เด็กไทยคลั่งโปเกมอน ครูไอทีชี้ช่อง สอดแทรกจริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 15:02
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล

จากกระแสคลั่งเกม "โปเกมอน โก" ในเมืองไทย หลังเข้ามาเมื่อวันที่ 6 ส.ค. เพียงไม่กี่วัน ทำให้อาชีพรับจ้าง การท่องเที่ยว และบริโภคได้รับผลดีไปเต็มๆ แต่ด้านสถานศึกษาอย่าง "ครูแอน" ครูไอที รีบตระครุบกระแส "เห่อของเด็ก" ชี้ช่องสอดแทรก "จริยธรรม" การเล่นโปเกมอนในห้องเรียน

ครูศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ หรือ ครูแอน จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ.สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูแอนทำหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียน ชั้น ป.4-6 ผ่านการพัฒนาการสอนจากโครงการวิจัยกระบวน การพัฒนาครูด้วยระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (Teacher Coaching) เป็นหนึ่งในครูสอนลักษณะนิสัยที่ดี ภายใต้โครงการภาคีพูนพลังครู ดำเนินงานโดยองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาครู มองเห็นโอกาสดีของเรื่องนี้ เผยว่า"ครูสอนคอมพิวเตอร์ต้องเกาะติดสถานการณ์ กระแสปัจจุบัน ต้องวิเคราะห์ให้เด็กฟัง นำตัวอย่างมาประกอบให้เห็น อย่างเกมโปเกมอน ที่โรงเรียนเด็กๆ ก็ไม่ยอมพลาดต้องโหลดมาเล่น ให้เหตุผลว่าไม่อยากเชย คิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะนำมาสอนเด็กๆ ในห้องเรียน เช่นการเล่นเกมนี้ต้องฝึกสังเกตุ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เคารพสิทธิคนอื่น ยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด็กสนใจมาก หากนำเนื้อหาเข้าไปสอน เช่นวิธีการเล่นต่างๆ เชื่อมกับคุณธรรมอย่างไร จะเป็นประโยชน์มาก" ครูแอนบอกว่ากระแสนี้แทบจะไม่รู้ว่าจะตั้งรับอย่างไร เพราะกระแสโซเชียลเร็วมาก การไปห้ามเด็กน่าจะไม่ใช่ทางออกที่ดี ต้องเตือนว่าสถานที่อะไรที่ไปเล่นแล้วอันตราย ให้เซฟตัวเองอย่างไร

พอมีสถานการณ์แบบนี้ "ครูแอน" สามารถนำมาเชื่อมโยงได้ฉับพลันเพราะตลอดระยะเวลา 15 ปี "ครูแอน" เล่าว่าได้ใช้วิธีสอนด้วยการพาเด็กๆ ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน... "การให้เด็กไปเรียนรู้ในชุมชนแล้วกลับมาทำ e-book การที่ครูแอนพาเด็กๆ เรียนรู้แบบนี้เพราะเห็นว่าเทคโนโลยีเด็กๆ เรียนรู้วิธีใช้กันได้ แต่เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดยาก จึงคิดว่าถ้าเราไม่เร่งปลูกฝังตั้งแต่เด็กเขาก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง การสอนของครูจะสอนแทรกคุณธรรมลงไปก็จริง แต่ตัวชี้วัดจะให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ของวิชาการงานอาชีพ เราก็ตั้งโจทย์ว่าเราจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีมาช่วยชุมชนและนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ครูแอนเห็นว่าชีวิตจริงสัมผัสได้ลึกมากกว่าการนั่งหน้าคอมแล้วหาข้อมูลมาก็อปปี้งานส่ง แต่เด็กๆ จะรายงานจากภูมิปัญญาชาวบ้านWORD ที่เด็กพิมพ์ได้ถือเป็นคะแนน แต่เนื้อหาที่เด็กได้คือเนื้อหาของชุมชน ระหว่างออกไปชุมชนครูก็จะสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย เชื่อฟังครู มารยาทในการพูดคุยกับผู้ใหญ่ การตั้งคำถาม และให้ทำงานเป็นกลุ่ม ครูอยากฝึกชีวิตจริงให้ๆ เด็กๆ ว่าถ้าอยู่ในสังคมก็ต้องทำงานเป็นทีม ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เดินไปด้วยกัน แชร์ความคิดกัน ไม่อยากให้เด็กเก่งเดี่ยว โตไปจะอยู่ยาก"ที่สำคัญครูแอนใช้วิธีรู้จักเด็กรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดแทรกคุณธรรมลงไปทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนิสัยที่ดีขึ้น"การรู้จักตัวลูกศิษย์เป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเราไม่รู้จักตัวตนของเขา เราจะแก้ปัญหาเขาไม่ได้"

การสอนแบบนี้ผลคือทำให้"นักเรียนมีความกล้าพูด กล้าถาม กล้าคิด กล้าทำ เชื่อมั่นในตัวเอง การไปเรียนรู้ในชุมชนตั้งแต่ระดับชั้นประถม เหมือนเป็นการผ่านการฝึกใช้ชีวิตในชุมชน สังคม เมื่อเขาโตขึ้นไปเรียนระดับมัธยมเขาก็มีความเป็นผู้นำ พอไปอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นเด็กอยู่แถวหน้า ทำงานให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน" ครูแอนตบท้าย

นายสมเกียรติ ศรีวารีรัตน์ หรือ ฟาร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร หนึ่งในตัวอย่างของลูกศิษย์ครูแอน ที่ร่วมบอกเล่าความสำเร็จจากการสอนของครูว่า... "ผมเรียนคอมฯ กับครูแอนตั้งแต่ประถม ครูแอนจะสอนแบบให้เห็นจากชุมชนทำให้เรียนรู้ได้เร็ว คืองาน 1 งานไม่ใช่เปิดจากอินเตอร์เนต แต่เป็นการเรียนรู้ในชุมชน ครูจะให้เราไปสัมภาษณ์แล้วเอาเรื่องราวมาทำ e - book พอจากวันนี้ทำให้ผมกลายเป็นเด็กกิจกรรมไปช่วยครูแอนทำกิจกรรม ทำโปรเจคใหญ่หนังสือครบรอบให้กับโรงเรียน ถึงผมทำกิจกรรมเยอะแต่ก็ไม่มีผลกับการเรียนผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผมสะสมความแกร่งมาตั้งแต่เด็ก ทำอะไรหนักๆ ก็สู้ มีทักษะติดตัว ตอนที่ชุมชนสอนเรายังเด็กไม่คิดว่าจะได้ใช้เช่นการจักสาน การจัดผ้า พอมาทำกิจกรรมที่ม.ศิลปากรผมมาได้ใช้ผมคิดว่าสิ่งที่ครูสอนเรามา เป็น "ภูมิคุ้มกัน" หรือ "วัคซีนป้องกัน" ให้เรา ครูแอนได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ เรียนรู้ชีวิตจากการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เวลาทำกิจกรรมเหนื่อยและท้อมากๆ คนอื่นอาจจะเลิกทำแต่เราถูกฝึกมาคิดว่าถ้าเราได้ทำงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปได้ ครูสอนผมมาตั้งแต่เด็กถ้าผิดก็ว่ากันไป แต่ถ้าถูกครูแอนก็จะส่งเสริม และครูแอนก็เสี่ยงที่จะให้พวกเราทำ ถ้าพลาดครูจะช่วยทำให้พวกเรากล้าที่จะทำ พอครูพูดแบบนี้ทำให้เรารอบคอบมากขึ้น ทำงานดีขึ้น เป็นการสร้างต้นทุนของชีวิตเราให้เราแก่กล้าทำ ตั้งใจ ใส่ใจทำ"

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก กับกระแสโปเกมอน โก ถ้าสามารถเดินไปด้วยกันได้ก็วินๆๆ


Latest Press Release

ภาพข่าว: NER มอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติแปรรูป พร้อมทีมผู้บริหาร มอบเงินเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

ต้อนรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมต้อนรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ด้วยการนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับอันเลื่องชื่อจาก ห้องอาหารจีน ซัมเมอร์ พาเลซ ที่ควบคุมคุณภาพการผลิตโดย เชฟหยาง วัน โฮ เชฟชาวฮ่องกง...

กรมสรรพากรขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

กรมสรรพากรได้จัดทำโครงการ "การสำรวจด้านความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ และการบริหารงานเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล" เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสในการปรับปรุงองค์กรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล...

ภาพข่าว: อิออน มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า อิ่มอร่อยกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

นายตุลา พฤหัสไพลิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย นางสุธาวดี ศิริธนชัย (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เอาใจลูกค้านักช้อป นักชิม...

ภาพข่าว: วธ. - เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเวทีสนทนา เรื่อง "การขอทุนเชิงยุทธศาสตร์ : เขียนโครงการฯ อย่างไรให้น่าสนใจ" โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย...

Related Topics