกแหล่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เป่าล้างบ่อบาดาลเดิม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภค เกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่ จะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง รวมถึงประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

Latest Press Release

CHO โชว์กำไร 9 เดือนแรกทะลัก 301.49% อานิสงส์รายได้จากการขายและบริการ พุ่ง-ตุนงานในมือกว่า 4,055 ลบ. NGV ล็อตแรกที่ส่งมอบไป ได้รับชำระเงินเรียบร้อยจาก ขสมก.แล้ว พร้อมส่งล๊อต 2 ปลายเดือน พ.ย.นี้ หนุนรายโตเกิน 20%

บมจ.ช ทวี (CHO) โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกสุดตระการตา กวาดรายได้รวมกว่า 1,977.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.38% กำไรสุทธิ 83.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.49% ส่วนไตรมาส 3 มีกำไรสุทธิ 33.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.06%จากช่วงเดียวกันปีก่อน...

ภาพข่าว: มอบปฏิทินพระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ รับมอบปฏิทินพระพุทธชินราช ประจำปี 2562 จากคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR...

เปิดตัวแบรนด์เครื่องดื่ม น้องใหม่ ไฮโปร HiPRO แบรนด์ตัวเล็ก แต่ใจใหญ่ มาพร้อมกับสโลแกนเด็ด เพื่อชีวิตที่สดชื่น

HiPRO แบรนด์น้องใหม่ แต่พกหัวใจดวงใหญ่มาเต็มเปี่ยม ผลิตสินค้าแบบแนวคิดใหม่ กำไรค่อยมาทีหลัง คุณภาพไม่ยั้งให้ผู้บริโภคเต็มจุใจกับ Concept เครื่องดื่มสมุนไพรไทย นวัตกรรมญี่ปุ่น สมุนไพรสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน แนวใหม่ ในรูปแบบ Functional + Healthy Drink...

ซีกัล จุดพลังไอเดียคนรุ่นใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ มศว ดันอุตสาหกรรมเครื่องครัวไทยสู่สากลด้วยความล้ำหน้าด้านดีไซน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและนอนสติ๊กคุณภาพ ตรา "ซีกัล" โดยนายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์...

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยุติความรุนแรงต่อเด็ก" ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ 'ยุติความรุนแรงต่อเด็ก' ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ...

Related Topics