ซีพีเอฟ จับมือ โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ต่อยอดโครงการ นักสืบสายน้ำ ดึงเยาวชนในพื้นที่ร่วมรักษาลำน้ำมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 15:37
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดโครงการนักสืบสายน้ำประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสร้างเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาลำน้ำมูล โดยในปีนี้ร่วมกับโรงเรียนจอมทองวิทยาอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกเยาวชน 60 คน มาเรียนรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนให้คงความสะอาดอย่างถูกวิธีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีนายอภิชาติ แก้วกิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ และนายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนจอมทองวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

นายอภิชาติ แก้วกิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า "โครงการนักสืบสายน้ำ" เป็นกิจกรรมที่ซีพีเอฟดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้โครงการรักษ์ลำน้ำมูล ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ ด้าน "ดินน้ำป่าคงอยู่" ที่มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรอบรั้วสถานประกอบการ โดยร่วมกับภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ปลูกฝังให้"เยาวชน" ตระหนักถึงความสำคัญของลำน้ำมูลที่อยู่คู่ชุมชนมาเป็นเวลานาน ทั้งยังเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชุมชนอาศัยและทำการเกษตรอยู่ทั้งสองฝั่งของลำน้ำ

ซีพีเอฟได้จัดโครงการนักสืบสายน้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ การวัดปริมาณอ็อกซิเจนที่ละลายในน้ำ การวัดความเป็นกรด-ด่างของแหล่งน้ำ เพื่อชี้วัดความสกปรกของน้ำ ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมนักเรียนจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการดูแลแหล่งน้ำ และสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ตลอดจนครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

"ลำน้ำมูลแห่งนี้สร้างประโยชน์ให้กับชาวชุมชนได้บริโภค-อุปโภคมาหลายช่วงอายุคน ดังนั้นเมื่อเราได้ประโยชน์ จึงควรช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชน นอกจากนี้ยังเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตน" นายอภิชาติ กล่าวเสริม

สำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่ซีพีเอฟได้สัญจรไปจัดโครงการนักสืบสายน้ำนอกพื้นที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา โดยไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจอมทองวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณสันเขื่อนเก็บน้ำลำแชะโดยคัดเลือกน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 60 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ มาเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ห้องประชุมของโรงเรียนจอมทอง อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ เรียนรู้การสังเกตสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ การสังเกตกลิ่น-สีของน้ำ เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในภาคปฎิบัติ

นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติภาคสนามกลางแจ้ง ลงพื้นที่สังเกตคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำต้นน้ำโดยตรง มีการทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานที่ 1 ส่อง ล่า หาสัตว์น้ำในลำน้ำมูล น้อง ๆ จะช่วยกันสังเกตสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตในลำน้ำมูลเพื่อนำมาระดมสมอง และบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว, ฐานที่ 2 เครื่องมือมหัศจรรย์ จุ่มปุ๊บ อ่านปั๊บ เป็นการทดลองใช้เครื่องมือวัดอย่างง่าย โดยนำ DO Meter วัดน้ำในบริเวณลำน้ำมูล เพื่อน้ำมาระดมสมอง และบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว และฐานที่ 3 ห้องแลปเคลื่อนที่ แสงสีบอกคุณภาพน้ำ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตัวอย่างสารเคมี และเครื่องมือวัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ำเพื่อมาระดมสมอง และบ่งบอกวีธีการใช้ที่ถูกต้อง

"โครงการนักสืบสายน้ำ" นับเป็นโครงการที่ซีพีเอฟมุ่งปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน เพื่อให้สร้างเยาวชนคลื่นลูกใหม่ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันรักษาลำน้ำมูลให้คนรุ่นต่อไปได้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน.


Latest Press Release

รมว.แรงงาน นำเยาวชนคนเก่ง พบนายกฯ สร้างต้นแบบการพัฒนาทักษะ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เข้าคารวะพลเอก ประยุทธ์...

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร...

การแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 Monthly Customs Press 4/2561

วันนี้ (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้วยกรมศุลกากรมีนโยบายดำเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ...

HomePro มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI 2018

โฮมโปรได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นโดย S&P...

กระชับผิวหน้าหย่อนคล้อยให้กลับมาดูอ่อนเยาว์อย่างธรรมชาติ

ปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อยยังเป็นสิ่งกวนใจในผู้หญิงหลายๆคน โดยเฉาะหากเราเริ่มมีอายุมากขึ้นทำให้ผิวหย่อนคล้อยตามมา จึงจำเป็นต้องมีการยกกระชับผิว ซึ่งคนที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย มักจะพบตั้งแต่ช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือ กลุ่มคนที่ลดน้ำหนัก และเกิดผิวหย่อนคล้อย...

Related Topics