รมว.พม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พื้นที่ ๕ เขตห้วยขวางและวังทองหลาง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ ก่อนจะรื้อย้ายบ้านเรือนในเดือน ก.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 12:05
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๙ มิ.ย. ๕๙) เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พื้นที่ ๕ เขตห้วยขวางและวังทองหลาง ณ บริเวณสำนักงานเขตวังทองหลาง ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ จากนั้น จึงเดินทางพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ เพื่อให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อนจะดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามนโยบายจัดระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการโครงการนำร่องในพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ได้จัดทำแผน การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ซึ่งเป็นแผนงานที่สำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยบูรณาการร่วมกับกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และเครือข่ายชุมชนและมีเป้าหมายดำเนินการในปี ๒๕๕๙– ๒๕๖๐ ในพื้นที่คลองลาดพร้าว จำนวน ๔๑ ชุมชน ๖,๖๐๖ ครัวเรือน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน พร้อมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พื้นที่ ๕ เขตห้วยขวางและวังทองหลาง เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ในการบูรณาการจัดการปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกัน และจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้ครบทั้ง ๖ ศูนย์ ซึ่งต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ เป็นชุมชนที่อยู่ในแนวเขตการก่อสร้างเขื่อนและทางระบายน้ำ โดยมีแผนการรื้อย้ายภายในกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๘๖ หลังคาเรือน ปัจจุบัน ชุมชนดังกล่าวมีความเข้มแข็ง สามารถจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่มีสมาชิกทั้งหมด ๑๑๓ ราย เพื่อดำเนินการเรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก ร่วมกันออกแบบวางผังชุมชน ร่วมกันเสียสละแบ่งปันที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มั่นคง และร่วมกันใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะร่วมกันตามแนวนโยบายประชารัฐ ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างมั่นคงอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

"ทั้งนี้ ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิด "คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน" ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศในครั้งนี้ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชุมชน สร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป"พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 แล้ว โดยประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพมี 9 กิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่น

คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 และวันที่ 5 พ.ย. 2561 มีมติเห็นชอบสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...

เซ็นทารา เผยโฉมโรงแรมสุดหรูในโดฮา เซ็นทารา เวสต์เบย์ เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา เปิดให้บริการแล้ววันนี้

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นเครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยที่ก้าวรุกคืบธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการเปิดตัวโรงแรมหรูวิวทะเล ณ ใจกลางเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งถือเป็นเมืองที่กำลังมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เซ็นทารา เวสต์เบย์...

ภาพข่าว: ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ร่วมกิจกรรมกับนางงาม 2018

เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารและเชฟแห่งภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ เปิดร้านอาหารต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดมิส ยูนิเวิร์ส 2018 เพื่อสาธิตการทำเมนูส้มตำ และแกงเขียวหวานไก่ อาหารเรียบง่ายสไตล์ไทยๆ พร้อมแนะนำราชาและราชินีผลไม้ของไทย...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุนของรางวัล งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการพระราชวัง รับมอบของรางวัล อาทิ บ้านทาวน์โฮม รถจักรยานยนต์ ลูกฟุตบอลคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ ฯลฯ จากเอมอร ศรีวัฒนประภา (กลาง) รองประธานกรรมการ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา (ขวาสุด)...

คิงส์คัพรีกัตต้าวันที่ 5 ลมเบา จัดแข่งเฉพาะเรือใบเล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส

การแข่งขันวันที่ 5 ศึกเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 32 สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ลมนิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเพียง 3 น็อต ส่งผลเรือใบใหญ่คีลโบ้ทและมัลติฮัลล์ไม่สามารถแข่งขันได้ ส่วนเรือใบเล็ก "อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส" สามารถจัดแข่งได้...

Related Topics