APMGroup จัดสัมมนา 4 VIEWS DRIVE: Organization. Leader. Sustain. (ภาวะผู้นำกับความยั่งยืนขององค์กร)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 25, 2016 12:54
กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--เอพีเอ็ม กรุ๊ป

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา APMGroup จัดงานสัมมนา "4 VIEWS DRIVE: Organization. Leader. Sustain. (ภาวะผู้นำกับความยั่งยืนขององค์กร)" ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนความรู้สู่สังคมและองค์กรต่างๆ ในการสร้างให้องค์กร ผู้นำ รวมถึงบุคลากรในองค์กรมีภาวะผู้นำที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งวิทยากรในงานคือ

•คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด บรรยายเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและคลุมเคลือ

•คุณศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์

•ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) บรรยายเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำที่สามารถสร้างความพร้อมเพื่อก้าวสู่อนาคต ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร

•คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป บรรยายเรื่อง การสร้างความยั่งยืนขององค์กรผ่านผู้นำ ภาวะผู้นำ และบุคลากรในองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และ การสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนต่างรุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนและ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเท่าเทียม อันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

โดยในงานมีผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ รวมถึงนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังงานเป็นจำนวนมาก

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่02-656-9310

Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics