ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ พ.ศ.2559 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยในอาคารสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 17:05
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ การค้นหาผู้ประสบภัยภายในอาคาร การอพยพผู้ประสบภัย การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีอันตราย การปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพ ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และการจัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัยให้เป็นระบบและมีเอกภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง มีรูปแบบซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล การเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย โดยเฉพาะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการเตรียมความพร้อมและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ โดยสั่งการให้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2559 (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยน (Forces Integration training : FITX) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกำลังพลและอุปกรณ์ของหน่วยงานต่างๆ การฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ภัยที่กำหนด และการฝึกภาคสนาม (Field Top Exercises : FTX) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ การดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ การค้นหาผู้ประสบภัยภายในอาคาร การอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศยาน/รถกระเช้า/เบาะลมอากาศ การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีอันตราย การปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพ ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัย ซึ่งจะส่งผลให้การบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand) และการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 "ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน"

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

Latest Press Release

TCL Thailand สานต่อแคมเปญเพื่อสังคมไทย TCL BIG SHARE Season 3 ภายใต้แนวคิด Grow Green ร่วมกันคืนผืนป่า สร้างสีเขียวให้กับโลก

เนื่องด้วยปัจจุบัน พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพไปเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ จนทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง...

ซีแอลพี เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องสีข้าว 3 รุ่นใหม่ ตอบโจทย์เกษตรกรไทยยุค 4.0

กลุ่มบริษัท CLP ในนามบริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว และเครื่องจักรการเกษตรมาตรฐานสากล จับมือกับ ไทวะ เซกิ คอร์ปอเรชั่น (Taiwa) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเครื่องสีข้าวใหม่ 3 รุ่น...

ภาพข่าว: อาร์ดี แฟรนไซส์พาร์ทเนอร์ร้านเคเอฟซี ฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมเปิดออฟฟิศใหม่

เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด หรือ อาร์ดี ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหารร้านเคเอฟซีในประเทศไทย ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซีภายใต้การบริหาร รวม 146 ร้าน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561) นำโดย มร. แอนดรูว์ นอร์ตัน (ที่สี่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ จัดงานฉลองครบรอบ 2...

เสิร์ฟเมนูสุดประณีตในยุคจักรพรรดิแดนมังกร กับเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิม

ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเสิร์ฟสุดยอดเมนูแห่งแดนมังกร ด้วยอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งสูตรดั้งเดิม กับหลากหลายเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิมยุคจักรพรรดิ ที่นำเสนอจากสุดยอดวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม...

บี.กริม เพิ่มเสือ ฟื้นป่า ร่วมกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)

บี.กริม ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสริมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน 39 คน ด้วยการฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) หลักสูตรเทคนิคการลาดตระเวน ภายใต้...

Related Topics