เนย-วิน ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 16:11
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--มทร.ธัญบุรี

สองนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน "เนย" นางสาวธนัชชา ไฝขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คว้ารางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง และ "วิน" นายชนะชนม์ โถชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คว้ารางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายชาย ประจำปี 2559

ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายชาย นายชนะชนม์ โถชัย เล่าว่า สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากเห็นแบบอย่างของรุ่นพี่ที่ได้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ จึงสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ โดยรู้สึกภูมิใจที่ได้รับตำแหน่งผู้อัญเชิญตราฝ่ายชาย เป็นเกียรติกับครอบครัว เมื่อปี 2558 ตนเองได้รับตำแหน่งทูตกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้ามาทำกิจกรรมกับทางคณะ สำหรับจุดเด่นของตนเองที่สามารถชนะใจกรรมการในครั้งนี้ การพูดจาไพเราะ บวกกับบุคลิกภาพที่ดี ตนเองสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามาจากโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 มีความสนใจทางด้านสื่อ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาที่นี่ ในฐานะที่ตนเองเรียนทางด้านนี้ ฝากถึงน้อง ๆ เพื่อนๆ ในการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ความเป็นสาธารณะอาจจะเป็นภัยสะท้อนกลับมายังตัวเองหรือแม้แต่ในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือโปรแกรม ควรทำให้ถูกลิขสิทธิ์ และสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้ามาเป็นน้องใหม่ ควรวางตัวให้ถูกต้อง เคารพครูบาอาจารย์ เลือกคบเพื่อน ตั้งใจใจเรียน "ตั้งใจทำทุกวันให้เต็มที่และให้ดีที่สุด" คือคติพจน์ที่ตนเองใช้ในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยสะสมตนเองอยู่ที่ 3.16

ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง นางสาวธนัชชา ไฝขวัญ เล่าว่า ตำแหน่งผู้อัญเชิญตราเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติ เพราะว่าต้องได้การคัดเลือกจากกรรมการ ตนเองจึงสนใจเข้าร่วมโครงการ จุดเด่นของตนเอง อยู่ที่ "รอยยิ้ม" ตนเองคิดว่ารอยยิ้มเป็นเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งในการเอาชนะใจกรรมการ และบุคลิกภาพที่ต้องมีความสง่าเมื่อได้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ตนเองเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์มาตั้งแต่ ม.1 จนสำเร็จการศึกษาวิทยานาฏศิลป์พัทลุง ซึ่งตนเองอยากเป็นครูสายนาฏศิลป์ เพราะว่า อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ให้คนรุ่นหลัง เนื่องจากวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาทำให้เด็กไทยบางคนลืมความเป็นไทยไป ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยตนเองอยู่ที่ 3.14 ฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สังคม

มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่กว้าง ต่างคนต่างที่มา ควรเลือกคบเพื่อน มีการปรับตัว รู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น ที่สำคัญอย่างลืมการเรียน "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด คิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย"ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิต และมีสติเสมอในการดำเนินชีวิต

สำหรับ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย บุคคลที่มีความเพียบพร้อมทั้งทางด้านการเรียน บุคลิกภาพ หน้าตา และความมีจิตสาธารณะ ดังนั้นทางองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายชาย-หญิงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า ของมหาวิทยาลัยฯ หัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย ราชมงคล คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน


Latest Press Release

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง พร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงทันที

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน...

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21ในหัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา" ในวันศุกร์ที่...

ภาพข่าว: มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือ เครือซีพี -ทรู เปิด #ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต# บ่มเพาะ 20 ทีม ปั้นโครงการสู่การปฎิบัติจริงอย่างยั่งยืน

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล...

ไอแบงก์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตน แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้บริหารและพนักงานถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมกันนี้ นายปราโมทย์ มีสุวรรณ...

FURTHER SALE 2019 เอาใจสาว Cath Kidston

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--แท๊ตเลอร์ ห้ามพลาดโปรดีที่สุด FURTHER SALE จาก Cath Kidston ลดจัดหนักสูงสุดถึง 50% เพื่อให้แฟนๆ แคท ได้เลือกช้อปสินค้ากันอย่างจุใจในราคาสบายกระเป๋า พิเศษ รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อช้อปครบ 4,500 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม...

Related Topics