รัฐมนตรีเกษตรฯ ใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. นครราชสีมา เป็นที่แรก เร่งแก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมส่งแผนที่แนบท้ายใช้ปิดประกาศ พท.เป้าหมายไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด ให้เสร็จ 21 ก.ค นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 22, 2016 16:04
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้( 15 ก.ค. 59 )?พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปิดประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นครั้งแรกตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมายยึดคืนมากที่สุด จำนวน 130 แปลง เนื้อที่ 111,074.87 ไร่

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการยึดพื้นที่คืนจากผู้ที่ครอบครองที่ดินไม่ถูกกฎหมาย และนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ที่ยึดคืนในครั้งแรกนี้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 34 ซึ่งในส่วนของอำเภอปากช่อง มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 311,064 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 142,638 ไร่

สำหรับที่ดินแปลงหมายเลข 8069 เนื้อที่ 535-2-11 ไร่ ที่ดำเนินการปิดคำบังคับในวันนี้ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ต. ชาลี เภกะนันทน์ เป็นผู้ครอบครอง และไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จึงได้ฟ้องขับไล่ต่อศาลเมื่อปี พ.ศ. 2552 และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ว่าจำเลยเป็นผู้ถือครอบครองที่ดินพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก ส.ป.ก. โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท และได้บอกกล่าวให้จำเลยออกไปแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย จึงพิพากษาจำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทพร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างขนย้ายวัสดุต่าง ๆ ออกไปจากเขตพื้นที่พิพาทและทำให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิม ?

ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้จัดทำพื้นที่เป้าหมายที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไปเสร็จแล้วกว่า 235แปลง และได้ทยอยส่งแผนที่แนบท้ายที่จะใช้ไปปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่21 ก.ค. นี้ พร้อมทั้งจัดทำ Road Map ของทั้ง 3 กรณี เพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ?1. ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 427 แปลง เนื้อที่มากกว่า 432,000 ไร่ ? 2. ที่ดินที่ได้จัดให้แก่เกษตรกรไปแล้ว แต่มีบุคคลไปกว้านซื้อจากเกษตรกร และครอบครองทำประโยชน์โดยผิดกฎหมาย และครอบครองที่ดินเกินกว่า 100 ไร่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ และ? 3. ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่ ส.ป.ก. แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 10,000 ไร่

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การดำเนินการปิดคำบังคับคดีนี้ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ซึ่งนอกจากคดีดังกล่าวแล้ว ยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่ ส.ป.ก. และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไปเพิ่มเติมอีก 3 แปลง คือ 1) นายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่รวม1,027-2-40 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2) บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่รวม1,434 -2-33 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และ 3) บริษัทรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่รวม 1,749-1-24 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


Latest Press Release

ทราย โบ้ย! ไม่รู้เรื่องเงินบริจาค ยัน! น้องทำคนเดียว วอนขอโอกาส

จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล พร้อมกระแสสังคมโจมตี กรณีมีเด็กหญิงอายุ 16 ปี และ 14 ปี แอบอ้างตัดต่อรูป ปลอมแปลงเลขที่บัญชีเงินบริจาคน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานีของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โดยมีประชาชนหลงเชื่อ...

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดโพลงานในฝันที่ได้ใจแรงงานยุคใหม่ พร้อมแนะสร้างสุขในที่ทำงาน

ยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร หลายองค์กรมีปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ เช่นเดียวกับการสร้างระบบนิเวศน์ในการทำงานให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ รักในงาน มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กร ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป...

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จับมือ ฟาร์ม่าเซนเทรล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบโพรไบโอติก เพื่อรักษาแบบเจาะจง

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย นำโดย นายวิเวก ดาวัน (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และชีฟโค้ช ร่วมกับ ฟาร์ม่าเซนเทรล (Pharma-Zentrale)...

สุดคุ้ม!! หลักสูตรที่หลายท่านรอคอย!! เปิดร้านเบเกอรี่ ไม่ยากอย่างที่คิด ธุรกิจของคนรักของหวาน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น (PASTRY AND BAKERY OPERATIONS FOR BAKERY HOUSE) เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคการทำเบเกอรี่...

บีทูเอสเปิดตัว B2S Book Club คลับสำหรับคนรักหนังสือ

บีทูเอสเปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือ ภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก มุ่งสร้าง Book Community ต่อยอดวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน บีทูเอส สร้างพื้นที่ "Book Community" เปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก...

Related Topics