ซีพีเอฟ จับมือ โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ต่อยอดโครงการ นักสืบสายน้ำ ดึงเยาวชนในพื้นที่ร่วมรักษาลำน้ำมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 15:37
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดโครงการนักสืบสายน้ำประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสร้างเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาลำน้ำมูล โดยในปีนี้ร่วมกับโรงเรียนจอมทองวิทยาอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกเยาวชน 60 คน มาเรียนรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนให้คงความสะอาดอย่างถูกวิธีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีนายอภิชาติ แก้วกิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ และนายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนจอมทองวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

นายอภิชาติ แก้วกิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า "โครงการนักสืบสายน้ำ" เป็นกิจกรรมที่ซีพีเอฟดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้โครงการรักษ์ลำน้ำมูล ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ ด้าน "ดินน้ำป่าคงอยู่" ที่มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติรอบรั้วสถานประกอบการ โดยร่วมกับภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ปลูกฝังให้"เยาวชน" ตระหนักถึงความสำคัญของลำน้ำมูลที่อยู่คู่ชุมชนมาเป็นเวลานาน ทั้งยังเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชุมชนอาศัยและทำการเกษตรอยู่ทั้งสองฝั่งของลำน้ำ

ซีพีเอฟได้จัดโครงการนักสืบสายน้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ การวัดปริมาณอ็อกซิเจนที่ละลายในน้ำ การวัดความเป็นกรด-ด่างของแหล่งน้ำ เพื่อชี้วัดความสกปรกของน้ำ ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมนักเรียนจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการดูแลแหล่งน้ำ และสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ตลอดจนครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

"ลำน้ำมูลแห่งนี้สร้างประโยชน์ให้กับชาวชุมชนได้บริโภค-อุปโภคมาหลายช่วงอายุคน ดังนั้นเมื่อเราได้ประโยชน์ จึงควรช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชน นอกจากนี้ยังเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตน" นายอภิชาติ กล่าวเสริม

สำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่ซีพีเอฟได้สัญจรไปจัดโครงการนักสืบสายน้ำนอกพื้นที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา โดยไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจอมทองวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณสันเขื่อนเก็บน้ำลำแชะโดยคัดเลือกน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 60 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ มาเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่ห้องประชุมของโรงเรียนจอมทอง อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ เรียนรู้การสังเกตสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ การสังเกตกลิ่น-สีของน้ำ เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในภาคปฎิบัติ

นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติภาคสนามกลางแจ้ง ลงพื้นที่สังเกตคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำต้นน้ำโดยตรง มีการทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานที่ 1 ส่อง ล่า หาสัตว์น้ำในลำน้ำมูล น้อง ๆ จะช่วยกันสังเกตสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตในลำน้ำมูลเพื่อนำมาระดมสมอง และบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว, ฐานที่ 2 เครื่องมือมหัศจรรย์ จุ่มปุ๊บ อ่านปั๊บ เป็นการทดลองใช้เครื่องมือวัดอย่างง่าย โดยนำ DO Meter วัดน้ำในบริเวณลำน้ำมูล เพื่อน้ำมาระดมสมอง และบ่งชี้คุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว และฐานที่ 3 ห้องแลปเคลื่อนที่ แสงสีบอกคุณภาพน้ำ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตัวอย่างสารเคมี และเครื่องมือวัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ำเพื่อมาระดมสมอง และบ่งบอกวีธีการใช้ที่ถูกต้อง

"โครงการนักสืบสายน้ำ" นับเป็นโครงการที่ซีพีเอฟมุ่งปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน เพื่อให้สร้างเยาวชนคลื่นลูกใหม่ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันรักษาลำน้ำมูลให้คนรุ่นต่อไปได้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน.


Latest Press Release

นวัตกรรมการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาว

ศาสตราจารย์รีโน รัปปูโอลี หัวหน้านักวิทยาศาสตร์และผู้อำนวยการด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น จำกัด (จีเอสเค) ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดอันดับสามของโลกในสาขาวัคซีน...

ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี เปิดบริการรถรับ-ส่ง ผู้พิการ รพ.จุฬาฯ ฟรี

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการรถตู้รับ-ส่ง สำหรับผู้พิการ (นั่งรถวีลแชร์) จากอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถึงที่พักภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย...

ภาพข่าว: โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ต้อนรับ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อัษณา จันเทพา (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ให้การต้อนรับ พลตำตรวจตรี ธารา ปุณศรี (คนที่ 3 จากซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...

วว.ร่วมเป็นเกียรติในงาน Metal+Metallurgy Thailand 2019

ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.ร่วมเป็นเกียรติในงาน Metal+Metallurgy Thailand 2019 ...งานแสดงเทคโนโลยีหล่อและหลอมโลหะระดับนานาชาติ จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะจีน (China Foundry Association: CFA)...

Delo Green Drive: รวมพลคนดีเซล

คาลเท็กซ์ เดโล่ สปอร์ต จัดกิจกรรม "Delo Green Drive: รวมพลคนดีเซล"เติมพลังให้ผืนป่า แล้วมาเพิ่มสมรรถนะความแกร่งให้กับรถของคุณ คาลเท็กซ์ เดโล่ สปอร์ต ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด...

Related Topics