โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32 ภายใต้แนวคิด Lets PLEARN together

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 12:40
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความสนใจในด้านการตลาดเข้าร่วมโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32ภายใต้แนวคิด " Let's PLEARN together " เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้โดยที่น้องๆจะได้ทั้งPlay...สนุกไปกับเพื่อนๆจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา 1 ปี

Learn เรียนรู้แบบ " Learning by doing" กับบรรดานักการตลาด ภายใต้การดูแลจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้นิสิต/นกัศกึษา ได้มีโอกาสบรูณาการทักษะความรู้กับการทำงานจริง ร่วมกับหนว่ยงานต่างๆ

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานจริงในด้านการบริหารโครงการฯ และเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นกัศกึษา จากสถาบันต่างๆ ในการทำกิจกรรม ที่มีส่วนนสำคัญในการพัฒนาบคุลากรในสายการตลาดระดับเยาวชน

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของนักการตลาดระดับเยาวชน และนักการตลาดในระดับมืออาชีพให้มี ความแข็งแกร่ง มั่นคงในระดับสากล

5. เพื่อสร้างความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริง อันเป็นพื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด แก่ยวุสมาชิกฯ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดในระดับมืออาชีพในอนาคต

6. เพื่อสร้างเสริมนักการตลาดระดับเยาวชนให้มีความพร้อมตลอดจนความมั่นใจ ก่อนเข้าส่โลกของการทำงานจริง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th
กำหนดการ
1. ระยะเวลาการรับใบสมัคร
1.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.
1.2 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.

1.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นหลัก

2. วันสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4

***หมายเหตุ ติดตามเวลาสอบสัมภาษณ์ผ่านนทาง www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th
3. วันประกาศผล วันศกุร์ที่ 16 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/smartjmat และ www.marketingthai.or.th

4. วันปฐมนิเทศ ( Orientation) วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องลมุพินี อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้ดูแลโครงการ : คุณจันทร์เพ็ญ Tel. 02-679-7360-3, E-mail : chanphen@marketingthai.or.th
ติดตามข่าวสารของ J-MAT ได้ที่ : www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th

Latest Press Release

ห้องอาหาร อัพ แอนด์ อะบัฟ นำเข้าเห็ดจากป่าในทวีปยุโรปมาปรุงเป็นอาหารจานพิเศษ

ห้องอาหาร อัพ แอนด์ อะบัฟ (Up & Above Restaurant) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) นำเข้าเห็ดที่หาได้ตามธรรมชาติจากป่าในทวีปยุโรปมารังสรรค์เป็นเมนูน่ารับประทานให้บริการเฉพาะวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2561 เชฟ อัลวาโร...

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยง ธอส. และ อสป. ครั้งที่ 3/2561

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะทำงานองค์การสะพานปลา ในโอกาสร่วมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร...

นวดผ่อนคลาย กับโปรโมชั่น Sweet + Sour Retreat ที่ สปา บาย เลอ เมอริเดียน โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

สปา บาย เลอ เมอริเดียน ขอเชิญทุกท่าน หลีกหนีความวุ่นวาย และความเคร่งเครียดของชีวิตคนเมือง มาผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจ กับโปรโมชั่น "Sweet + Sour Retreat" แพ็คเกจนวดตัวด้วยน้ำมันกลิ่นมะม่วง เวลา 60 นาที เพียงท่านละ 1,400 บาทสุทธิ หรือ 90 นาที ในราคา 1,800...

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ นำสุดยอดโซลูชั่นและนวัตกรรมรองรับการเติบโตธุรกิจยุคดิจิทัล

- ดีเอชแอล ซัพพลายเชน สานต่อการเติบโตทางธุรกิจในอัตราเลข 2 หลัก เมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายบริการเพื่อรองรับการพลิกผันของธุรกิจในยุคดิจิทัลและความคาดหวังของผู้บริโภคในเมืองไทยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม -...

Design Thinking กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง

ความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยพัฒนางานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาแล้ว ที่แต่ละองค์กรต้องสำรวจ ทบทวนดูในองค์กรว่า จะสามารถสร้างสรรค์แผนงาน หรือริเริ่มโครงการใหม่ๆ...

Related Topics