มรภ.สงขลา รับรางวัลบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 10, 2016 11:21
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา คว้ารางวัลองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ ชูแนวคิดควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง สอดคล้องระเบียบราชการ ควบคู่นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน อธิการบดีเตรียมเข้ารับประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 ส.ค.59

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 จากหน่วยงานราชการทั่วประเทศ จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดย มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในระดับชมเชย ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมหม่อนไหม กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ส่วนรางวัลระดับดีมีเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัล คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในขณะที่ประเภทดีเด่นและดีเลิศ ไม่มีส่วนราชการใดได้รับรางวัล ซึ่งอธิการบดี มรภ.สงขลา จะเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 ส.ค.นี้

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัล มาจากการที่ มรภ.สงขลา ส่งเสริมให้บริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยความความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่องค์กรได้รับจัดสรร 2. ความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ 3. ความสอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ กำกับ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ของราชการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยมีเว็บไซต์ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการเงินการคลัง และพัสดุ นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ จากวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์สูง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

"การที่ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของเราเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส จึงทำให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การบัญชี การตรวจสอบภายใน และความรับผิดทางละเมิด" รศ.ดร.สุนทร กล่าว


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics