เด็กไทยคลั่งโปเกมอน ครูไอทีชี้ช่อง สอดแทรกจริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 15:02
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล

จากกระแสคลั่งเกม "โปเกมอน โก" ในเมืองไทย หลังเข้ามาเมื่อวันที่ 6 ส.ค. เพียงไม่กี่วัน ทำให้อาชีพรับจ้าง การท่องเที่ยว และบริโภคได้รับผลดีไปเต็มๆ แต่ด้านสถานศึกษาอย่าง "ครูแอน" ครูไอที รีบตระครุบกระแส "เห่อของเด็ก" ชี้ช่องสอดแทรก "จริยธรรม" การเล่นโปเกมอนในห้องเรียน

ครูศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ หรือ ครูแอน จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ.สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูแอนทำหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียน ชั้น ป.4-6 ผ่านการพัฒนาการสอนจากโครงการวิจัยกระบวน การพัฒนาครูด้วยระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (Teacher Coaching) เป็นหนึ่งในครูสอนลักษณะนิสัยที่ดี ภายใต้โครงการภาคีพูนพลังครู ดำเนินงานโดยองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาครู มองเห็นโอกาสดีของเรื่องนี้ เผยว่า"ครูสอนคอมพิวเตอร์ต้องเกาะติดสถานการณ์ กระแสปัจจุบัน ต้องวิเคราะห์ให้เด็กฟัง นำตัวอย่างมาประกอบให้เห็น อย่างเกมโปเกมอน ที่โรงเรียนเด็กๆ ก็ไม่ยอมพลาดต้องโหลดมาเล่น ให้เหตุผลว่าไม่อยากเชย คิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะนำมาสอนเด็กๆ ในห้องเรียน เช่นการเล่นเกมนี้ต้องฝึกสังเกตุ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เคารพสิทธิคนอื่น ยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด็กสนใจมาก หากนำเนื้อหาเข้าไปสอน เช่นวิธีการเล่นต่างๆ เชื่อมกับคุณธรรมอย่างไร จะเป็นประโยชน์มาก" ครูแอนบอกว่ากระแสนี้แทบจะไม่รู้ว่าจะตั้งรับอย่างไร เพราะกระแสโซเชียลเร็วมาก การไปห้ามเด็กน่าจะไม่ใช่ทางออกที่ดี ต้องเตือนว่าสถานที่อะไรที่ไปเล่นแล้วอันตราย ให้เซฟตัวเองอย่างไร

พอมีสถานการณ์แบบนี้ "ครูแอน" สามารถนำมาเชื่อมโยงได้ฉับพลันเพราะตลอดระยะเวลา 15 ปี "ครูแอน" เล่าว่าได้ใช้วิธีสอนด้วยการพาเด็กๆ ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ไปเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน... "การให้เด็กไปเรียนรู้ในชุมชนแล้วกลับมาทำ e-book การที่ครูแอนพาเด็กๆ เรียนรู้แบบนี้เพราะเห็นว่าเทคโนโลยีเด็กๆ เรียนรู้วิธีใช้กันได้ แต่เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดยาก จึงคิดว่าถ้าเราไม่เร่งปลูกฝังตั้งแต่เด็กเขาก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง การสอนของครูจะสอนแทรกคุณธรรมลงไปก็จริง แต่ตัวชี้วัดจะให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ของวิชาการงานอาชีพ เราก็ตั้งโจทย์ว่าเราจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีมาช่วยชุมชนและนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ครูแอนเห็นว่าชีวิตจริงสัมผัสได้ลึกมากกว่าการนั่งหน้าคอมแล้วหาข้อมูลมาก็อปปี้งานส่ง แต่เด็กๆ จะรายงานจากภูมิปัญญาชาวบ้านWORD ที่เด็กพิมพ์ได้ถือเป็นคะแนน แต่เนื้อหาที่เด็กได้คือเนื้อหาของชุมชน ระหว่างออกไปชุมชนครูก็จะสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย เชื่อฟังครู มารยาทในการพูดคุยกับผู้ใหญ่ การตั้งคำถาม และให้ทำงานเป็นกลุ่ม ครูอยากฝึกชีวิตจริงให้ๆ เด็กๆ ว่าถ้าอยู่ในสังคมก็ต้องทำงานเป็นทีม ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เดินไปด้วยกัน แชร์ความคิดกัน ไม่อยากให้เด็กเก่งเดี่ยว โตไปจะอยู่ยาก"ที่สำคัญครูแอนใช้วิธีรู้จักเด็กรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดแทรกคุณธรรมลงไปทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนิสัยที่ดีขึ้น"การรู้จักตัวลูกศิษย์เป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเราไม่รู้จักตัวตนของเขา เราจะแก้ปัญหาเขาไม่ได้"

การสอนแบบนี้ผลคือทำให้"นักเรียนมีความกล้าพูด กล้าถาม กล้าคิด กล้าทำ เชื่อมั่นในตัวเอง การไปเรียนรู้ในชุมชนตั้งแต่ระดับชั้นประถม เหมือนเป็นการผ่านการฝึกใช้ชีวิตในชุมชน สังคม เมื่อเขาโตขึ้นไปเรียนระดับมัธยมเขาก็มีความเป็นผู้นำ พอไปอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นเด็กอยู่แถวหน้า ทำงานให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน" ครูแอนตบท้าย

นายสมเกียรติ ศรีวารีรัตน์ หรือ ฟาร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร หนึ่งในตัวอย่างของลูกศิษย์ครูแอน ที่ร่วมบอกเล่าความสำเร็จจากการสอนของครูว่า... "ผมเรียนคอมฯ กับครูแอนตั้งแต่ประถม ครูแอนจะสอนแบบให้เห็นจากชุมชนทำให้เรียนรู้ได้เร็ว คืองาน 1 งานไม่ใช่เปิดจากอินเตอร์เนต แต่เป็นการเรียนรู้ในชุมชน ครูจะให้เราไปสัมภาษณ์แล้วเอาเรื่องราวมาทำ e - book พอจากวันนี้ทำให้ผมกลายเป็นเด็กกิจกรรมไปช่วยครูแอนทำกิจกรรม ทำโปรเจคใหญ่หนังสือครบรอบให้กับโรงเรียน ถึงผมทำกิจกรรมเยอะแต่ก็ไม่มีผลกับการเรียนผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผมสะสมความแกร่งมาตั้งแต่เด็ก ทำอะไรหนักๆ ก็สู้ มีทักษะติดตัว ตอนที่ชุมชนสอนเรายังเด็กไม่คิดว่าจะได้ใช้เช่นการจักสาน การจัดผ้า พอมาทำกิจกรรมที่ม.ศิลปากรผมมาได้ใช้ผมคิดว่าสิ่งที่ครูสอนเรามา เป็น "ภูมิคุ้มกัน" หรือ "วัคซีนป้องกัน" ให้เรา ครูแอนได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ เรียนรู้ชีวิตจากการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เวลาทำกิจกรรมเหนื่อยและท้อมากๆ คนอื่นอาจจะเลิกทำแต่เราถูกฝึกมาคิดว่าถ้าเราได้ทำงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปได้ ครูสอนผมมาตั้งแต่เด็กถ้าผิดก็ว่ากันไป แต่ถ้าถูกครูแอนก็จะส่งเสริม และครูแอนก็เสี่ยงที่จะให้พวกเราทำ ถ้าพลาดครูจะช่วยทำให้พวกเรากล้าที่จะทำ พอครูพูดแบบนี้ทำให้เรารอบคอบมากขึ้น ทำงานดีขึ้น เป็นการสร้างต้นทุนของชีวิตเราให้เราแก่กล้าทำ ตั้งใจ ใส่ใจทำ"

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก กับกระแสโปเกมอน โก ถ้าสามารถเดินไปด้วยกันได้ก็วินๆๆ


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics