มรภ.สงขลา ทำโครงการคูปองพัฒนาครู ปรับวิธีสอนทันสมัย-เสริมทักษะ 5 สาระเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 13:53
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--มรภ.สงขลา

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 59 สานต่อข้อตกลง สพฐ. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนทันสมัย พัฒนาผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผล

ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคูปองพัฒนาครู เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กับ มรภ.สงขลา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง นำมาสู่การมีทักษะและสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญขณะปฏิบัติการสอนจริง

ดร.รุจิราพรรณ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ครูภาษาไทยและครูภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยมศึกษา รวม 47 คน เข้ารับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอนอ่านจับใจความ การสอนอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร การอ่านวิจารณ์และวิพากษ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ที่ศึกษา วิเคราะห์ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู

นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 โดยคณะครุศาสตร์ริเริ่มโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ในปีงบประมาณ 2558 ผลการดำเนินงานพบว่าเป็นประโยชน์แก่ครู ช่วยให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีผลงานเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางคณะฯ จึงจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics