วธ.จับมือหน่วยงานภาครัฐจัดงานเทศกาลไทยในนอร์เวย์อย่างยิ่งใหญ่นำวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่เวทีโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 17:44
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จับมือกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันในนามทีมไทยแลนด์ จัดงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศเดนมาร์ก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับจากชุมชนไทยในแต่ละประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน ระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มนอร์ดิกให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น วธ.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนไทยในนอร์เวย์จัดงานเทศกาลไทย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยนำคณะนาฏศิลป์และดนตรีไทยหลากหลายรูปแบบทั้งแบบดั้งเดิม คลาสสิคและร่วมสมัย ที่นำเสนอความเป็นไทยทั้งสี่ภาคไปจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ อาทิ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การบรรเลงเพลงเดี่ยวขลุ่ย เพลงเดือนเพ็ญ การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย (ระนาด) การแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยพลอง-ไม้สั้น การบรรเลงเพลงโปงลางและเซิ้งโปงลาง การฟ้อนภูไท การสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย และการจัดนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น

รมว.วธ กล่าวต่อว่า นอกจากการจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้แล้ว ยังมีการจัดประชุมทางไกลเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทยในกลุ่มประเทศยุโรปเหนือกับเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย ณ วัดไทยนอร์เวย์ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในนอร์เวย์และกลุ่มประเทศใกล้เคียง ทั้งนี้การจัดงานเทศกาลไทยในต่างประเทศนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยในไปสู่เวทีโลกแล้ว ยังจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้และความมั่นคงจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามแนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายวธ. อีกด้วย


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics