กรมป่าไม้จัดกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดกว่า 5 แสนต้น แจกทั่วประเทศดึงคนไทย ร่วมเทิดพระเกียรติถวายทั้งสองพระองค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 10, 2016 08:50
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--กรมป่าไม้

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานงานเปิดโครงการปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมจัดเตรียมกล้าไม้มงคลประจำจังหวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ กว่า 5 แสนกล้า เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการเทิดพระเกียรติ โดยมีผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และหน่วยงานสาขาทุกสาขาของกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบกล้าไม้มงคล ทั้งนี้อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารร่วมปลูกต้น"ไทรย้อยใบแหลม"ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการดังกล่าว

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ กรมป่าไม้ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทุ่มเท พระวรกาย พระสติปัญญา พระวิริยอุตสาหะ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น ทรงวางแผนเพื่อช่วยเหลือราษฎร จนเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านดิน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดทฤษฎีต่างๆ ในการแก้ปัญหาดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยราชการต่างๆ นำไปปฏิบัติ ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมไว้ 3 แนวทาง 1. การอนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม 2.การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า และ 3. การพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กรมป่าไม้ เห็นสมควรที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้มีโอกาสร่วมถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคล จึงได้จัดกิจกรรมปวงประชาร่วมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกัน ทั่วประเทศ โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดทุกจังหวัดของกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด รวมทั่วประเทศกว่า 5 แสนกล้า เพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ในความรับผิดชอบ สถานที่ราชการ โรงเรียน และวัด ตามแต่สมควร กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นตลอดช่วง เดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ ประชาชนที่สนใจสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

" กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดในช่วงระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเพื่อเทิดพระเกียรติ และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกรมป่าไม้หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอีกด้วย " อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics