กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่าง 3 - 11 ก.ย. 59 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 22, 2016 15:56
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" ครั้งที่ 9 ระหว่าง 3 - 11 ก.ย. 59 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกับข้าวมันไก่เบตงสุดฮิต เส้นหมี่เบตง แกงภาคใต้ ชาชัก โรตี และผลไม้รสเลิศ เผยสรุปยอดจำหน่ายสินค้าการจัดงาน ครั้งที่ 8 รวม 9.2 ล้านบาท

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ โดยมี นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ประชุมเตรียมการจัดงาน"ของดีจากชายแดนใต้" ครั้งที่ 9 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 11 กันยายน 2559 จำนวน 9 วัน ณ กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผลและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางเข้าถึงทุกภาคส่วน ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดทั้งเสนอผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับกิจกรรมภายในงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 นี้ ประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จัดเตรียมร้านค้าไว้ จำนวน 80 ร้านค้า แบ่งเป็น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) จังหวัดละ 15 ร้านค้า รวมจำนวน 60 ร้านค้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 15 ร้านค้า และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 5 ร้านค้า โดยจัดร้านค้าตามประเภทสินค้าออกเป็น 4 Zone อาทิ กลุ่มผลไม้ ได้แก่ ลองกอง สะตอ ลังแข สละอินโด ส้มโอบูโก ส้มโชกุน เป็นต้น กลุ่มอาหารปรุงสุก ได้แก่ ข้าวมันไก่เบตง ข้าวยำสมุนไพร กะปิเทพา ข้าวคลุกกะปิ หมี่กรอบกุ้งแห้ง ยำสาหร่าย กล้วยหินต้ม/ปิ้ง/ฉาบ โรตี ชาชัก แกงมัสมัน ไก่ฆอและ แกงไตปลา/ขนมจีน เป็นต้น กลุ่มอาหารแปรรูป ได้แก่ หนังปลากะพงทอดกรอบ ซาลาเปา/ขนมจีบ ขนมพื้นเมือง น้ำพริกต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก,ลูกหยี น้ำบูดู ผลิตภัณฑ์จากรังนก ลูกตาลสด หมี่เบตง โรตีกรอบ ข้าวเกรียบปลา ผลิตภัณฑ์จากแพะ ปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น และกลุ่มเสื้อผ้า เครื่องประดับและหัตถกรรม ได้แก่ เครื่องหนัง เครื่องใช้และหัตถกรรมกระเป๋าจากตาล เสื้อผ้าบาติก/ปาเต๊ะ ผ้าเส้นใยธรรมชาติ สบู่นมแพะ เซรั่มหอยทอก/แชมพู/ยาสีฟัน และเครื่องประดับมุก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำลองตัวอย่าง นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกษตรกรต้นแบบ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมปลูกพืชแซมสวนยางพารา 13 ไร่ นิทรรศการผักและผลไม้ท้องถิ่น กิจกรรมพิเศษประจำวัน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" มาตั้งแต่ปี 2551 และจนถึงปัจจุบันมีการจัดงานแล้วรวมจำนวน 8 ครั้ง โดยการจัดงานครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณตลาดปากเกร็ด (กรมชลประทาน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับผลการประเมินการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ซึ่งมีร้านค้าที่ออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในงาน รวม 80 ร้าน พบว่า มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของร้านตลอด 10 วัน รวมประมาณ 9,200,000 บาท เฉลี่ยรายได้จากการจำหน่ายจำหน่ายสินค้าวันละ 11,500 บาทต่อร้าน โดยสินค้าที่มียอดจำหน่ายมากที่สุด 5 อันดับ(27,000-73,000 บาทต่อวัน) ได้แก่ ข้าวมันไก่เบตง เส้นหมี่เบตง น้ำพริกแกงภาคใต้ ชาชัก โรตี และผลไม้ (ลองกอง มังคุด และเงาะ )


Latest Press Release

ทราย โบ้ย! ไม่รู้เรื่องเงินบริจาค ยัน! น้องทำคนเดียว วอนขอโอกาส

จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล พร้อมกระแสสังคมโจมตี กรณีมีเด็กหญิงอายุ 16 ปี และ 14 ปี แอบอ้างตัดต่อรูป ปลอมแปลงเลขที่บัญชีเงินบริจาคน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานีของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โดยมีประชาชนหลงเชื่อ...

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดโพลงานในฝันที่ได้ใจแรงงานยุคใหม่ พร้อมแนะสร้างสุขในที่ทำงาน

ยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร หลายองค์กรมีปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ เช่นเดียวกับการสร้างระบบนิเวศน์ในการทำงานให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ รักในงาน มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กร ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป...

เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จับมือ ฟาร์ม่าเซนเทรล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในรูปแบบโพรไบโอติก เพื่อรักษาแบบเจาะจง

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย นำโดย นายวิเวก ดาวัน (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และชีฟโค้ช ร่วมกับ ฟาร์ม่าเซนเทรล (Pharma-Zentrale)...

สุดคุ้ม!! หลักสูตรที่หลายท่านรอคอย!! เปิดร้านเบเกอรี่ ไม่ยากอย่างที่คิด ธุรกิจของคนรักของหวาน ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น (PASTRY AND BAKERY OPERATIONS FOR BAKERY HOUSE) เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคการทำเบเกอรี่...

บีทูเอสเปิดตัว B2S Book Club คลับสำหรับคนรักหนังสือ

บีทูเอสเปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือ ภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก มุ่งสร้าง Book Community ต่อยอดวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน บีทูเอส สร้างพื้นที่ "Book Community" เปิดตัว "B2S Book Club" คลับสำหรับคนรักหนังสือภายใต้เคมเปญ อ่านเถิดที่รัก...

Related Topics