ทีเส็บเปิดตัวโครงการ TIME 2016 หนุนธุรกิจการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นำร่องเจาะตลาดไมซ์จีน เพิ่มยอดลูกค้าและรายได้เข้าประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 16:40
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--เอ พับลิซิสท์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัวโครงการ Thailand Incentive & Meeting Exchange 2016 หรือ TIME 2016 เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเจรจาธุรกิจสำหรับตลาด MIเจาะกลุ่มตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญ ที่มีโอกาสการขยายตัวอีกมาก ตั้งเป้าสร้างเป็นโครงการ flagship พร้อมขยายการจัดงานหมุนเวียนไปยังกลุ่มลูกค้าไมซ์ในตลาดอื่นๆที่มีศักยภาพ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า "ธุรกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) หรือ MIนั้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวมได้ตามเป้าหมาย โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 1,095,995 คนมายังประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ 95,857 ล้านบาท ซึ่งมีลูกค้าไมซ์จากประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ตามด้วย อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ฮ่องกง และออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนของนักเดินทางกลุ่ม MI จำนวน 516,663 คน สร้างรายได้ 44,533 ล้านบาท

ส่วนในช่วงสามไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์รวม 750,742 คน สร้างรายได้ 60,593 ล้านบาท ซึ่งตลาดจีนยังครองอันดับหนึ่งของจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์สูงสุดตามด้วยอินเดีย และ สิงคโปร์ โดยมีสัดส่วนของนักเดินทางกลุ่ม MI จำนวน 393,859 คน สร้างรายได้ 29,664 ล้านบาท"

"จากการเติบโตของธุรกิจ MI ที่มีอย่างต่อเนื่องนั้น ทีเส็บจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ MI ด้วยการริเริ่มโครงการ Thailand Incentive & Meeting Exchange 2016 หรือ TIME 2016 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยความร่วมมือกับภาคีเอกชน และสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการนี้เป็นเวทีแห่งความรู้สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ที่จะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ MI ไป

กำหนดทิศทางและวางแผนการตลาด ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาแนวทางสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมในประเทศไทย และยังมุ่งหวังที่จะขยายตลาดไมซ์ไปยังกลุ่มนักเดินทางที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

การจัดงานครั้งแรกนี้มุ่งเน้นที่ตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีรูปแบบและความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มีความหลากหลายและเฉพาะตัว มีตัวเลขของการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาถึงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ จึงนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยทีเส็บเองเน้นการดึงงานในลูกค้าไมซ์จีนด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางการตลาด นำเสนอรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆที่หลากหลาย นำเสนอบริการพิเศษและจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ดังนั้นการจัดงาน TIME 2016 จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้เตรียมการเชิงรุกเพื่อดึงตลาดไมซ์จีนเข้าประเทศไทย"

สำหรับกิจกรรมในงาน TIME 2016 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

ส่วนแรก Knowledge Exchange เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในรูปแบบของการจัดFORUM เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้าน MI มาเป็นวิทยากร นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดไมซ์จีน การเลือกจุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์ของกลุ่มบริษัทจีนในต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ประกอบการในภาคเอกชนจากอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยประมาณ 150 ราย

ส่วนที่สอง Business Exchange เวทีเจรจาธุรกิจ (Table-top Session) สร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย ให้กับผู้ประกอบการไทย ได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไมซ์ (MICE Agent) จากประเทศจีนจำนวนกว่า 40 ราย

ส่วนที่สาม Experience Exchange การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขนาดใหญ่ (Mega Familiarization Trip) สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ (MICE Agent) สื่อมวลชน และกลุ่มลูกค้าบริษัท (Corporates) จากประเทศจีนจำนวน 40-45 ราย ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกับกลุ่มตลาดจีน ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตกำลังได้รับความสนใจในการจัดงานไมซ์จากกลุ่มลูกค้าจีนและด้วยความพร้อมของการเป็นเมืองแห่งไมซ์

"สำหรับเป้าหมายของธุรกิจ MI ในปี พ.ศ. 2559 นั้น ทีเส็บตั้งเป้าจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในตลาด MI จำนวน 518,000 คน สร้างรายได้ 44,000ล้านบาท ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ในปีนี้ตั้งเป้า จำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท โดยมีงานสำคัญของธุรกิจ MI ในปี 2559 อาทิ Infinitus China Overseas Training 2016 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 14,000 คน งาน Pro-Health คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน5,500 ราย" นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร...

การแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 Monthly Customs Press 4/2561

วันนี้ (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้วยกรมศุลกากรมีนโยบายดำเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ...

HomePro มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI 2018

โฮมโปรได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นโดย S&P...

กระชับผิวหน้าหย่อนคล้อยให้กลับมาดูอ่อนเยาว์อย่างธรรมชาติ

ปัญหาผิวหน้าหย่อนคล้อยยังเป็นสิ่งกวนใจในผู้หญิงหลายๆคน โดยเฉาะหากเราเริ่มมีอายุมากขึ้นทำให้ผิวหย่อนคล้อยตามมา จึงจำเป็นต้องมีการยกกระชับผิว ซึ่งคนที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อย มักจะพบตั้งแต่ช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือ กลุ่มคนที่ลดน้ำหนัก และเกิดผิวหย่อนคล้อย...

Finn Planet สุดยอดสวนสนุกบ้านลมผจญภัยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เปิดแล้ววันนี้!! ที่ เดอะมอลล์ โคราช

ครั้งแรกในประเทศไทย เอาใจวัยทีน เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เปิดสุดยอดสวนสนุก "Finn Planet" บ้านลมผจญภัยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย บนเนื้อที่กว่า 1,600 ตารางเมตร เปิดประสบการณ์ความสนุกและความตื่นเต้นรูปแบบใหม่สุดเอ็กซ์ตรีมไร้ขีดจำกัด พิเศษฉลองเปิดตัว "Finn...

Related Topics