ก.พ. จับมือ สธ. เร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 13:53
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สำนักงาน ก.พ.

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59 ว่า เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย รวม 35 องค์กร นำโดยประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำ ของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แตกต่างจากข้าราชการกลุ่มอื่น ๆ นั้น

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59 นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าพบ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าว โดยเลขาธิการ ก.พ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ (1) เรื่องความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน สำนักงาน ก.พ. กำลังเร่งจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยอาศัยมาตรา 50/1 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และจะได้นำเสนอ ก.พ. พิจารณาเร็ว ๆ นี้ และ (2) เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ จะมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการพลเรือน ไม่เฉพาะในสายงานพยาบาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายงานอื่น ๆ ในราชการพลเรือนด้วย

นอกจากนั้น เลขาธิการ ก.พ. ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งจะต้องหารือกันรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน ก.พ. จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics