กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติงบ อัดช่วยชาวนา 4 พันกว่าล้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2016 22:18
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณ โดยในส่วนของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณดำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โครงการ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าว ต้องขอสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2559 วงเงินรวม 4,911.34 ล้านบาท โดยดำเนินการ 5โครงการ คือ 1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า และ 5) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นซึ่งในโครงการที่ 1 – 4 ได้แก่การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) ไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และปลูกหญ้า มีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 30,000 ราย รวมกลุ่ม 3,000 กลุ่ม ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ 150,000 ไร่ วงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน 10,686 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี ดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยให้ ร้อยละ 3

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง 5 โครงการนั้น มีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5,000 ราย ในพื้นที่ 25,000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 65

2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24,000 ราย ในพื้นที่ 120,000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 9,000 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 65

3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย ในพื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 116 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 64

4)โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย ในพื้นที่ 2,5000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 70 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 62

และ 5)โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 84,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 420,000 ไร่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ อาทิ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้ำ และปัจจัยการผลิต วงเงิน 2,610.10 ล้านบาท มีระยะเวลา ส.ค. – ก.ย. 60 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งเสนอเข้า ครม. ให้ทันภายในสัปดาห์หน้า


Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics