เตรียมความพร้อมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 10, 2016 09:46
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯว่า การดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 107 แห่งทั่วประเทศ ยอดจำหน่ายระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 รวง 6,391 ล้านบาท และยังมีสหกรณ์สนใจจะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม รวมเป็น 122 แห่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางกรมฯ ได้มีการจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีนโยบายสนับสนุนสหกรณ์เข้าสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศักยภาพของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาคทั้ง 24 แห่ง ให้เป็นแกนหลักในการคัดเลือกสินค้าป้อนสาตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ เบื้องต้นกำหนดชนิดสินค้าไว้ 9 หมวด ได้แก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม นม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแปรรูป ผลไม้ กาแฟ สินค้าประมงและสินค้า OTOP โดยให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นศูนย์กลางการค้าสหกรณ์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับประเทศ ในการสร้างเครือข่ายการผลิต และการตลาดร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า จุดเด่นของ E – Commerce คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถลดต้นทุนเรื่องของการจัดทำห้องจัดแสดงสินค้า หรืออาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือต้องมีคลังสินค้า เพื่อจัดเก็บสินค้ารอการจำหน่าย ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และสามารถขยายตลาดสินค้าไปได้ในทุกพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม การดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- Commerce) ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมการประชุม 70 คน แบ่งเป็นข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ผู้จัดการและผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค จำนวน 24 คน และเจ้าหน้าที่โครงการอีก 22 คน และได้รับความร่วมมือจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อแนะนำถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินธุรกิจตลาดออนไลน์ ให้กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 24 แห่ง โดยคาดหวังว่า บุคลากรของสหกรณ์ จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) เพื่อนำกลับไปพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ขณะเดียวกันทางกรมฯ จะเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยขยายเครือข่ายการตลาดของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ให้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics