ที่ปรึกษาโครงการร่วมประชุม กปส. ที่ จ.เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 10, 2016 15:03
กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--WorkazinePR

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), สมาชิกวุฒิสภา สรรหา และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านพลังงาน ในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยในการประชุมวันนี้ พณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รวมหาแนวทางสนับสนุนการดำเนินการโครงการหลวงให้เจริญก้าวหน้า ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อไม่ให้มีการย้ายถิ่น ไม่ปลูกพืชเสพติด อันจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าไม้อันเป็นต้นน้ำและช่วยแก้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินการของโครงการหลวงนั้นได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขามากกว่า 13 ชนเผ่า 42,742 ครัวเรือน รวม 183,744 คน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าแบบแผนการดำเนินการของโครงการหลวงนั้นเหมาะสมที่จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานราชการนั้น ๆ

อนึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 23 หน่วยงาน สำหรับการดำเนินการของโครงการหลวง พ.ศ. 2558 ได้มีดารขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ผลจากกรมวิชาการการเกษตร ได้แก่ เสาวรส พันธุ์เหลืองหวาน และสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 88 จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการปลูกพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว 206 ชนิด เกษตรกร 14,883 ครัวเรือน พี่ที่ปลูก 28,567 ไร่ โดยพืชอาหารทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารอาหารปลอดภัย ทั้งระบบการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร สินค้าแปรรูป และอื่น ๆ ซึ่งจำหน่ายภายใต้ตรา "โครงการหลวง" ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 1,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 13.44


Latest Press Release

Gossip News: เมดิไนซ์ เจาะตลาด สปป.ลาว

งานแน่นต้องผู้บริหารสาวแกร่งแห่งแบรนด์เพื่อสุขภาพอินโน อินกรีเดียนส์ บอสจ๋า วรรณี วอง หลังต้องนั่งแท่นดูแลหลายบริษัทในเครือที่กำลังขยายงาน ล่าสุดเตรียมพร้อมนำทั้งแบรนด์ เมดิไนซ์ กับ 3 ผลิตภัณฑ์ มารินเซ่ อินโน คอลลา คอลลาเจน และกลูต้า แครนเบอรี่...

ไบเทครุกหนักปลายปี จัดทัพงานการประชุมระดับอาเซียนและนานาชาติส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย

ไบเทค (BITEC) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพของการให้บริการและศักยภาพของสถานที่จัดงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องในวัน มหิดล ประจำปี 2561

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่โรงพยาบาลศูนย์ ตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561...

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง นำนักศึกษาดูงานระบบและการให้บริการของโรงแรมชั้นนำ

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร อาจารย์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร และ อาจารย์ ดร.สุรนัย ช่วยเรือง...

ภาพข่าว: เสวนากรมท่าอากาศยาน

ชาริตา ลีลายุทธ (ที่สามจากซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด รับเชิญเข้าร่วมเสวนา "ท่าอากาศยานภูมิภาคของไทยกับการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการบิน" ภายในงาน Airport for all กรมท่าอากาศยาน มุ่งมั่น ก้าวไกล เพื่อไทยทุกคน...

Related Topics