โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32 ภายใต้แนวคิด Lets PLEARN together

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 12:40
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความสนใจในด้านการตลาดเข้าร่วมโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32ภายใต้แนวคิด " Let's PLEARN together " เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้โดยที่น้องๆจะได้ทั้งPlay...สนุกไปกับเพื่อนๆจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา 1 ปี

Learn เรียนรู้แบบ " Learning by doing" กับบรรดานักการตลาด ภายใต้การดูแลจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้นิสิต/นกัศกึษา ได้มีโอกาสบรูณาการทักษะความรู้กับการทำงานจริง ร่วมกับหนว่ยงานต่างๆ

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานจริงในด้านการบริหารโครงการฯ และเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นกัศกึษา จากสถาบันต่างๆ ในการทำกิจกรรม ที่มีส่วนนสำคัญในการพัฒนาบคุลากรในสายการตลาดระดับเยาวชน

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของนักการตลาดระดับเยาวชน และนักการตลาดในระดับมืออาชีพให้มี ความแข็งแกร่ง มั่นคงในระดับสากล

5. เพื่อสร้างความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริง อันเป็นพื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด แก่ยวุสมาชิกฯ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดในระดับมืออาชีพในอนาคต

6. เพื่อสร้างเสริมนักการตลาดระดับเยาวชนให้มีความพร้อมตลอดจนความมั่นใจ ก่อนเข้าส่โลกของการทำงานจริง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th
กำหนดการ
1. ระยะเวลาการรับใบสมัคร
1.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.
1.2 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.

1.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นหลัก

2. วันสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4

***หมายเหตุ ติดตามเวลาสอบสัมภาษณ์ผ่านนทาง www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th
3. วันประกาศผล วันศกุร์ที่ 16 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/smartjmat และ www.marketingthai.or.th

4. วันปฐมนิเทศ ( Orientation) วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องลมุพินี อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้ดูแลโครงการ : คุณจันทร์เพ็ญ Tel. 02-679-7360-3, E-mail : chanphen@marketingthai.or.th
ติดตามข่าวสารของ J-MAT ได้ที่ : www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th

Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics