รมว.พม. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ที่ สปป.ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 12:10
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๙) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓-๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหลวงพระบางวิว เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะมนตรีนับแต่การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมดังกล่าว ในถ้อยแถลงที่มีต่อที่ประชุม รมว.พม. ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชในเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง ยังได้กล่าวสนับสนุนเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีการเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ ที่จะถึงนี้จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ "ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ เพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน" ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบ "ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนองของอาเซียนต่อภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค" นับเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์ถึง "ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน" ในการแสดงความเป็นหุ้นส่วนต่อการรับมือกับเหตุภัยพิบัติ และ"ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น" เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอาเซียนที่ด้อยโอกาส

นายไมตรี กล่าวต่อเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิกไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ซึ่ง รมว.พม. ระบุว่า "ไทยเห็นความสำคัญและไม่มีข้อขัดข้องในสาระหลักของเอกสารขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวและจะได้เริ่มต้นกระบวนการภายในประเทศต่อไป" สำหรับการสร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการดำเนินงานอาเซียนของเสาสังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศนั้น ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม ซึ่งจะเป็นกลไกในการบริหารเชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการประสานงานและบูรณการทั้งด้าน "คน ข้อมูล องค์กร และการปฏิบัติงาน" โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO) และมีระบบการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์


Latest Press Release

ความสำเร็จที่มีศิลปะเป็นจุดเริ่ม...147 ปี กระบี่เมืองศิลปะ

จังหวัดกระบี่ ครบรอบการก่อตั้ง 147 ปี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมาท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาซึ่งอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2561รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้ จังหวัดกระบี่ เป็น 1ใน 3 ของเมืองศิลปะ นายกีรติศักดิ์...

Lifestyle Fair 2019

เปิดแล้ว ยิ่งใหญ่ ช้อป..สุดคุ้ม..สบายกระเป๋า ในงานแสดงสินค้างาน "Lifestyle Fair 2019 " ระหว่างวันที่ 17-26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก (ตรงข้ามศาลอาญา) เอาใจคนรักการช็อป กว่า 200 คูหา เหมือนเดิม !!!...

ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ติดตามตรวจสอบสิทธิ์โครงการพืชหลังนา

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี2561/62 โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล เป็นประธานคณะทำงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...

ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ม.ปลาย ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำค้นหาเส้นทางอาชีพที่ใช่! ในโครงการ ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers รุ่นที่ 4

จากผู้สมัครกว่า 2,500 คนทั่วประเทศ ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น จนในที่สุดได้ 136 ตัวแทน The Dream Explorers ในโครงการ "ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers" ที่ทรูปลูกปัญญา นำโดยดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู...

ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าสมุนไพร วว. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด AGRI PLUS AWARD 2019

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ "Helios face serum" ผลงานวิจัยพัฒนาของ...

Related Topics