ภาพข่าว: อพท.๗ รณรงค์ประหยัดการใช้น้ำ-พลังงานใน สนง.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 12, 2016 14:13
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--อพท.

นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการ ผจก.อพท.๗ กล่าวว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดปริมาณการใช้น้ำ ให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานและปริมาณการใช้น้ำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กลยุทธ์ที่ใช้ดำเนินการมีการแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานและการประหยัดน้ำในสำนักงานฯ และกำหนดมาตรการเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสำนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและใช้น้ำอย่างถูกวิธี อาทิ ให้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้งาน และปิดเมื่อเลิกใช้งานทันที โดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส รวมทั้งดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ หากมีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานให้คำนึงถึงคุณภาพสินค้าที่ประหยัดพลังงาน หากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใดมีแสงสว่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ใช้แสงสว่างจากภายนอกแทนโดยการเปิดม่าน/มู่ลี่หน้าต่าง ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวันหรือเมื่อไม่ใช้นานเกิน ๑๕ นาที ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารในช่วงหลังเลิกงานประจำวัน ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปทางเดียวกันให้ใช้รถยนต์คันเดียวกัน รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งมีการประเมินผลติดตามมาตรการประหยัดพลังงานและประหยัดการใช้น้ำโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมทั้งองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและประหยัดน้ำตามนโยบายของรัฐบาล


Latest Press Release

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ทดสอบมาตรฐานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ทดสอบมาตรฐานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 21 คน ณ บริษัทซันฟีด จำกัด...

Yakima Chief Hops แต่งตั้งซีเอฟโอคนใหม่ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมฮอปส์และการผลิตเบียร์

Yakima Chief Hops ผู้ผลิตและจำหน่ายฮอปส์ที่ปลูกเอง 100% แต่งตั้ง คุณฮาเวิร์ด อัลเรด เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ การแต่งตั้งครั้งนี้มีผลมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ไม่นานหลังเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคนาสายพันธุ์ใหม่...

ภาพข่าว: สสจ.นครพนม รับมอบชุดป้องกันโควิด ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรฯ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด

นายแพทย์จิณรพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางแสงอุษา ทัศคร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับมอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี...

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้บริการช่องทางบัสเลน

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน) โดยอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) อนุมัติ ซึ่งหาก...

สสว. ผนึกกำลัง 4 มหาวิทยาลัยรัฐ “ปั้น”ผู้ประกอบการให้เป็น “ดาว” เร่งขยายธุรกิจหวังกระตุ้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สสว. จับมือร่วมกับ 4 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) จาก มจพ. มช. มข. และ มอ. จัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการปั้นดาว ปี 2563” เดินหน้าพัฒนาเชิงลึก แบบครบวงจร ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจทั่วประเทศทุกระดับไม่น้อยกว่า 180 ราย...

Related Topics