รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมเยือนถิ่นโสมขาว พัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านน้ำ มาตรฐานสินค้าประมงและการป้องกันประมงไอยูยูระหว่างกัน พร้อมผลักดันขยายช่องแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 11:57
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 มีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยวัตถุประสงค์การเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

1. การลงนามความร่วมมือกับทางเกาหลีใต้รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.) บันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเป็นการดำเนินความร่วมมือทางด้านเทคนิค โดยจะไม่มีการหารือและพิจารณาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและจีทูจี2.) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRA) การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออกกับกระทรวงมหาสมุทรและประมง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยของสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน ความรู้ด้านการตรวจสอบสินค้าประมง และกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่ส่งออก และ 3.) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ด้วย โดยมีเป้าหมายร่วมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการจับสัตว์น้ำ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรประมง ขณะเดียวกันยังมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนาด้านประมง และเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวประมงเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

2. การหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี จัดทำเอ็มโอยู ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-ส่งออก และเปิดตลาดสินค้าใหม่ ผลักดันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรไทยเป็นที่นิยมของเกาหลีใต้ เช่น ผลไม้ (มะม่วง) เป็นต้น รวมทั้งถือโอกาสติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ซึ่งในปัจจุบันไทยสามารถส่งออกไปได้หลายประเทศแล้ว รวมถึงมะม่วงพันธุ์มหาชนกของไทยไปเกาหลีใต้อีกด้วย

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการตลาด เกาหลีใต้นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้จะได้เยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้ ที่จะเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้ในการยกระดับการจัดการตลาดสินค้าเกษตรของไทยด้วย สุดท้าย คือ การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของบริษัท K-Water ประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างมาก ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุทุกภัย และการจัดสรรน้ำ ที่ไทยน่าจะมีโอกาสนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาใช้ในประเทศไทยในอนาคต


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics