พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ(กุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิล) ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 10, 2016 08:58
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ(กุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิล) ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินงานโดยสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 26 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยง 645 ไร่ การดำเนินงานมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตลาด ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลานิลรวมกับกุงขาวในบ่อดิน เลี้ยงแบบปล่อยลูกปลาขนาด 15-20 ตัว/กก.(50-60กรัม/ตัว)อัตราไร่ละ2000-2500 ตัว เลี้ยงประมาณ 6-7 เดือน มีอัตรารอดจากเดิมร้อยละ 80 เพิ่มเป็น ร้อยละ 90 ระยะเวลาการเลี้ยงลดลงจาก 10 เดือน เป็น 6 เดือน มีผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000 กก./ไร่/ปี เป็น 4,260 กก./ไร่/ปี และมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงกุ้งขาว ปล่อยไร่ละ 30,000 ตัว/ไร่/รุ่น มีรายได้เฉลี่ย 26,000 บาท/ไร่ โดยปล่อบกุ้งขาว 2 รุ่น/ปลานิล 1 รุ่น เฉลี่ยแล้วเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 430 บาท/ไร่ โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุรัตน์ อาจหาญ ประธานสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด

นายสุรพล วงค์พันธ์เสือ ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านสร้างพัฒนา จำกัด ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559


Latest Press Release

หอสมุด ม.ศรีปทุม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เงินทองต้องวางแผนการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม แหล่งรวมความรู้คู่ SPU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษา กับการถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ก้าวสู่วัยทำงาน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนการเงิน CFP ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.อภิรดี...

29 มี.ค. 7 เม.ย. นี้เตรียมพบ...กับโฮมโปร แฟร์ ขอนแก่น งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ขอนแก่น

โฮมโปร แฟร์ งานแฟร์เรื่องบ้าน ที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน!! ช้อป สินค้าเรื่องบ้าน ลดสูงสุดกว่า 70% ผ่อนทั้งงาน 0% สูงสุด นาน 24 เดือน พร้อมจับมือพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำสินค้า OTOP และภูมิปัญญาไทยภาคอีสาน มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์...

ก.แรงงานร่วมพันธมิตรเดินหน้าประชารัฐสร้างอาชีพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุ ของกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง...

พระราชปริยัติกวี เปิด เคล็ดลับการปราบกิเลส

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งและมีหน้าที่รับผิดชอบในหลายภาคส่วน เพราะนอกจากจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. และเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงแล้ว...

มกอช. ร่วม Workshop กับภาคีเครือข่าย 9 ประเทศ เรื่อง การใช้งานระบบ TRACES

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "Regional Workshop on the use of TRACES" ภายใต้โครงการ Better Training for Safer Food (BTSF) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าหน่วยงานผู้บริโภค...

Related Topics