ยูพีเอสพิชิตเป้าหมายระยะทางขนส่งโดยใช้ พลังงานทดแทนครบ 1 พันล้านไมล์ก่อนกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 09:07
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

"ห้องแล็บเคลื่อนที่" ในรูปของขบวนยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนกว่า 7,200 คัน ช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และการยอมรับในตลาดทั่วโลก

ยูพีเอสบรรลุเป้าหมายในการพิชิตระยะทางขนส่งพัสดุครบ 1 พันล้านไมล์ด้วยยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยได้ก่อนกำหนดถึงหนึ่งปี และนับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ยูพีเอสได้ทำการศึกษาจากโครงการ "ห้องแล็บเคลื่อนที่" ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนในระยะยาวของยูพีเอสกำลังปฏิรูปอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ผลักดันให้ตลาดพลังงานสะอาดเติบโต และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานก้าวหน้าไปไกล โดยรายละเอียดของความคืบหน้าในด้านความยั่งยืนของยูพีเอสมีปรากฏอยู่ในรายงานด้านความยั่งยืนของยูพีเอสฉบับที่ 14 ซึ่งออกเผยแพร่แล้วในขณะนี้

เดวิด แอ็บนีย์ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่า "เรามีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการดำเนินโครงการ "ห้องแล็บเคลื่อนที่" ของเราให้เกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเราสามารถบรรลุเป้าหมายระยะทางขนส่งครบ 1 พันล้านไมล์ด้วยพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน หรือเท่ากับระยะทางการเดินทางจากโลกถึงดวงจันทร์มากกว่า 4,000 รอบ แม้การบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ แต่ความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานทดแทนของเราได้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี 1930 แล้วเมื่อยูพีเอสเริ่มทดสอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า วันนี้ พนักงานขับรถของยูพีเอสกว่า 100,000 คนเดินทางส่งพัสดุเป็นระยะทางกว่า 3 พันล้านไมล์ต่อปี อนาคตของเราจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าทั่วโลกควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"

ยูพีเอสให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังมากขึ้นในปี 2555 โดยตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุระยะทางขนส่งพัสดุโดยใช้พลังงานทดแทน 1 พันล้านไมล์ให้ได้ภายในสิ้นปี 2560 และสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก่อนกำหนดถึงหนึ่งปี โดยปัจจุบัน ยูพีเอสสามารถใช้พลังงานทดแทน อย่างก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซล ในพาหนะขนส่งทางบกแทนน้ำมันดีเซลและเบนซินที่เคยใช้อยู่เป็นสัดส่วนสูงถึง 12%

บุนเทียม ตัน กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว จึงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านระบบโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณความต้องการของสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของระบบซัพพลายเชนของลูกค้า ยูพีเอสทำงานร่วมกับธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อบุกเบิกการใช้โซลูชั่นที่มีความยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกับการเชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการรับมือกับความท้าทายในด้านการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบสูงสุด ในเมืองไทย ยูพีเอสก็มีการใช้พาหนะที่เติมก๊าซซีเอ็นจีจำนวน 10 คัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม"

ยูพีเอสให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งต่างก็มีข้อได้เปรียบเฉพาะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางและภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่ใช้งาน โดยมีการใช้ขบวนยานพาหนะกว่า 7,200 คันในห้องแล็บเคลื่อนที่เพื่อศึกษาว่าแนวทางใดที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็น การใช้จักรยานธรรมดาและจักรยานไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนเมืองที่หนาแน่นอย่างลอนดอน และฮัมบูร์ก การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฮบริดในสหรัฐอเมริกา และการใช้รถยนต์พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน และโพรเพน ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กล่าวได้ว่า ยูพีเอสนำนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมาใช้ให้เกิดผลอย่างจริงจังทั่วโลก

"เมืองที่มีประชากรหนาแน่นหลายเมืองทั่วโลกเริ่มมีการกำหนดโซนไร้ไอเสียรถยนต์ขึ้นแล้ว และยูพีเอสก็พร้อมจะเป็นผู้บุกเบิกในการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มนี้โดยลงทุนในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสร้างขบวนยานพาหนะเพื่อธุรกิจการขนส่งสำหรับโลกอนาคต" แอ็บนีย์กล่าว

นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงสิ้นปี 2559 ยูพีเอสจะใช้เงินลงทุนในด้านพลังงานทดแทน ยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย และสถานีพลังงานทดแทนทั่วโลก รวมทั้งสิ้นกว่า 750 ล้านดอลล่าร์ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล และการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ จะช่วยให้การพัฒนาและการใช้พลังงานทดแทน ยานพาหนะ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเกิดการขยายตัวทั่วโลก

ขณะเดียวกัน ยูพีเอสยังมีผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการวางแผนลงทุนด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว อันประกอบด้วย

• การส่งเสริมนวัตกรรม – สิ่งที่เริ่มต้นขึ้นจาก "แนวทางธุรกิจ" ได้กลายเป็นระบบนิเวศของนวัตกรรมและความก้าวหน้าอันเป็นผลมาจากความร่วมมือกับคู่ค้า หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ยูพีเอสนำเอาความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มารับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืนและอาศัยขนาดของขบวนยานพาหนะที่มีจำนวนมากถึงกว่า 100,000 คันมาช่วยผลักดันให้เกิดเทคโนโลยี ตลาด และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับราคาที่จับต้องได้

• การปรับใช้และปรับเปลี่ยนโซลูชั่น – โซลูชั่นที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ พลังงานและยานพาหนะที่เหมาะสมกับภูมิภาคหนึ่งหรือสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งอาจไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในที่อื่น ๆ ปัจจัยต่าง ๆ อย่าง ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายรัฐบาล และเป้าหมายด้านคุณภาพอากาศของแต่ละท้องที่ ล้วนมีบทบาทในการกำหนดใช้ประเภทของยานพาหนะและพลังงานที่เหมาะสม

• บิ๊กดาต้า คือข้อมูลที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด – ยูพีเอสสามารถเห็นการวางแผนเส้นทางส่งพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 30,000 เส้นทางต่อนาทีผ่านระบบ On-Road Integrated Optimization and Navigation (ORION) ซึ่งใช้เทคโนโลยีเทเลเมติกส์ร่วมกับอัลกอริทึมเพื่อลดระยะทางในการส่งพัสดุ การใช้แนวทางของบิ๊กดาต้าในขบวนพาหนะของห้องแล็บเคลื่อนที่ยูพีเอสคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่าย เมื่อมีการใช้ระบบ ORION อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่ายูพีเอสจะสามารถเลี่ยงระยะทางของการส่งพัสดุได้ถึง 100 ล้านไมล์ต่อปี ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 100,000 เมตริกตันต่อปี และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 10 ล้านแกลลอนต่อปี

• ผู้บริหารต้องมีจุดยืนต่อความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง จริงจัง - การลงทุนระยะยาวมักจะยังไม่ส่งผลตอบแทนในระยะสั้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถดาดเดาได้ ยูพีเอสต้องใช้เวลากว่า 10 ปีกว่าจะถึงจุดที่การสะสมไมล์ของขบวนยานพาหนะสามารถเพิ่มขึ้นในระดับเกือบเท่าทวีคูณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในระยะยาวเท่านั้น

• สร้างพันธมิตร ส่งเสริม และรายงานความคืนหน้าอย่างสม่ำเสมอ – การเผยแพร่ผลความคืบหน้าและผลการศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้พัฒนาพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานราชการ และกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของห้องแล็บเคลื่อนที่ยูพีเอส ยูพีเอสมีการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนขึ้นทุกปี ซึ่งมีการรวมรวมข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญอย่าง การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้พลังงาน ระยะทางของการขนส่งโดยใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีล้ำสมัย และอื่น ๆ ขณะเดียวกัน ข้อมูลเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงผลในเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากโครงการด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของยูพีเอส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มเพื่อความยั่งยืนของยูพีเอส ค้นหาได้ที่ ups.com/sustainability สำหรับสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น บีโรล ภาพถ่าย วีดิโอ ฯลฯ ไปที่หน้าเว็บนี้


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics