มรภ.สงขลา ทำโครงการคูปองพัฒนาครู ปรับวิธีสอนทันสมัย-เสริมทักษะ 5 สาระเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 13:53
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--มรภ.สงขลา

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 59 สานต่อข้อตกลง สพฐ. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนทันสมัย พัฒนาผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผล

ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคูปองพัฒนาครู เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 กับ มรภ.สงขลา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง นำมาสู่การมีทักษะและสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน้นรูปแบบการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญขณะปฏิบัติการสอนจริง

ดร.รุจิราพรรณ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ครูภาษาไทยและครูภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยมศึกษา รวม 47 คน เข้ารับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอนอ่านจับใจความ การสอนอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร การอ่านวิจารณ์และวิพากษ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ที่ศึกษา วิเคราะห์ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู

นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 โดยคณะครุศาสตร์ริเริ่มโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ในปีงบประมาณ 2558 ผลการดำเนินงานพบว่าเป็นประโยชน์แก่ครู ช่วยให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีผลงานเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางคณะฯ จึงจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง


Latest Press Release

Tongwei Group บริจาคสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริเวณที่มีประชากรลดลงในเขตที่ราบสูงทิเบต

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา พิธีบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ภายใต้ชื่อโครงการ "มอบแสงสว่างแก่บริเวณที่มีประชากรลดลงและปกป้องแม่น้ำแยงซี ตามความตั้งใจของ Tongwei Group" ได้ถูกจัดขึ้นด้วยความสำเร็จงดงาม ณ สถานีปกป้องระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำแยงซี โดย Tongwei Group...

ซีพีเอฟรักษ์โลกยั่งยืน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลด-เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมคุ้มครองโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ จับมือภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ดำเนินโครงการปลูก-อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้บนบกและป่าชายเลน...

ภาพข่าว: ซี.พี. เวียดนาม รณรงค์ลดการทิ้งขยะ เนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2019

นายวรวิทย์ อรุณรักษา ผู้ช่วยรองกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม นำเพื่อนพนักงาน พร้อมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเขต โฮจิมินห์ และเครือข่ายองค์กรต่างๆ จำนวน 300 คน...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ

นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ได้เปิดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศและประสงค์ฝึกอบรมภาษาเกาหลี หลักสูตรยกระดับฝีมือ เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

โปรธงชัย เปิดโรงเรียนทางเลือก หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่

โปรธงชัย ใจดี ในนามประธานมูลนิธิ ใจดี ฟาวน์เดชั่น เปิดตัวโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมย.ที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อความรู้ และมอบโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ในการจะก้าวไปสู่สังคม...

Related Topics