มรภ.สงขลา รับรางวัลบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 10, 2016 11:21
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา คว้ารางวัลองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ ชูแนวคิดควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง สอดคล้องระเบียบราชการ ควบคู่นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน อธิการบดีเตรียมเข้ารับประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 ส.ค.59

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 จากหน่วยงานราชการทั่วประเทศ จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดย มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในระดับชมเชย ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมหม่อนไหม กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ส่วนรางวัลระดับดีมีเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัล คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในขณะที่ประเภทดีเด่นและดีเลิศ ไม่มีส่วนราชการใดได้รับรางวัล ซึ่งอธิการบดี มรภ.สงขลา จะเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 ส.ค.นี้

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัล มาจากการที่ มรภ.สงขลา ส่งเสริมให้บริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยความความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่องค์กรได้รับจัดสรร 2. ความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ 3. ความสอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ กำกับ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ของราชการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยมีเว็บไซต์ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการเงินการคลัง และพัสดุ นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ จากวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์สูง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

"การที่ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของเราเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีความโปร่งใส จึงทำให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การบัญชี การตรวจสอบภายใน และความรับผิดทางละเมิด" รศ.ดร.สุนทร กล่าว


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics