รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมเยือนถิ่นโสมขาว พัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านน้ำ มาตรฐานสินค้าประมงและการป้องกันประมงไอยูยูระหว่างกัน พร้อมผลักดันขยายช่องแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 11:57
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 มีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยวัตถุประสงค์การเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

1. การลงนามความร่วมมือกับทางเกาหลีใต้รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.) บันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเป็นการดำเนินความร่วมมือทางด้านเทคนิค โดยจะไม่มีการหารือและพิจารณาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและจีทูจี2.) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRA) การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออกกับกระทรวงมหาสมุทรและประมง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยของสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน ความรู้ด้านการตรวจสอบสินค้าประมง และกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่ส่งออก และ 3.) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ด้วย โดยมีเป้าหมายร่วมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการจับสัตว์น้ำ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพยากรประมง ขณะเดียวกันยังมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนาด้านประมง และเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวประมงเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน

2. การหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันให้ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี จัดทำเอ็มโอยู ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-ส่งออก และเปิดตลาดสินค้าใหม่ ผลักดันการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรไทยเป็นที่นิยมของเกาหลีใต้ เช่น ผลไม้ (มะม่วง) เป็นต้น รวมทั้งถือโอกาสติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ซึ่งในปัจจุบันไทยสามารถส่งออกไปได้หลายประเทศแล้ว รวมถึงมะม่วงพันธุ์มหาชนกของไทยไปเกาหลีใต้อีกด้วย

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการตลาด เกาหลีใต้นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้จะได้เยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้ ที่จะเป็นประโยชน์กับการนำมาปรับใช้ในการยกระดับการจัดการตลาดสินค้าเกษตรของไทยด้วย สุดท้าย คือ การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของบริษัท K-Water ประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างมาก ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุทุกภัย และการจัดสรรน้ำ ที่ไทยน่าจะมีโอกาสนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาใช้ในประเทศไทยในอนาคต


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics