กรมป่าไม้จัดกล้าไม้มงคลประจำจังหวัดกว่า 5 แสนต้น แจกทั่วประเทศดึงคนไทย ร่วมเทิดพระเกียรติถวายทั้งสองพระองค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 10, 2016 08:50
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--กรมป่าไม้

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานงานเปิดโครงการปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมจัดเตรียมกล้าไม้มงคลประจำจังหวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ กว่า 5 แสนกล้า เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการเทิดพระเกียรติ โดยมีผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และหน่วยงานสาขาทุกสาขาของกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบกล้าไม้มงคล ทั้งนี้อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารร่วมปลูกต้น"ไทรย้อยใบแหลม"ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการดังกล่าว

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ กรมป่าไม้ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทุ่มเท พระวรกาย พระสติปัญญา พระวิริยอุตสาหะ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น ทรงวางแผนเพื่อช่วยเหลือราษฎร จนเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านดิน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดทฤษฎีต่างๆ ในการแก้ปัญหาดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยราชการต่างๆ นำไปปฏิบัติ ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมไว้ 3 แนวทาง 1. การอนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม 2.การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า และ 3. การพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กรมป่าไม้ เห็นสมควรที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้มีโอกาสร่วมถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคล จึงได้จัดกิจกรรมปวงประชาร่วมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกัน ทั่วประเทศ โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดทุกจังหวัดของกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด รวมทั่วประเทศกว่า 5 แสนกล้า เพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ในความรับผิดชอบ สถานที่ราชการ โรงเรียน และวัด ตามแต่สมควร กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นตลอดช่วง เดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ ประชาชนที่สนใจสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

" กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดในช่วงระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเพื่อเทิดพระเกียรติ และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกรมป่าไม้หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอีกด้วย " อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว


Latest Press Release

การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)...

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ...

Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่...

ม็อกเทล เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่

โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องดื่มม็อกเทลยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม "เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่" ส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำมะเขือเทศ ซอสวูสเตอร์เชียร์ พริกไทย และตกแต่งด้วยก้านเซเลอรี่...

Related Topics