โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32 ภายใต้แนวคิด Lets PLEARN together

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 12:40
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความสนใจในด้านการตลาดเข้าร่วมโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32ภายใต้แนวคิด " Let's PLEARN together " เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้โดยที่น้องๆจะได้ทั้งPlay...สนุกไปกับเพื่อนๆจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา 1 ปี

Learn เรียนรู้แบบ " Learning by doing" กับบรรดานักการตลาด ภายใต้การดูแลจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้นิสิต/นกัศกึษา ได้มีโอกาสบรูณาการทักษะความรู้กับการทำงานจริง ร่วมกับหนว่ยงานต่างๆ

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานจริงในด้านการบริหารโครงการฯ และเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นกัศกึษา จากสถาบันต่างๆ ในการทำกิจกรรม ที่มีส่วนนสำคัญในการพัฒนาบคุลากรในสายการตลาดระดับเยาวชน

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของนักการตลาดระดับเยาวชน และนักการตลาดในระดับมืออาชีพให้มี ความแข็งแกร่ง มั่นคงในระดับสากล

5. เพื่อสร้างความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริง อันเป็นพื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด แก่ยวุสมาชิกฯ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดในระดับมืออาชีพในอนาคต

6. เพื่อสร้างเสริมนักการตลาดระดับเยาวชนให้มีความพร้อมตลอดจนความมั่นใจ ก่อนเข้าส่โลกของการทำงานจริง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th
กำหนดการ
1. ระยะเวลาการรับใบสมัคร
1.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.
1.2 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.

1.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นหลัก

2. วันสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4

***หมายเหตุ ติดตามเวลาสอบสัมภาษณ์ผ่านนทาง www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th
3. วันประกาศผล วันศกุร์ที่ 16 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/smartjmat และ www.marketingthai.or.th

4. วันปฐมนิเทศ ( Orientation) วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องลมุพินี อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้ดูแลโครงการ : คุณจันทร์เพ็ญ Tel. 02-679-7360-3, E-mail : chanphen@marketingthai.or.th
ติดตามข่าวสารของ J-MAT ได้ที่ : www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th

Latest Press Release

สุดยอดร้านอาหารริมทางของไทยรวมไว้ในที่เดียวที่งาน The Worlds Best Street Food by World Gas

ไม่ต้องสงสัยว่าอาหารไทยคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาลองลิ้มชิมรส ยิ่งเป็นอาหารประเภทสตรีทฟู้ด ยิ่งต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และไม่แปลก ที่ประเทศไทยจะได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3...

เดอร์มาลิงค์ นำเทรนด์ใหม่แห่งการสลายไขมัน สไตล์ FREEZ YOUR FAT OFF กับ 2 ซีรีย์ CRYOLIPOLYSIS (ไคร-โอ-ไล-โป-ซิส) สร้างความมั่นใจด้วยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

"เดอร์มาลิงค์" ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม และสุขภาพของในประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Cryo-v (ไคร-โอ-วี) & Cryo-Fit (ไคร-โอ-ฟิต) นวัตกรรมการสลายไขมันเฉพาะจุดด้วยความเย็น เทคโนโลยี CRYOLIPOLYSIS (ไคร-โอ-ไล-โป-ซิส) ที่มีความปลอดภัยสูง...

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ทรูไอดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี (ที่ 2 จากขวา) และทรูไอดี โดย นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด(ที่ 2 จากซ้าย)...

ผ่อนคลายสไตล์วัดโพธิ์ ที่ สกาย สปา โรงแรมใบหยกสกาย

สกาย สปา โรงแรมใบหยกสกาย ขอมอบความผ่อนคลายสไตล์วัดโพธิ์เติมเต็มช่วงเวลารีแลคซของคุณ ด้วยการนวดแบบใช้หัวแม่มือแม่นยำ ตรงจุด ศาสตร์แห่งตัวช่วยทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย สบายตัว ลดความเมื่อยล้า ช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อเกร็ง รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน...

ผู้ลี้ภัยเมียนมากลุ่มที่ 3 เดินทางกลับบ้านจากไทย ด้วยการสนับสนุนจาก UNHCR

สัปดาห์นี้ คาดว่าผู้ลี้ภัยกว่า 500 คน ในประเทศไทย จะได้เดินทางกลับประเทศไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ นำโดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา...

Related Topics