กยท.จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตร เสริมสร้างเกษตรยุคใหม่ หวังส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 16:47
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางเทคโนโลยีการทำสวนยางพารา ที่มุ่งพัฒนาชุมชนแบบมี ส่วนร่วม สามารถถ่ายทอดให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายอื่นได้อย่างถูกต้อง

นายสุชาตรี ทองอินทราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่ง ประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ปลูกยางทั้งสิ้น 529,062.07 เนื้อที่เปิดกรีด 414,373.06 ไร่ เกษตรกร 39,768 ครัวเรือน 52,813 แปลง (ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบปี 2557) มีกลุ่มสถาบันเกษตรกรจำนวน 197 สถาบันเกษตรกร แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในขณะนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ผลกระทบต่างๆจะไม่รุนแรงมากนัก ถ้าหากทุกภาคส่วนของสังคมมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถึงแม้ว่าข้อคิดทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปสู่ครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการส่งเสริมการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยความสมัครใจเพื่อให้เด็ก และเยาวชนร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การงานพื้นฐานอาชีพการทำสวนยาพารา เพื่อเตรียมพร้อมและเป็นพลังในการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน(AEC) มุ่งพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พึ่งพาตนเองได้โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสุชาตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท.จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง ยุคใหม่หลักสูตร "เสริมสร้างเกษตรยุคใหม่" จำนวน 20 คน โดยมีวิทยากรจาก กยท.จ.อุบลราชธานี และวิทยากรภายนอกจากสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากยางพารา ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้ความรู้การฝึกอบรมโดยมีหัวข้ออบรมต่างๆดังนี้ พระราชบัญญัติการยาง แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 การจัดสวนยาง การเสริมสร้างรายได้ในสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้ การบำรุงรักษาสวนยาง การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง การใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากยางพารา ซึ่งเนื้อหาในการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการสวนยางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง ยุคใหม่ ให้เห็นคุณค่าอาชีพการทำสวนยาง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติจริง และนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับ การทำสวนยางให้ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำรงชีวิต มีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพการทำสวนยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

"ในการอบรบครั้งนี้เรามุ่งหวังให้ เยาวชนที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางยุคใหม่ เข้าใจและจัดการสวนยางตามหลักวิชาการ มีทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าอาชีพการทำสวนยางสามารถสร้างรายได้เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน" นายสุชาตรี กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics