กรมโรงงานฯ นำร่องดัน 6 โรงงานใช้สารเคมีอันตราย สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยลดความเสี่ยงในโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 09:20
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการโรงงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน นำร่องจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยในโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตราย 6 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 2.บริษัท มาบตาพุด แท้งค์ เทอร์มินอล จำกัด 3.บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด 4.บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด และ 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งโรงงานนำร่องดังกล่าวจะได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน อาทิ การอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัย การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ Safety Report กับการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการโรงงานนำร่อง 6 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลการนำเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมี ปี 2558 มีการนำเข้าจำนวนกว่า 3 ล้านตัน และส่งออกจำนวนกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนากระบวนการผลิต นำเครื่องจักรและสารเคมีอันตรายมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล ไฟไหม้หรือระเบิดขึ้น หากโรงงานยังไม่มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และความเสี่ยงที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายโรงงานมีความพยายามที่จะบริหารจัดการโรงงานโดยพัฒนาความปลอดภัยในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีอันตราย มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเป็นระบบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงร่วมมือกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของโรงงาน

นายมงคล กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน เป็นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และช่วยส่งเสริมให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถนำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยดังกล่าวไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในโรงงานให้เหมาะสมกับอันตรายที่มีอยู่ในโรงงาน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดันให้โรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้สารเคมีอันตรายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นโรงงานนำร่องพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน จำนวน 6 โรงงาน ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 2.บริษัท มาบตาพุด แท้งค์ เทอร์มินอล จำกัด 3.บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด 4.บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด และ 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยโรงงานทั้ง 6 แห่งนี้จะเป็นโรงงานต้นแบบและเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงานและร่วมพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 โดยที่ผ่านมามีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโรงงานที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงานโดยเจ้าหน้าที่จาก Health and Safety Laboratoryของประเทศอังกฤษ การสำรวจข้อมูลอุบัติภัยร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น การให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำคู่มือการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโรงงานที่มีการใช้สารอันตรายได้ศึกษาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาวิชาการ Safety Report กับการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการโรงงานนำร่อง 6 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4216 หรือสอบถามข้อมูลโครงการอื่นๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4014 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics