ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว-สเปน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 31, 2016 17:54
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ของ UNWTO แย้มเผยมุมมองการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในเวทีการประชุม   Executive Council ครั้งที่ ๑๐๓ ณ เมืองมาลากา ราชอาณาจักรสเปน   พร้อมเชิญชวนประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลกที่ประเทศไทยเดือนกันยายนนี้

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด แจงบทบาทท่าทีของ ประเทศไทยต่อที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑๐๓ ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO Executive Council -103rd session) ณ เมืองมาลากา ราชอาณาจักรสเปน โดยเผยว่าไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมหลักๆ ของ UNWTO ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑) การส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ๒) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และ ๓) การสนับสนุนปีแห่งการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่นยืนในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากที่ประชุม Executive Council เลือกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกร่วม (Affiliate member) ทั้งนี้ได้มีการอนุมัติสมาชิกร่วมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 31 กิจการ อาทิเช่น Air bnb , University King Juan Carlos เป็นต้น ทำให้ขณะนี้ UNWTO มีสมาชิกร่วมเป็นจำนวน 500 กิจการแล้ว โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรอิสระ หรือ NGOs ซึ่งการเป็นสมาชิกดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ การขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวจาก UNWTO การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในเวทีระดับโลกอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับหน่วยงาน อย่างไรก็ดี พบว่าหน่วยงานไทยที่เป็นสมาชิก UNWTO Affiliate member ยังมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จึงขอเชิญชวนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น นายพงษ์ภาณุยังได้แสดงความเห็นต่อเวที Executive Council ในประเด็นเรื่องการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ อาทิ การส่งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว การดึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นเจ้าของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน รวมทั้งการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการลงทุนต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต

นายพงษ์ภาณุ ยังได้มีโอกาสแสดงความชื่นชมต่อผลงานและการดำเนินงานของเลขาธิการ UNWTO (ดร.ทาลิป ริฟาย) ที่ได้อุทิศตนและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อการท่องเที่ยวโลกให้กับประเทศสมาชิกเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ และยังเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวไทยเข้าสู่เวทีโลก และเนื่องจากการประกาศหยุดบทบาทเลขาธิการ UNWTO ของ ดร.ทาลิป ในโอกาสที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี ๒๕๖๐ ด้วยสาเหตุของปัญหาสุขภาพเป็นหลัก ไทยและประเทศสมาชิกต่างร่วมกันอำนวยพรให้ ดร.ทาลิป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในเร็ววัน และต่างเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของเลขาธิการ UNWTO ซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ UNWTO และพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในฐานะสมาชิก UNWTO Executive Council ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ท้ายนี้ นายพงษ์ภาณุกล่าวเชิญชวนประเทศสมาชิกในเวที UNWTO Executive Council เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และร่วมเฉลิมฉลอง วันท่องเที่ยวโลกไปพร้อมกันภายใต้ธีมการจัดงานที่มีความหมายสำคัญยิ่งต่อการท่องเที่ยวไทย และการท่องเที่ยวทั่วโลก กล่าวคือ "การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน"


Latest Press Release

กวดขันพื้นที่ - ขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดคลองโอ่งอ่าง

นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีคอลัมนิสต์แสดงความชื่นชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง โดยเฉพาะบริเวณสะพานเหล็ก สะพานหัน แต่เกรงจะมีผู้มักง่ายทิ้งขยะลงในคลองว่า สำนักงานเขตพระนคร...

ตรวจสอบ - บำรุงรักษาพื้นผิวจราจรตามวงรอบทุก 15 วัน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตถนนหลายสายที่ กทม. เพิ่งปรับปรุงได้ไม่นาน ผิวจราจรเริ่มชำรุดว่า สนย....

ดีเกินคาด! เผือก - ต้นหอม - ลูกกอล์ฟ ขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยกันรณรงค์ เมาไม่ขับ

ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด สำหรับ 3 กูรูดีเจ ดีเจ.เผือก พงศธร จงวิลาส, ดีเจ.ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ และ ดีเจ.ลูกกอล์ฟ ธนาธิป สุนทรรักษ์ จากรายการ พุธทอล์ค พุธโทร ทางคลื่นอีเอฟเอ็ม 94 อารมณ์ดี เพลงดีทุกแนว ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์...

ปรับปรุงสะพานข้ามซอยเพชรบุรี 32 ระดับท้องพื้นสะพานเท่าเดิมไม่กระทบการเดินเรือ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวการปรับปรุงสะพานข้ามซอยเพชรบุรี 32 โดยปรับระดับความสูงของสะพานเป็นแนวตรง ทำให้ความสูงของท้องสะพานลดลง...

ปรับลดพื้นที่สีเขียวลายในร่างผังเมือง กทม. ลดความแออัด ไม่ขัดขวางการพัฒนาเมือง

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตกรณีนายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางขยายกรุงเทพมหานครออกไปรอบนอก เพื่อสร้างให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)...

Related Topics