TSA Night ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Sunday April 3, 2016 20:17
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ APSA และผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 ร่วมกันจัดงาน TSA Night ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยไทย ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา ซึ่งถือว่าการจัดงานของ TSA ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยภายในงานยังมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านมาให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อต่างๆ อันได้แก่

"Smart Security สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

โดย ท่านอธิป พีชานนท์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

"ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยไทย"

โดย ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) หรือ APSA

"บทบาทและนโยบายใหม่ของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย หรือ TSA"

โดย คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ หรือคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

"Thailand Smart Tech : Smart Technology for Tomorrow"

โดย คุณเพ็ญนภา บัณฑุรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด

นอกจากการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ให้ข้อมูลด้วย
สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA)
www.thaisecurity.org
โทร.02-748-1993

Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics