รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมเยือนถิ่นโสมขาว พัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านน้ำ มาตรฐานสินค้าประมงและการป้องกันประมงไอยูยูระหว่างกัน พร้อมผลักดันขยายช่องแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 11:57
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 มีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยวัตถุประสงค์การเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

1. การลงนามความร่วมมือกับทางเกาหลีใต้รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.) บันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเป็นการดำเนินความร่วมมือทางด้านเทคนิค โดยจะไม่มีการหารือและพิจารณาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและจีทูจี2.) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRA) การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออกกับกระทรวงมหาสมุทรและประมง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยของสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน ความรู้ด้านการตรวจสอบสินค้าประมง และกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่ส่งออก และ 3.) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ด้วย โดยมีเป้าหมายร่วมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการจับสัตว์น้ำ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรประมง ขณะเดียวกันยังมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนาด้านประมง และเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวประมงเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

2. การหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี จัดทำเอ็มโอยู ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-ส่งออก และเปิดตลาดสินค้าใหม่ ผลักดันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรไทยเป็นที่นิยมของเกาหลีใต้ เช่น ผลไม้ (มะม่วง) เป็นต้น รวมทั้งถือโอกาสติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ซึ่งในปัจจุบันไทยสามารถส่งออกไปได้หลายประเทศแล้ว รวมถึงมะม่วงพันธุ์มหาชนกของไทยไปเกาหลีใต้อีกด้วย

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการตลาด เกาหลีใต้นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้จะได้เยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้ ที่จะเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้ในการยกระดับการจัดการตลาดสินค้าเกษตรของไทยด้วย สุดท้าย คือ การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของบริษัท K-Water ประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างมาก ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุทุกภัย และการจัดสรรน้ำ ที่ไทยน่าจะมีโอกาสนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาใช้ในประเทศไทยในอนาคต


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics