ทั่วไป Press Release : 22 Aug 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน อ.ต.ก.รวมพลเกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 21 ส.ค. 59 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน เขตจตุจักร กระทรวงเกษตรฯ พร้อมเดินหน้าตามมติ ครม. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 15,597.340 ล้านบาท มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 th-TH Tue, 16 Jul 2019 15:53:27 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เผยคืบหน้าทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ได้คืนแล้ว 151,217 ไร่ เร่งจัดที่ดินพร้อมใช้แผนที่เกษตร Agri-Map ร่วมสำรวจความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์แต่ละพื้นที่ ก่อนจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a45383e43f0b7d30c3410e5a2fe1d8f8/ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ในการทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ว่า ได้มีการดำเนินการติดตามที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มิชอบด้วยกฎหมายไปแล้วในพื้นที่ 27 จังหวัด ใน 3 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a45383e43f0b7d30c3410e5a2fe1d8f8/ Mon, 22 Aug 2016 22:13:35 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เผยสถานการณ์น้ำใน 33 เขื่อนหลัก และคาดปี 60 มีน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ฤดูฝนเพียงพอ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/201500d28b2fe34d82b3c5784d296eef/ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำใน 33 เขื่อนหลักล่าสุดว่า ขณะนี้ มีปริมาณน้ำใน 33 เขื่อนหลักสูงกว่า ปี 2558 อยู่มาก โดย 4 เขื่อนหลักในปี 2558 นั้น มีน้ำที่ใช้การได้ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/201500d28b2fe34d82b3c5784d296eef/ Mon, 22 Aug 2016 22:12:36 +0700 รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนประมงท้องถิ่น ต้นแบบ บ้านไหนหนัง พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/91d67171845b93ab0d71ee7b0e2be16c/ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านไหนหนัง จ.กระบี่ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการออก พรก.การประมง พ.ศ. 2558 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/91d67171845b93ab0d71ee7b0e2be16c/ Mon, 22 Aug 2016 22:11:43 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตร ลงพื้นที่ จ.กระบี่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a7d401874ef773095564dca9543019b4/ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านไหนหนัง จ.กระบี่ และได้ยกย่องชุมชนประมงท้องถิ่น ต้นแบบ บ้านไหนหนัง ว่าได้มีการรักษาทรัพยากรได้เป็นอย่างดี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a7d401874ef773095564dca9543019b4/ Mon, 22 Aug 2016 22:10:53 +0700 กระทรวงเกษตรฯ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c3ff12740356b688224d998ab2f72329/ นายสุรพล จารุพงษ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c3ff12740356b688224d998ab2f72329/ Mon, 22 Aug 2016 22:09:41 +0700 ก.เกษตรฯ หารือเกาหลีใต้ คืบหน้าร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ำ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/cf9ccb203492e863a42a4c73ccf2c0d5/ กระทรวงเกษตรฯ - เกาหลีใต้ หารือคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ. อุดรธานี และหนองคาย พร้อมจัดคณะทำงานด้านเทคนิคทั้งสองประเทศ ประชุมกำหนดขอบเขตงานร่วมกันในเดือน ก.ย. นี้ พลเอก ฉัตรชัย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/cf9ccb203492e863a42a4c73ccf2c0d5/ Mon, 22 Aug 2016 22:08:14 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เตือนผู้เลี้ยงโค และกระบือ ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ทำให้สัตว์สุขภาพอ่อนแอ ให้เกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือน วัสดุปูรองและอาหารสัตว์ให้เพียงพอ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5710b90bae2842adc24d5db0b6050740/ นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อโรคและเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5710b90bae2842adc24d5db0b6050740/ Mon, 22 Aug 2016 21:57:57 +0700 ภาพข่าว: กปภ.- เมืองหัวหินจับมือแก้ภัยแล้ง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/836d1e659634dd8b095032dcfcc02421/ นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ณ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/836d1e659634dd8b095032dcfcc02421/ Mon, 22 Aug 2016 21:39:05 +0700 ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่าน พร้อมแจ้งเตือน 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/26b830b39ae0782b0b2b987be17844a0/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/26b830b39ae0782b0b2b987be17844a0/ Mon, 22 Aug 2016 21:38:10 +0700 กปภ. พร้อมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ในปี 59 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8875a78dafcdf110b5d60846100ca3bf/ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชน ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เพิ่มเติมอีก 10 แห่งในปี 2559 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสำหรับการบริโภค นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8875a78dafcdf110b5d60846100ca3bf/ Mon, 22 Aug 2016 21:36:24 +0700 ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก 4 จังหวัดภาคเหนือ คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด เตือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 19 20 ส.ค.59 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/12402364897101aab3f8a0c3f7906240/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา และแพร่ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟู และแพร่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/12402364897101aab3f8a0c3f7906240/ Mon, 22 Aug 2016 21:32:45 +0700 ปภ.ประสาน 29 จังหวัด ภาคเหนือและอีสาน รับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ในช่วงวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 59 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5efe659b577efbad85cd177a6658874f/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 29 จังหวัด แยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ภาคเหนือ 13 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ในช่วงวันที่ 19 21 สิงหาคม 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5efe659b577efbad85cd177a6658874f/ Mon, 22 Aug 2016 20:44:00 +0700 ปภ.บูรณาการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระบบ - เน้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d60573d366b5f6e48c33478ca7e99b9e/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นระบบ พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย ระบบการสื่อสารให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d60573d366b5f6e48c33478ca7e99b9e/ Mon, 22 Aug 2016 19:56:19 +0700 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกว่า 300 คัน คาดนำรายได้เข้ารัฐมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3faab8514500679ce00101d1b61c03c1/ กรมศุลกากรจะจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมศุลกากร คลองเตย โดยมีรถยนต์หรู อาทิ ROLLS ROYCE, MAYBACH, BENTLEY, PORSCHE, BENZ, JAGUAR http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3faab8514500679ce00101d1b61c03c1/ Mon, 22 Aug 2016 19:53:03 +0700 ภาพข่าว: การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/14a71d7c6931cb26d733ed31aab0130d/ นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/14a71d7c6931cb26d733ed31aab0130d/ Mon, 22 Aug 2016 19:50:22 +0700 ภาพข่าว: การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/863e4af7c7e5061b5b08253de8b11853/ นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/863e4af7c7e5061b5b08253de8b11853/ Mon, 22 Aug 2016 19:46:05 +0700 ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่กรมศุลกากร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/55945b7e847ca39fe259e9b0e7375871/ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/55945b7e847ca39fe259e9b0e7375871/ Mon, 22 Aug 2016 19:45:00 +0700 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกว่า 300 คัน คาดนำรายได้เข้ารัฐมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2d1f28a284bb69724efefedfc8df545d/ กรมศุลกากรจะจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมศุลกากร คลองเตย โดยมีรถยนต์หรู อาทิ ROLLS ROYCE, MAYBACH, BENTLEY, PORSCHE, BENZ, JAGUAR http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2d1f28a284bb69724efefedfc8df545d/ Mon, 22 Aug 2016 18:57:43 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวกรมศุลกากรจะจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ece6be99906155eb1b1bfa023ebf4591/ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจะจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมศุลกากร คลองเตย โดยมีรถยนต์หรู อาทิ ROLLS ROYCE, MAYBACH, http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ece6be99906155eb1b1bfa023ebf4591/ Mon, 22 Aug 2016 18:54:30 +0700 ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการ WCO STCE Train-the-Trainer Workshop http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8095e84b29483a7d06c9d59dfca34939/ นายจำเริญ โพธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WCO STCE Train-the-Trainer Workshop ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8095e84b29483a7d06c9d59dfca34939/ Mon, 22 Aug 2016 18:51:00 +0700 ภาพข่าว: การประชุมหารือกับผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กรณีสินค้าเหล็กภายใต้มาตรการทางการค้า http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/def5c12c59ce387c72d1c50b3187da73/ นายจำเริญ โพธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กรณีสินค้าเหล็กภายใต้มาตรการทางการค้า ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/def5c12c59ce387c72d1c50b3187da73/ Mon, 22 Aug 2016 18:49:48 +0700 ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/30415e828400f16f7e615fb87325ff8d/ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายสุทธิชัย สังขมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมสรรพากร โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/30415e828400f16f7e615fb87325ff8d/ Mon, 22 Aug 2016 18:47:53 +0700 ภาพข่าว: รมช.คลัง เปิดงาน FPO Symposium 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e604c24dfe5f9176e298190084a577fc/ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 (FPO Symposium 2016) ครั้งที่ 13 หัวข้อ โลกเปลี่ยน คลังปรับ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงาน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e604c24dfe5f9176e298190084a577fc/ Mon, 22 Aug 2016 18:38:29 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรส่งมอบบุหรี่ น้ำมันปาล์ม สิ่งเทียมอาวุธปืน เครื่องกระสุน พร้อมเครื่องประกอบอื่นๆ และวิทยุสื่อสาร เพื่อสาธารณประโยชน์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a5abb7d48d7b9a5ca43ac90904eea5e5/ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ส่งมอบบุหรี่ จำนวน 627,200 มวน ให้แก่โรงงานยาสูบ โดยมีนายอรรถ อรรถยุติ พนักงานป้องกันและปราบปราม 8 สำนักป้องกันบุหรี่ปลอมแปลงฯ ขึ้นตรงผู้อำนวยการยาสูบ ผู้แทนจากโรงงานยาสูบ เป็นผู้รับมอบ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a5abb7d48d7b9a5ca43ac90904eea5e5/ Mon, 22 Aug 2016 18:22:52 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab8d77765599e633fb632aeb3ae8beba/ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab8d77765599e633fb632aeb3ae8beba/ Mon, 22 Aug 2016 18:21:07 +0700 ภาพข่าว: เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ Soft Loan 3 หนุน SMEs เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/398409d2efa0e2896f35ada2e5cd89db/ นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์) และนางสุวณี สุขประวิทย์ คลังจังหวัดขอนแก่น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/398409d2efa0e2896f35ada2e5cd89db/ Mon, 22 Aug 2016 18:19:42 +0700 ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการรคลังเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7f4b85e0bc3faf5741325d4ab15abbd9/ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา84 พรรษา มหาราชินี โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7f4b85e0bc3faf5741325d4ab15abbd9/ Mon, 22 Aug 2016 18:18:24 +0700 ภาพข่าว: การประชุมอนุกรรมการ อ.ก.พ.กรมศุลกากร ครั้งที่ 2/2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/cdec570920653a711b1db45710e03346/ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการ อ.ก.พ.กรมศุลกากร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/cdec570920653a711b1db45710e03346/ Mon, 22 Aug 2016 18:13:43 +0700 ภาพข่าว: รมช.คลัง เปิดงานอภิมหกรรมบ้าน คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี ประจำปี 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b6302c14d2156dcf122c5121ed1eba2d/ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานอภิมหกรรมบ้าน คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี ประจำปี 2016 ซึ่งประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ งานมหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบุคคล (Home Loan Consumer Credit 2016) http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b6302c14d2156dcf122c5121ed1eba2d/ Mon, 22 Aug 2016 18:06:02 +0700 รามคำแหง เชิญอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยม-กศน.ร่วมสัมมนา 4 ตุลาคมนี้ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8f6631bfe85f967cd992b4edeec9ed2f/ รามคำแหงเชิญอาจารย์แนะแนวและผู้อำนวยการ กศน. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ ครูทันสื่อ : ในยุคดิจิตอล 4.0 โดย นักวิชาการด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8f6631bfe85f967cd992b4edeec9ed2f/ Mon, 22 Aug 2016 18:01:00 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์เยี่ยมชมงานนิทรรศการ ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4f94a6361f3fd60dc111f735bcb9286b/ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมงานนิทรรศการ ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี พร้อมทั้ง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในประเด็นโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4f94a6361f3fd60dc111f735bcb9286b/ Mon, 22 Aug 2016 17:58:13 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab8601c2ed3cd23b15a479da4bf600ab/ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 โดยมีนางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab8601c2ed3cd23b15a479da4bf600ab/ Mon, 22 Aug 2016 17:56:31 +0700 ภาพข่าว: บสย. ให้การต้อนรับ KODIT ในโอกาสจัดประชุมประจำปี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/241da9111eec3dc434224e4da3367ce6/ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับ Mr. Yong Joon Kim ผู้อำนวยการ สถาบัน Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) สาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีระดับปฏิบัติการ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/241da9111eec3dc434224e4da3367ce6/ Mon, 22 Aug 2016 17:53:30 +0700 ภาพข่าว: การประชุมหารือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีเอกชนได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3a5c302007c1d5f1c6f560315b328c00/ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีเอกชนได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3a5c302007c1d5f1c6f560315b328c00/ Mon, 22 Aug 2016 17:52:13 +0700 ภาพข่าว: พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้โอวาทและแสดงความชื่นชมคณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/bb271eeb558996be37d70056cde339f9/ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้โอวาทและแสดงความชื่นชม คณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ได้แก่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/bb271eeb558996be37d70056cde339f9/ Mon, 22 Aug 2016 17:49:12 +0700 วธ.สนับสนุนงบฯ-อำนวยความสะดวกขอวีซ่า นาฏยบูรพา แข่งขันเวที WORLD PUPPET CARNIVAL 2016 ที่โปแลนด์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/64d5a38de929983871009474de0f768e/ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าทีมเยาวชน นักแสดงหุ่นละครเล็กของชมรมนาฏยบูรพา ซึ่งมีนายเด่น หาเลิศ ประธานชมรมไม่มีงบประมาณในการเดินทางไปแข่งขันเวที WORLD PUPPET CARNIVAL 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/64d5a38de929983871009474de0f768e/ Mon, 22 Aug 2016 17:45:54 +0700 วธ.จับมือหน่วยงานภาครัฐจัดงานเทศกาลไทยในนอร์เวย์อย่างยิ่งใหญ่นำวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่เวทีโลก http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/97626e3a8460c1f5d27f8c597de509e5/ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จับมือกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันในนามทีมไทยแลนด์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/97626e3a8460c1f5d27f8c597de509e5/ Mon, 22 Aug 2016 17:44:33 +0700 บอร์ดกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไฟเขียวแผนงานบริหารกองทุนระยะ 6 เดือนแรก เห็นชอบ 5 ร่างระเบียบข้อบังคับขับเคลื่อนงานกองทุนฯ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6e85a7243329e844adb38a6b3b7e11cd/ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระยะแรกสำหรับปีงบประมาณ 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6e85a7243329e844adb38a6b3b7e11cd/ Mon, 22 Aug 2016 17:42:58 +0700 ภาพข่าว: #ตราเพชร ร่วมยินดีเมกาโฮมเปิดสาขาหาดใหญ่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2bcb9ad78f929483034299f3448dd116/ นายสาธิต สุดบรรทัด (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT แสดงความยินดีกับ นางสุพรศรี นาคธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารกลุ่มสินค้า บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมทั้งร่วมบริจาคเพื่อการกุศล http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2bcb9ad78f929483034299f3448dd116/ Mon, 22 Aug 2016 17:39:29 +0700 โปรโมชั่น เห็ดทรัฟเฟิลฤดูร้อน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e336bea0cf7a4955a4e18d4fad4f5d5d/ จากพื้นดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุของประเทศอิตาลีได้กำเนิดเห็ดที่มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว นั่นคือเห็ดทรัฟเฟิลสีดำ ซึ่งเชฟ เหลียง ได้สร้างสรรค์เมนูที่จะมาปลุกประสาทสัมผัสการรับรสของคุณด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของเมนูสารพัดเห็ด http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e336bea0cf7a4955a4e18d4fad4f5d5d/ Mon, 22 Aug 2016 17:35:35 +0700 โปรโมชั่น หวานฉ่ำกับสเต็กเนื้อเตาถ่าน และกุ้งล็อบสเตอร์ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/61dc3ab226865af0353a8a3a0bd2f384/ ตลอดทั้งเดือนกันยายนและตุลาคม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ขอเชิญคุณมาลิ้มลองรสชาติหวานฉ่ำของสเต็กเนื้อเตาถ่านจากเนื้อส่วนที่ดีที่สุด และกุ้งล็อบสเตอร์สดๆที่ส่งตรงมาจากประเทศแคนาดา พร้อมอิ่มเอมไปกับบรรยากาศสุดหรูหรา ณ ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ลา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/61dc3ab226865af0353a8a3a0bd2f384/ Mon, 22 Aug 2016 17:32:13 +0700 โปรโมชั่น แซนด์วิชอบสอดไส้ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/41484909fb5e9da6ec16fe0529ac46aa/ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ พร้อมนำเสนอรสชาติอร่อยของแซนด์วิชอบสดใหม่ทุกวันพร้อมไส้นานาชนิดที่ถูกยัดจนล้นขอบ อบด้วยเครื่องอบแจฟเฟิลแซนด์วิชแบบเฉพาะ ซึ่งนำมาให้คุณได้เลือกลิ้มรส ณ อาร์ บาร์ ชั้นลอบบี้ ของโรงแรม (R Bar, Lobby Floor)ในราคา 185+ บาท http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/41484909fb5e9da6ec16fe0529ac46aa/ Mon, 22 Aug 2016 17:29:24 +0700 โอเอซิสสปา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d23318e14f458d18fd56ab3e11f79536/ ปรนนิบัติให้ผิวของคุณได้พักผ่อนแบบเต็มๆ ด้วยCoconut Nourishing ซื้อ 1 อีก 1 ลด 50% ที่โอเอซิสสปา มะพร้าว ได้ชื่อว่าเป็นเคล็ดลับความงามและความอ่อนเยาว์ของสาวเอเซีย เนื่องจากอุดมด้วยคุณค่า วิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d23318e14f458d18fd56ab3e11f79536/ Mon, 22 Aug 2016 17:28:25 +0700 SPU : Sripatum International College เปิดรับสมัครนักศึกษา ใหม่ 59 แล้ว..วันนี้! http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/83834d0221e3dd8931fcb25e3650967b/ เพราะสังคมของ Sripatum International Collegeมีเพื่อน ๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลาทุกคนที่นี่พร้อมจะช่วย และพาเพื่อนๆให้ไปสู่อนาคตที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/83834d0221e3dd8931fcb25e3650967b/ Mon, 22 Aug 2016 17:27:10 +0700 ภาพข่าว: อตก. เปิดตลาดคืนกำไรสู่เกษตรกร จัดงาน อตก.รวมพลเกษตรกรไทย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/605189ff8997cab78ee66e187d2720a1/ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดงาน อตก.รวมพลเกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน เปิดตลาดให้ประชาชนได้สามารถเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาล พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และสินค้าเกษตรแปรรูปในราคาพิเศษกว่า http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/605189ff8997cab78ee66e187d2720a1/ Mon, 22 Aug 2016 17:27:07 +0700 ภาพข่าว: SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล Bronze Award (นำเสนอผลงานวิจัย) ในงาน Thailand Research Expo 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8dc3551a8634c9b048f549bfe1194d58/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล Bronze Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) จากการนำเสนอผลงานวิจัย 2 ชิ้นงาน ได้แก่ ชุดพัฒนาการสื่อสารทางแสงแบบไร้สายตามมาตรฐาน CP1223 โดย ผศ.เพชร นันทิวัฒนา, รศ.ดร.ปรีชา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8dc3551a8634c9b048f549bfe1194d58/ Mon, 22 Aug 2016 17:25:43 +0700 โปรโมชั่น เนื้ออบนานาชนิด โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/fd066ac947d5c1b4b27da1aff40d865d/ ขอเชิญชวนคุณมาสัมผัสกับรสชาติชุ่มฉ่ำนุ่มลิ้นของเนื้ออบนานาชนิด ที่อบด้วยความพิถีพิถัน และอุณหภูมิที่เหมาะสม ที่เสิร์ฟตรงจากเตาอบของเรา ณ ห้องอาหารนานาชาติ เฟลเวอร์ ชั้น M (Flavors, M Floor) เพลิดเพลินไปกับเมนูเนื้ออบ อาทิเช่น เนื้อวัวส่วนสะโพกอบ, http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/fd066ac947d5c1b4b27da1aff40d865d/ Mon, 22 Aug 2016 17:24:26 +0700 แม่ตั้งครรภ์ไม่ควรพลาด! รับฟรีหนังสือ 40 สัปดาห์ พัฒนาครรภ์คุณภาพ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7a1fa2f691b68935caf5ef1e3441b1ac/ งานเดียวที่ได้ทั้งความรู้ และ ช็อปสินค้าแม่และเด็กคุณภาพมากกว่าใครกับงาน รักลูกFamily Festival 2016 มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมความรู้สำหรับครอบครัว อลังการกับสินค้าหลากหลายสำหรับแม่ และ เด็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ - 9 ปีพร้อมส่วนลดกว่า 80% กับงาน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7a1fa2f691b68935caf5ef1e3441b1ac/ Mon, 22 Aug 2016 17:22:58 +0700 สินสาคร นิคมอุตสาหกรรมใกล้กรุง โชว์ศักยภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมรูปแบบ Cluster ได้เป็นแห่งแรกของโลก พร้อมขยายพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมทั่วไป http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/69eed1ac588f39647d2657a40efda66f/ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะสื่อมวลชน ภายใต้กิจกรรม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2559 หรือ F.T.I. Media Trip 2016 นำโดย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/69eed1ac588f39647d2657a40efda66f/ Mon, 22 Aug 2016 17:10:32 +0700 แคนาเดียนซีฟู้ด ส่งตรงจากแหล่งที่ดีที่สุดในแคนาดา พร้อมเสิร์ฟความอร่อย ในงาน เทสต์ ออฟ แคนาดา ครั้งที่ 5 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4f068d18bdadd355a50013d5ecf9b03d/ กูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน Taste of Canada ครั้งที่ 5 (เทสต์ ออฟ แคนาดา ครั้งที่ 5) รวบรวมสินค้า และวัตถุดิบคุณภาพระดับเวิลด์คลาส ส่งตรงจากแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา มาให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อย ระหว่างวันที่ 18 31 สิงหาคม 2559 ที่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4f068d18bdadd355a50013d5ecf9b03d/ Mon, 22 Aug 2016 17:01:19 +0700 คนไทยมากกว่าครึ่งประเทศ1 ยังคงไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะสามารถเป็นได้ทั้งคนสวยและเก่งในเวลาเดียวกัน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/04093be702bb2aacdf1f87e27a6ed99d/ ถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ยุคแห่งความเสมอภาคที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น แต่ดูเหมือนว่าในเรื่องทัศนคติ และมุมมองทางความคิดที่มีต่อผู้หญิงที่ว่า ผู้หญิงสวยมักไม่เก่ง ผู้หญิงเก่งมักไม่สวย ยังคงมีอยู่ และดูเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงกันได้ยาก http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/04093be702bb2aacdf1f87e27a6ed99d/ Mon, 22 Aug 2016 16:54:33 +0700 ฮาวาสริเวอร์ออคิดยืนยันสินค้าไทยมีความได้เปรียบและมีโอกาสโตในตลาด CLMV ผู้บริโภคใน CLMV ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้าไทยสูงสุด http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5ecbf9e819dbb66e968ade15f83f0ac2/ ฮาวาสริเวอร์ออคิดเปิดเผยผลจากการวิจัย เกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นของแหล่งที่มา ภาพลักษณ์ และคุณภาพของสินค้า ที่ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLMV มีต่อสินค้าไทยเทียบกับต่างประเทศ หลังจากได้รายงานผลการศึกษาในเมียนมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบผู้บริโภคในกลุ่ม CLMV ทั้ง 4 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5ecbf9e819dbb66e968ade15f83f0ac2/ Mon, 22 Aug 2016 16:51:08 +0700 กยท.จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตร เสริมสร้างเกษตรยุคใหม่ หวังส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d93da3366b07562f24839ef1572174fc/ เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางเทคโนโลยีการทำสวนยางพารา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d93da3366b07562f24839ef1572174fc/ Mon, 22 Aug 2016 16:47:49 +0700 ทีเส็บเปิดตัวโครงการ TIME 2016 หนุนธุรกิจการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นำร่องเจาะตลาดไมซ์จีน เพิ่มยอดลูกค้าและรายได้เข้าประเทศ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2753b0edbe96b3e02f93283f8a30be0f/ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัวโครงการ Thailand Incentive Meeting Exchange 2016 หรือ TIME 2016 เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเจรจาธุรกิจสำหรับตลาด MIเจาะกลุ่มตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2753b0edbe96b3e02f93283f8a30be0f/ Mon, 22 Aug 2016 16:40:05 +0700 ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาเสริมความรู้ลูกค้าเอสเอ็มอี เรื่อง ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง สำหรับธุรกิจร้านอาหาร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/93f72ddbf6207d7a28d0bd67526f9c7b/ คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ คุณศรัณย์ ยุวรรณะ อาจารย์ และที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล (ซ้าย), คุณยอด ชินสุภัคกุล ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ และแอพรีวิวร้านอาหาร Wongnai (ที่ 2 จากซ้าย) http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/93f72ddbf6207d7a28d0bd67526f9c7b/ Mon, 22 Aug 2016 16:29:09 +0700 บาสเกตบอล MONOVAMPIRE BACK TO SCHOOL ครั้งที่2 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/9fbed3658ea040c9d1ca5f400f3a38ed/ นักบาสเกตบอลทีม โมโนแวมไพร์ บาสเกตบอล คลับ นำทีมโดย พี-พีรณัฐ เสมมีสุข, อนุรักษ์ รอดเลี้ยง, เจโอ-รัชเดช เครือทิวา, แวน-ไพรัช เสกธีระ, ช็อปเปอร์-จิตรภณ โตเวโรจน์ และ JOHN SAMUEL CORBACIO (จอห์น โคบาซิโอ) โค้ชทีมโมโนแวมไพร์ฯ ร่วมกิจกรรม MONOVAMPIRE BACK http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/9fbed3658ea040c9d1ca5f400f3a38ed/ Mon, 22 Aug 2016 16:26:32 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโก?สินทร์ ชุด ๗ รอบพระนักษัตร สานรักแห่งความยั่งยื?น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a9c3505b5c44cf08c8a28c157a807235/ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการหมุนเวียนร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด ๗ รอบพระนักษัตร สานรักแห่งความยั่งยืน โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา นายจรัลธาดา กรรณสูต http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a9c3505b5c44cf08c8a28c157a807235/ Mon, 22 Aug 2016 16:24:10 +0700 Sunny side up eggs ที่โรงแรมใบหยก สกาย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e4d18b165b79dbca34ee3ebd59816b17/ โรงแรมใบหยก สกาย ขอเชิญร่วมชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เส้นขอบฟ้าพร้อมรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าสุดพิเศษสไตล์นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Sunny side up eggs ไข่กระทะที่สามารถเลือกใส่ท็อปปิ้งได้ตามใจในแบบที่คุณชอบ รับประทานกับขนมปังและกาแฟร้อนๆสักแก้ว http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e4d18b165b79dbca34ee3ebd59816b17/ Mon, 22 Aug 2016 16:18:56 +0700 ภาพข่าว: ไอแบงก์ รับมอบของที่ระลึกในงานอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพีฮัจย์ ปี 59 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/36d77e2458787201849782ee50b7caac/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมงาน พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2559 โดย นายธีระ ยีโกบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร รับมอบของที่ระลึก จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/36d77e2458787201849782ee50b7caac/ Mon, 22 Aug 2016 16:08:20 +0700 อาหารจีน สุดยอดตำรับความอร่อย ณ ห้องอาหารจินเจอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/15d74db305967bbee15c3a7f46eb041e/ พบกับเซ็ทเมนูอาหารจีนรสชาติอร่อยเลิศ ที่ห้องอาหารจินเจอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ที่เราได้คัดสรรเมนูมาเพื่อคุณ ในราคาเพียง 990+ บาท / ท่าน พร้อม 7 รายการอาหารเสิร์ฟร้อนสู่โต๊ะคุณ ด้วยขนมจีบและฟองเต้าหู้ทอด, เยื่อไผ่ตุ๋นเห็ดหอมกังป๋วย, http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/15d74db305967bbee15c3a7f46eb041e/ Mon, 22 Aug 2016 16:05:09 +0700 นวัตกรรมไทย เสริมประสิทธิภาพตามล่าอาชญากร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/fa20e52ceeba47b71a2e31a12058ab7e/ นักวิจัย มจธ. ร่วมมือกองพิสูจน์หลักฐาน ต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม สู่การใช้งานจริงได้สำเร็จ ถือเป็นนวัตกรรมราคาประหยัดจากนักวิจัยไทยที่มีประสิทธิภาพล้ำหน้าเครื่องมือนำเข้าราคาแพง ปัญหายาเสพติด http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/fa20e52ceeba47b71a2e31a12058ab7e/ Mon, 22 Aug 2016 16:02:24 +0700 ภาพข่าว: เยี่ยมชมอมตะเวียดนาม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5fd3982579456e67f3d77626a7bf26b7/ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานชมรมที่ปรึกษาทางการเงิน (คนที่4จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมและนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่3จากซ้าย) นายวิชา โตมานะ สมาชิกชมรมที่ปรึกษาทางการเงิน มอบของที่ระลึกให้กับ Mr.Osamu Sudo , Senior Marketing Sales Manager, Amata http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5fd3982579456e67f3d77626a7bf26b7/ Mon, 22 Aug 2016 15:48:22 +0700 ภาพข่าว: เอไอเอส รับรางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b55250469d25038207268a53a3886613/ เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล Thailand#s Top Corporate Brands 2016 บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรที่สูงถึง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b55250469d25038207268a53a3886613/ Mon, 22 Aug 2016 15:46:09 +0700 กรมสุขภาพจิต แนะ เคารพสิทธิเด็ก ป้องกันบาดแผลทางใจระยะยาว http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4a054023469ea2a54c5fb727fea5917d/ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการพบเด็กชายที่ถูกลักพาตัวไป เกือบ 3 ปี ว่า ได้มอบหมายทีมสุขภาพจิตเตรียมพบเด็กและครอบครัว เพื่อดูแลประเมินสภาพจิตใจของเด็กและวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแนะนำแนวทางการดูแลเด็กให้กับครอบครัว http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4a054023469ea2a54c5fb727fea5917d/ Mon, 22 Aug 2016 15:43:42 +0700 ปีเตอร์ ควง แอนนี่ และเดอะแก๊งค์ บิดบิ๊กไบค์ร่วมกิจกรรม BSC ANTI POLLUTION สวยออร่า ท้ามลภาวะ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/49d58d601f8d9ba80ed6db27c91d172a/ เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัว BSC Anti Pollution สวยออร่า ท้ามลภาวะ กับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด BSC EXPERT WHITE ANTI-POLLUTION PLUS พร้อมปกป้องดูแลผิว http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/49d58d601f8d9ba80ed6db27c91d172a/ Mon, 22 Aug 2016 15:33:51 +0700 หนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ เทรนด์ฮิตช่วยกระตุ้นสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/42d5c7ea571f16fbc2f617c2b72a0698/ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าหนังสือระบายสีเหมาะสำหรับเด็กเท่านั้น ขอท้าให้คุณลองลงมือแต่งแต้มสีสันในหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ดูสักครั้ง เชื่อว่าคุณต้องเปลี่ยนความคิดแน่นอน เพราะหนังสือระบายสีมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่เช่นกัน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/42d5c7ea571f16fbc2f617c2b72a0698/ Mon, 22 Aug 2016 15:31:09 +0700 ภาพข่าว: เคทีซีจัดกิจกรรม KTC Gen D ตอนพลังแห่งความคิด กับ Startup ยุคบุกเบิกของเมืองไทย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1867274cbec2c41ea81cb16ada7187c9/ นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ ทรัพยากรบุคคล เคทีซี หรือ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม KTC Gen D ตอน พลังแห่งความคิด ให้กับน้องๆ นิสิต นักศึกษาโครงการ Learn Earn @ KTC โดยได้รับเกียรติจาก นายเลอทัด ศุภดิลก ผู้ก่อตั้ง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1867274cbec2c41ea81cb16ada7187c9/ Mon, 22 Aug 2016 15:25:44 +0700 ข่าวซุบซิบ: กิตติชัย ไกรก่อกิจ บิ๊กบอสใหญ่แห่งบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ทุ่มทุนสนับสนุนให้เยาวชน Gen A http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/364a6d045d58e4c7b9621324ccb0968d/ เป็นปลื้มสุดๆ หลังจากที่ได้สัมผัสถึงพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนจากโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้นำโครงการที่มุ่งเน้นนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานจิตอาสาเพื่อสังคม จนสามารถขยายผลต่อยอดแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ล่าสุด กิตติชัย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/364a6d045d58e4c7b9621324ccb0968d/ Mon, 22 Aug 2016 15:23:40 +0700 ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการทางพระพุทธศาสนา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a09eb1a9014c1171c0feb1f76b6bba26/ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณะนายทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 17 รับมอบทุนสนับสนุนในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a09eb1a9014c1171c0feb1f76b6bba26/ Mon, 22 Aug 2016 15:15:10 +0700 ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ตรวจความพร้อม ก่อน..START..ตรวจเข้ม ! เรือประมงพาณิชย์ พร้อมกันทั่วประเทศ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/84095adf62e58aad9fca43f5e36f658b/ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ท่าเรือวัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมปฏิบัติการตรวจเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 30 ตันกรอส http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/84095adf62e58aad9fca43f5e36f658b/ Mon, 22 Aug 2016 15:12:40 +0700 ภาพข่าว: ศิลปินไทยรุ่นจิ๋ว คว้า 59 รางวัล จากการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/deff4382becdcaa40b83b7691ad96f91/ คุณคูนิอากิ ซูซุกิ กรรมการผู้จัดการ คุณอาคิมิสึ คาโต้ ผู้จัดการโรงงาน และคุณเนตรนภัส ธนสารธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบเหรียญและใบประกาศนียบัตรฉลองความสำเร็จให้แก่ศิลปินตัวน้อย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/deff4382becdcaa40b83b7691ad96f91/ Mon, 22 Aug 2016 15:07:01 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการ โขน พระราชทาน ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6c70bf4d135ffd23d4bcec7e5a99767f/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ได้จัดพีธิเปิดนิทรรศการภาพเขียน โขน พระราชทานและพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6c70bf4d135ffd23d4bcec7e5a99767f/ Mon, 22 Aug 2016 15:04:56 +0700 ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อรัฐบาล และ คสช. หลังเหตุร้ายระเบิดในพื้นที่ต่างๆ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/0563b2318c41004708b291c743b58ecf/ ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อรัฐบาล และ คสช. หลังเหตุร้ายระเบิดในพื้นที่ต่างๆ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/0563b2318c41004708b291c743b58ecf/ Mon, 22 Aug 2016 15:03:01 +0700 เด็กไทยคลั่งโปเกมอน ครูไอทีชี้ช่อง สอดแทรกจริยธรรม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8475eb317f34578e52f97c54732e6a24/ จากกระแสคลั่งเกม โปเกมอน โก ในเมืองไทย หลังเข้ามาเมื่อวันที่ 6 ส.ค. เพียงไม่กี่วัน ทำให้อาชีพรับจ้าง การท่องเที่ยว และบริโภคได้รับผลดีไปเต็มๆ แต่ด้านสถานศึกษาอย่าง ครูแอน ครูไอที รีบตระครุบกระแส เห่อของเด็ก ชี้ช่องสอดแทรก จริยธรรม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/8475eb317f34578e52f97c54732e6a24/ Mon, 22 Aug 2016 15:02:02 +0700 เหตุผลของคนไทยต่อการตัดสินใจการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a51f4739ec29aabd97e12a5bf5f87ff1/ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง เหตุผลของคนไทยต่อการตัดสินใจการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 6 สิงหาคม 2559 จากประชาชนที่มี อายุ 18 ปี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a51f4739ec29aabd97e12a5bf5f87ff1/ Mon, 22 Aug 2016 15:01:26 +0700 ซีคอน บางแค จัดงาน Songs on Films ฟังบทเพลงสุดอมตะจาก..ภาพยนตร์สุดฮิตในอดีต http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ecbb58edc8092c618b0ce1d7cf222b2e/ ซีคอน บางแค ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต ชวนย้อนรำลึกบทเพลงสุดอมตะจาก..ภาพยนตร์สุดฮิตในอดีต ในงานSongs on Films การันตีฝีมือจากวงดนตรีระดับคุณภาพ ระดมรุ่นเดอะวัยโจ๋หวนวันวาน ท่ามกลางบรรยากาศโรงหนังย้อนยุคสุดคลาสสิก ลิ้มรสเมนูอาหาร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ecbb58edc8092c618b0ce1d7cf222b2e/ Mon, 22 Aug 2016 14:37:55 +0700 ภาพข่าว: ชายน์นิ่ง โกลด์ ผลึกกำลัง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมสร้างอาชีพช่างทองหลวงเทียบระดับสากล http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/22dd728309eb10ad511e80bcc6039aef/ นายสมศักดิ์ ตัณฑชน (ที่5จากขวา) ประธานบริหาร ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/22dd728309eb10ad511e80bcc6039aef/ Mon, 22 Aug 2016 13:57:59 +0700 ข่าวซุบซิบ: ตลท.และ APM เยี่ยมชมสโมสรฟุตบอลชลบุรี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b8eb69d0a0e5c3defb86b2efe28ad6a6/ วันหยุดยาวที่ผ่านมาหลายคนคงได้พักผ่อนกันสบาย ๆ แต่ไม่ใช่กับพี่ตุ๊ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ยังคงเดินสายทำงานกันแบบนอนสต็อป ล่าสุดก็เดินทางเข้าพบปะ และพูดคุยกับคุณอรรณพ สิงโตทอง รองประธานสโมสรฟุตบอลชลบุรี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b8eb69d0a0e5c3defb86b2efe28ad6a6/ Mon, 22 Aug 2016 13:56:51 +0700 เก่งการค้า เพิ่มมูลค่าการผลิต ทางฝ่าวิกฤตส่งออกไทย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/28b894ff20b68fcb14fe6bf758c5f2dc/ นายฉัตร คำแสง นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เปิดเผยถึงการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของไทย ในด้านการส่งออก โดยระบุว่า สถานการณ์ส่งออกของไทย กำลังเผชิญวิกฤตอย่างๆน้อยๆ 3 ด้าน ด้านแรกคือ การส่งออกสินค้าของประเทศไทยติดลบ 3 ปีซ้อน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/28b894ff20b68fcb14fe6bf758c5f2dc/ Mon, 22 Aug 2016 13:56:28 +0700 มรภ.สงขลา ทำโครงการคูปองพัฒนาครู ปรับวิธีสอนทันสมัย-เสริมทักษะ 5 สาระเรียนรู้ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/aeaedd72d8391b71900948da5b2a2dbb/ ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 59 สานต่อข้อตกลง สพฐ. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนทันสมัย พัฒนาผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผล ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/aeaedd72d8391b71900948da5b2a2dbb/ Mon, 22 Aug 2016 13:53:23 +0700 ยิปรอค โชว์นวัตกรรมและโซลูชั่นส์เพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจรในงานโฮมเวิร์ค เอ็กซ์โป 2016 พร้อมร่วมลุ้นแจกของรางวัลมากมาย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f0c150d4659cfd85d3330d3c8ef944ea/ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ ยิปรอค และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี เชิญชวนเจ้าของบ้านและผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f0c150d4659cfd85d3330d3c8ef944ea/ Mon, 22 Aug 2016 13:52:59 +0700 #แมร์-จอยซ์ ร่วมงาน #เข็มทิศภาวนามหาชน ฟรี ฟรี ฟรี โดย ครูอ้อย-ฐิตินาถ ณ พัทลุง เข็มทิศชีวิต http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/43b145ca81e3278df98f8f8f3721d36b/ เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันมหามงคลของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการ เข็มทิศภาวนา นำโดย คุณครูอ้อย-ฐิตินาถ ณ พัทลุง จึงได้จัดงาน เข็มทิศภาวนามหาชน ฟรี ฟรี ฟรี ครั้งที่ 2 ขึ้น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/43b145ca81e3278df98f8f8f3721d36b/ Mon, 22 Aug 2016 13:50:48 +0700 รัฐบาลไทย ร่วมกับ รัฐบาลเวียดนาม จัดงานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/9588b43576beedc92033b1aa52dff844/ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย (Viet Nam Cultural Days in Thailand) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ H.E. Mr. Vu Duc Dam http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/9588b43576beedc92033b1aa52dff844/ Mon, 22 Aug 2016 13:50:14 +0700 กรมสุขภาพจิต แนะ ประชาชน อย่าตื่นตระหนก ขอให้ ตั้งสติ รับข่าวสาร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/268467caccda10147fae2679f735e95a/ วันนี้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้จัดส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยหรือทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) รพ.สวนสราญรมย์ และ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นำโดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/268467caccda10147fae2679f735e95a/ Mon, 22 Aug 2016 13:46:55 +0700 เอเซอร์ อาสา ปันรัก สร้างฝัน สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ นักเรียน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1b565e622e117b0875be24b34a9ac3da/ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น โรงเรียนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) มีจำนวน 8 ห้องเรียน แบ่งเป็น ห้องอนุบาล 2 ห้อง จำนวน 35 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 6 จำนวน 80 คน รวมเป็นอาจารย์ 6 คน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1b565e622e117b0875be24b34a9ac3da/ Mon, 22 Aug 2016 13:46:49 +0700 พัดชา สงกรานต์รับรางวัลลูกกตัญญู 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/35512218b60ad64ea5f293f4bd7b0f4f/ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่โดยพิจารณาจากการเป็นลูกที่ดีดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ ประพฤติตามคำสั่งสอนดำรงตนอยู่ในศีลธรรม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/35512218b60ad64ea5f293f4bd7b0f4f/ Mon, 22 Aug 2016 13:45:08 +0700 ภาพข่าว: เริ่มแล้วการแข่งขัน ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ IDC RoBoCon 2016 ครั้งที่ 27 ไทยรับเป็นเจ้าภาพ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/422a44d35903f6be80cc0385f6840bd8/ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/422a44d35903f6be80cc0385f6840bd8/ Mon, 22 Aug 2016 13:39:49 +0700 Sport world Sale ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 5 กันยายน 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d7c36808cd5cb663a8cb6bd7cb3874b7/ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เอาใจคนรักสุขภาพ กับงาน Sport world Sale พบกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย อาทิ รองเท้ากีฬา, เสื้อ กางเกงออกกำลังกาย, กระเป๋า, เครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ จากแบรนด์ดัง ADIDAS, Nike, FILA เป็นต้น ในราคาลดสูงสุดถึง 70 % พลาดไม่ได้ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d7c36808cd5cb663a8cb6bd7cb3874b7/ Mon, 22 Aug 2016 13:35:55 +0700 แอ่วม่วนเมืองเหนือ ระหว่าง วันนี้ 17 23 สิงหาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นบี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2377bb7e4c69fe2db90f2088689155c6/ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนพบสินค้าล้านนา ในงาน แอ่วม่วนเมืองเหนือ ภายในงานพบกับ สินค้าพื้นเมือง ส่งตรงมาจากภาคเหนือ อาทิ เครื่องเงินบ้านกาด, สร้อยกะลาของดี จ.เชียงใหม่, ป้ายไม้แกะสลัก, งานดุลโลหะ, ปั้นขี้เลื่อย, งานปั้นดิน เพ้นท์รูปภาพ, http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2377bb7e4c69fe2db90f2088689155c6/ Mon, 22 Aug 2016 13:35:10 +0700 เคนนี่ โรเจอร์ส โชว์เพลงหวานประทับใจ ในคอนเสิร์ตครั้งพิเศษ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชินี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/35f4fa9614abca407eda600dadf269e8/ เคนนี่ โรเจอร์ส ศิลปินรุ่นใหญ่ระดับตำนานของโลก เปิดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งพิเศษในประเทศไทย โดยขึ้นเวทีสร้างความประทับใจต่อแฟนเพลงชาวไทยด้วยบทเพลงอมตะตลอดกาลจากผลงาน 5 ทศวรรษในวงการเพลง ซึ่งการแสดงครั้งพิเศษที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของกิจกรรม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/35f4fa9614abca407eda600dadf269e8/ Mon, 22 Aug 2016 13:34:55 +0700 ภาพข่าว: เคนนี่ โรเจอร์ส โชว์คอนเสิร์ตครั้งพิเศษในประเทศไทย ร่วมฉลอง 84 พรรษามหาราชินี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/527a18f7433ed03a5819bf8b8859b6fa/ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งพิเศษของศิลปินระดับโลก เคนนี่ โรเจอร์ส ร่วมฉลองกิจกรรม งานศิลป์ของแม่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/527a18f7433ed03a5819bf8b8859b6fa/ Mon, 22 Aug 2016 13:31:30 +0700 สศอ.ชี้ลู่ทางเชื่อมโยง 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 4 เมืองเศรษฐกิจหลักของอินเดีย แบบทวิภาคี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab7143b0e8e08565e4bfb05e37179b9f/ สศอ.แนะลู่ทางการขยายเครือข่ายการผลิต 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ยางพารา ในรูปแบบทวิภาคี ไทย-อินเดีย ใน 4 เมืองเศรษฐกิจหลักของอินเดีย นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab7143b0e8e08565e4bfb05e37179b9f/ Mon, 22 Aug 2016 13:28:48 +0700 บริษัท กรีน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด ฉลองครบรอบ 20 ปี แจกรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ff141bd187ba29b42ac827dab3570eb2/ เพียงเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.greendiscovery.co.th ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันนี้ 1 สิงหาคม 2559 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจะทำการตรวจสอบและจับรางวัล ณ บริษัท กรีน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ff141bd187ba29b42ac827dab3570eb2/ Mon, 22 Aug 2016 13:26:11 +0700 เปิดศึกปะทะเดือดกับสุดยอดของเนื้อ vs หมู ระดับพรีเมี่ยมสไตล์ฟิวชั่น เริ่มต้น 199 บาท ที่ซูชิบอยทุกสาขา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/af699e3702c7a443393e88fcfaf3927b/ เปิดศึกปะทะเดือดกับสุดยอดของเนื้อ vs หมู สายพันธุ์ดี ระดับพรีเมียมสไตล์ฟิวชั่นกับ Black Meat Fighting แลกหมัดอย่างสูสี เริ่มต้นเพียง 199 บาท นัดจันทร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ที่ซูชิบอย ยกทำเนียบแชมป์เมนู สเต๊ก, ผัดยากินิคุกะทะร้อน, สุกี้ยากี้ญี่ปุ่น และ นิกิริ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/af699e3702c7a443393e88fcfaf3927b/ Mon, 22 Aug 2016 13:22:57 +0700 #แมคโดนัลด์ โอลิมปิค คิดส์ สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมขบวนทัพนักกีฬาในพิธีเปิดโอลิมปิค ริโอ เกมส์ 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/dfcb36b9c5d0eb780bded0b9ba2b6a51/ 2 ตัวแทนเยาวชนไทย #แมคโดนัลด์ โอลิมปิค คิดส์# (McDonald#s Olympics Kids) น้องพรู ด.ช.ธันวา เนตรไทย และ น้องมายด์ ด.ช.สิรภพ มั่นคง สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/dfcb36b9c5d0eb780bded0b9ba2b6a51/ Mon, 22 Aug 2016 13:22:56 +0700 Sweet Mania ฉลอง ความหวานต้นตำรับสู่ปีที่10 ชม ไฮเดนเยียร์ กล้วยไม้หลากสี บานสะพรั่ง พร้อม เชคอิน! ชิม ขนม ร้านดังกว่า 50 ร้านค้า http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/bc51ecc738ff61c0b92d148364559cbb/ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เอาใจสาวกสวีทตี้ เข้าสู่ปีที่10 Sweet Mania เทศกาลขนมหวาน ต้นตำรับนานาชาติ รวบรวมที่สุด! ของ เค้ก เบเกอรี่ ช็อกโกแลต และไอศกรีม จากร้านดังกว่า 50 ร้านค้า และยังคงความเป็นที่หนึ่ง! ในการรวบรวมสุดยอด ขนมหวาน ชวนเชคอิน! ชม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/bc51ecc738ff61c0b92d148364559cbb/ Mon, 22 Aug 2016 13:15:52 +0700 ภาพข่าว: SPU : รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ม.ศรีปทุม ร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน ครั้งที่ 6 (Yuanmingyuan) http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d337a05ddb87b76780e38dd0dd39c570/ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน ครั้งที่ 6 (Yuanmingyuan) โดยได้เข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d337a05ddb87b76780e38dd0dd39c570/ Mon, 22 Aug 2016 12:56:05 +0700 แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พร้อมทุกสนามสอบ พิชิต O-NET, GAT-PAT ปีที่ 28 เตรียมฉลองยอดนักเรียนทะลุ 1 ล้านคน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b3493c56adf8a4c8224f78861b9e1ffd/ ม.เกษตร และ แบรนด์ซุปไก่สกัด เผยภูมิใจร่วมส่งเสริมนักเรียนเดินตามฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยพร้อมจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ระดม 24 ติวเตอร์ชื่อดังของประเทศร่วมติวเข้มให้ฟรี แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พร้อมทุกสนามสอบ พิชิต O-NET, GAT-PAT ปีที่ 28 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b3493c56adf8a4c8224f78861b9e1ffd/ Mon, 22 Aug 2016 12:54:41 +0700 ภาพข่าว: เสร็จไปทรงเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานเซเรบอส http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7d7868a23852789a66ae865ca8eef53e/ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปทรงเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัดละแบรนด์รังนกแท้ที่ได้มาตรฐานสากลของโรงงาน บริษัท http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7d7868a23852789a66ae865ca8eef53e/ Mon, 22 Aug 2016 12:51:55 +0700 TALAD Design ชวนคนพลพรรค คนรักอาหาร มาพบกันในงาน The Floating Market, The Authentic food ของกินริมน้ำ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/649d6b11e7219682be9534af9cf8d35e/ TALAD Design ชวนคนพลพรรค คนรักอาหาร มาพบกันในงาน The Floating Market, The Authentic food ของกินริมน้ำ กลับมาอีกครั้งกับกองทัพความอร่อย ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะจัดเต็มทุกพื้นที่เป็นเวลา 6 วัน บรรดาร้านค้าชื่อดังกว่า 150 ร้านค้าริมน้ำ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/649d6b11e7219682be9534af9cf8d35e/ Mon, 22 Aug 2016 12:50:11 +0700 ภาพข่าว: คณะ วปอ. รุ่น 2549 ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสตรีร่วมรุ่น ณ โรงแรม โฮเต็ล อินดิโก้ กรุงเทพ ถนนวิทยุ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e2ff3fc49d912dcee7ef9bc8ff8b2e19/ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (แถวบน ที่6 จากขวา) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น2549 ร่วมกับ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ (แถวบน ที่2 จากขวา) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุลศักดิ์ (แถวบน ที่5 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e2ff3fc49d912dcee7ef9bc8ff8b2e19/ Mon, 22 Aug 2016 12:49:56 +0700 ภาพข่าว: SPU : รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ม.ศรีปทุม ร่วมงานเฉลิมฉลอง 68ปี สถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c130f548701b950fbfa5d6fb08006ae4/ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4จากซ้าย) เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง พิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึง รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c130f548701b950fbfa5d6fb08006ae4/ Mon, 22 Aug 2016 12:48:26 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ 59 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4e14f520e79480922357d1dda302293a/ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4e14f520e79480922357d1dda302293a/ Mon, 22 Aug 2016 12:44:30 +0700 เดอะ แพลทินัม กรุ๊ปโชว์งบครึ่งปีแรก พร้อมเปิดตัวโครงการ The Platinum Empowering SMEs http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6de38709713a1601dadc3675e8389c93/ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป นำโดย นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าว โชว์งบครึ่งปีแรกกำไร 344 ลบ.เดินหน้าธุรกิจหลักศึกการค้าส่ง อัดฉีดงบ 20 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6de38709713a1601dadc3675e8389c93/ Mon, 22 Aug 2016 12:43:47 +0700 ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Global CR Day 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c1973a6f1b71d6ac5067b07e673bc01a/ นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Global CR Day 2016 โดยพานักเรียนและคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) อ.วังน้อย จ.อยุธยา รวมถึงผู้นำชุมชน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c1973a6f1b71d6ac5067b07e673bc01a/ Mon, 22 Aug 2016 12:43:23 +0700 ภาพข่าว: อายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลและทุนนักวิจัยดีเด่น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a749d6872977136d8045468d7b930dc1/ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (ขวาสุด) ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัย มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล (ที่ 2 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a749d6872977136d8045468d7b930dc1/ Mon, 22 Aug 2016 12:41:18 +0700 โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32 ภายใต้แนวคิด Lets PLEARN together http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/992dec71a02d21514d93ee1553994264/ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่มีความสนใจในด้านการตลาดเข้าร่วมโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 32ภายใต้แนวคิด Let#s PLEARN together เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้โดยที่น้องๆจะได้ทั้งPlay...สนุกไปกับเพื่อนๆจากหลากหลายสถาบัน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/992dec71a02d21514d93ee1553994264/ Mon, 22 Aug 2016 12:40:16 +0700 มหกรรมหนังสือ Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2016 ขยายวันจัดงานถึง 22 สิงหาคม ศกนี้ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7066b1f6d5449eefb2853c2dbcd7b63c/ ผลตอบรับดีเกินคาด!! สำหรับมหกรรมหนังสือยิ่งใหญ่ระดับโลก Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2016 ครั้งแรกของเมืองไทย งานเดียวที่รวมหนังสือนานาชาติมากกว่า 2 ล้านเล่ม มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท มาให้คนไทยได้เลือกชมเลือกซื้อ ในราคาลดสูงสุด 60-80% http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7066b1f6d5449eefb2853c2dbcd7b63c/ Mon, 22 Aug 2016 12:38:21 +0700 ภาพข่าว: กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุน เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559 จากกระทรวง พม. http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/fb4d3d3541a9ae5ed24de8832b51078c/ 17 ส.ค. 59 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายไมตรี อินทุสุต (ขวา) ปลัดกระทรวงฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจัด http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/fb4d3d3541a9ae5ed24de8832b51078c/ Mon, 22 Aug 2016 12:36:47 +0700 เอเซียบุ๊คส จัดกิจกรรม Watercoloring Your Own Cover สำหรับผู้มีศิลปะในหัวใจ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3a3e35565ba7b3accff7a529ffbdcf3f/ บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด จัดกิจกรรมสำหรับผู้รักงานศิลปะกับกิจกรรม Watercoloring Your Own Cover ที่เอเซียบุ๊คส ร่วมกับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลิตภัณฑ์สีน้ำ Master Art ได้ร่วมกันจัดขึ้น ห้ามพลาด!! สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือที่เอเซียบุ๊คส, http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3a3e35565ba7b3accff7a529ffbdcf3f/ Mon, 22 Aug 2016 12:31:04 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 1/2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e43c1807452c274bfaad0c0cc740181a/ ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 1/2559 ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e43c1807452c274bfaad0c0cc740181a/ Mon, 22 Aug 2016 12:29:06 +0700 กท. พลังงาน ชวนประกวดวาดภาพ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน ปี 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ce5515e7791d8e47292969314386ed8e/ กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ปวช. ปวส. นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดผลงานวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในหัวข้อ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ce5515e7791d8e47292969314386ed8e/ Mon, 22 Aug 2016 12:25:43 +0700 หอยเชลล์อบราดซอสเต้าซี่ ที่ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/cc51a7505bb67ce96a6dcdc3c5eea434/ ห้องอาหารแทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ขอแนะนำเมนูพิเศษประจำเดือน สิงหาคม หอยเชลล์อบราดซอสเต้าซี่ เนื้อหอยเชลล์กรอบนอกนุ่มใน รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมเย้ายวนของพริกยักษ์ เห็ดหอมและซอสเต้าซี่ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ราคาเพียง 650+ บาท เท่านั้น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/cc51a7505bb67ce96a6dcdc3c5eea434/ Mon, 22 Aug 2016 12:23:59 +0700 หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา พร้อมทีมเชฟใหญ่จาก 6 โรงแรมดังในหัวหิน จัดกิจกรรม Chefs + FB Get Together มอบอาหารมื้อพิเศษแก่เด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว หัวหิน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/740e202a472c46152941645742449560/ การให้ไม่มีวันสิ้นสุด กับกิจกรรมดีๆ ที่อบอวลไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม เมื่อ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา นำโดย เชฟมาริโอ้ ฮอฟแมนน์ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Chef#s + FB Get Togetherรวมน้ำใจชาวเชฟและเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและเครื่องดื่มจาก 6 โรงแรมดัง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/740e202a472c46152941645742449560/ Mon, 22 Aug 2016 12:21:41 +0700 พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จับมือ เกรท ดีล ทราเวล ขยายธุรกิจฝึกอบรมครบวงจร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5ed16d363a0ca4f005feba7fc3e473e3/ บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด ขยายธุรกิจจับมือธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันขยายฐานตลาด และเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้บริโภคปัจจุบัน ที่อยู่ในสภาพแข่งขันสูง รวมถึงธุรกิจการจัดฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งมีจำนวนมากขึ้น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5ed16d363a0ca4f005feba7fc3e473e3/ Mon, 22 Aug 2016 12:19:54 +0700 เทสโก้ โลตัส ผนึก ธ.ก.ส.-ชาวบ้านศรีสะเกษ-ช่อง 3 ปั้น ไรซ์ บัดดี้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามโมเดลประชารัฐ คืนความสุขและรายได้ให้ชาวนาอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4ed7b9954c9b45a61494c8ef97722309/ เทสโก้ โลตัส ผนึกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และช่อง 3 ปั้น ไรซ์ บัดดี้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากทุ่งกุลาร้องไห้ ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเป็นหนึ่งใน 22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4ed7b9954c9b45a61494c8ef97722309/ Mon, 22 Aug 2016 12:19:11 +0700 ภาพข่าว: เปิดโรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่ Gakken Classroom ประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b220086763a59cb56e1d259f84968407/ คิม จงสถิตย์วัฒนา (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ เดกูชิ โกอิจิ (ที่สี่จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กักเคน เอดูเคชั่นแนล จำกัด เปิดโรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่ ในชื่อ Gakken Classroom ประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b220086763a59cb56e1d259f84968407/ Mon, 22 Aug 2016 12:14:48 +0700 เตรียมพบกับที่สุดของการแสดงภาพถ่ายครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเผยแพร่ในเมืองไทยกับงาน ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 2453 Unseen Siam Early Photography 1860 1910 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4d8cc07a9d642073718450297d747ae3/ ครั้งแรกในเมืองไทยสำหรับงานนิทรรศการฉายาลักษณ์สยามที่รวมผลงานช่างภาพระดับตำนานของโลกยุคแรกเมื่อ150ปีก่อนไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดนิทรรศการประเภทนี้มา ภาพขนาดใหญ่ในงานนี้ คือ สำเนาภาพที่อัดขยายจากภาพ ต้นฉบับทุกภาพ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/4d8cc07a9d642073718450297d747ae3/ Mon, 22 Aug 2016 12:13:16 +0700 มูลนิธิไทยคม จุดประกายน้องๆ จาก 3 โรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นวางแผน อนาคตการเรียนและอาชีพในฝัน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/73bcf910ced09a5eb00552783a1f0a4d/ มูลนิธิไทยคม จุดประกายน้องๆ จาก 3 โรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มต้นวางแผน อนาคตการเรียนและอาชีพในฝัน กับกิจกรรม You Can Do It เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง มูลนิธิไทยคมจัดกิจกรรม You Can Do it! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/73bcf910ced09a5eb00552783a1f0a4d/ Mon, 22 Aug 2016 12:13:06 +0700 ภาพข่าว: คืนแห่งไวน์แอฟริกาใต้ ณ ห้องอาหารและบาร์มันตรา พัทยา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/893625615d693f8d7c0f0beb9db72838/ ห้องอาหารและบาร์มันตราร่วมกับบริษัท ไวน์ ดี ดี จำกัด บริษัทไวน์ชั้นนำที่นำไวน์ชั้นเลิศจากประเทศแอฟริกาใต้มาให้ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ในพัทยาได้ชิมไวน์สัญชาติแอฟริกาใต้ โดยมีเชฟฌอห์น เวนเทอร์ เชฟใหญ่ของอมารี พัทยา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/893625615d693f8d7c0f0beb9db72838/ Mon, 22 Aug 2016 12:08:10 +0700 ภาพข่าว: วังเด็ก ทอยส์แลนด์ จัดเวิร์กช็อป เชฟรุ่นจิ๋ว บาร์บี้ ลิตเติ้ลเชฟ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/767d73b9e7584833d67c29ad012a979e/ คุณพิมพ์พิศา ชุณหเสนีย์ (แถวหลัง ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จำกัดจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเวิร์กช็อปเชฟรุ่นจิ๋ว บาร์บี้ ลิตเติ้ลเชฟ ให้เด็กอายุ 4-10 ปี มาร่วมเปิดประสบการณ์เป็นเชฟสร้างสรรค์เมนูคาวหวานแสนอร่อยสไตล์บาร์บี้ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/767d73b9e7584833d67c29ad012a979e/ Mon, 22 Aug 2016 11:59:51 +0700 ร่วมไขความลับของการพัฒนาสมองตอนกลางคืนสู่การเรียนรู้ไม่รู้จบไปกับ Think Fast Smart คิด(ส์) ปี 3 ตอนหลับดี สมองไว http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1cc79399cb41cf6ee1c54da7f0b569fe/ กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Think Fast Smart คิด(ส์) หนูน้อยสมองไว แม่สร้างได้ ปี 3 ตอน หลับดี สมองไว โดย S-26 Progress GOLD เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่และลูกๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Reality Experience ที่ตื่นตาตื่นใจ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1cc79399cb41cf6ee1c54da7f0b569fe/ Mon, 22 Aug 2016 11:59:46 +0700 ปรุงรักแท้ เพื่อแม่แข็งแรง ในกิจกรรม Sook Activity ตลอดเดือนสิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7a8831c11d0988268b116b9f8258c0e9/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชีวิตที่มีความสุข ในกิจกรรม Sook Activity ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ปรุงรักแท้ เพื่อแม่แข็งแรง ที่มาพร้อมกับหลากหลายกิจกรรมต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ในทุกวันเสาร์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7a8831c11d0988268b116b9f8258c0e9/ Mon, 22 Aug 2016 11:54:48 +0700 สภาธุรกิจไทยในดูไบฯ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ กลยุทธ์สินค้าไทย เจาะการค้าดูไบ และกลุ่มประเทศ GCC ยุคใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7ad0b1c4b4d9fa35a863a9bf60ce8f3c/ สภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (TBC) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย /หอการค้าไทย ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าไทย เข้าร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ กลยุทธ์สินค้าไทย เจาะการค้าดูไบ และกลุ่มประเทศ GCC ยุคใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7ad0b1c4b4d9fa35a863a9bf60ce8f3c/ Mon, 22 Aug 2016 11:47:02 +0700 ภาพข่าว: ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมปลูกป่าตอบแทนผืนแผ่นดินไทยเพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a93bea7228dd131fccd748886562a82a/ นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการตอบแทนผืนแผ่นดินไทยสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน และรณรงค์เรื่องการลดภาวะโลกร้อน ณ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a93bea7228dd131fccd748886562a82a/ Mon, 22 Aug 2016 11:45:42 +0700 อเมเจอร์จัดสวิงฟีนิกซ์ เก็บแต้มลุยเซินเจิ้น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6c4f7bd8e6d119def83df8338e44151c/ AMATEUR THAILAND ขอเชิญชวนนักกอล์ฟร่วมแข่งขัน FENIX TOURNAMENT รายการที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทุกเพศทุกวัยเข้ามาสมัครหาความท้าทาย พัฒนาฝีมือ พร้อมระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม ค้นหานักกอล์ฟมือหนึ่งของประเทศไทย พร้อมรับรางวัลใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศปลายปี 2560 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/6c4f7bd8e6d119def83df8338e44151c/ Mon, 22 Aug 2016 11:39:12 +0700 Under Armour(อันเดอร์ อาร์เมอร์) ฉลองครบรอบ 1 ปี ในการเพิ่มศักยภาพให้นักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2a982f7b225b964c7d469b9951f4c957/ เมื่อเร็วๆ นี้ มร. ไมเคิล บิงเกอร์ ประธานบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ทริปเปิ้ล, คุณพรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ และพรนรินทร์ ติยะวุฒิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสปอร์ต รีโวลูชั่น ร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปี Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2a982f7b225b964c7d469b9951f4c957/ Mon, 22 Aug 2016 11:35:16 +0700 น้ำฝน โชว์ฝีมือขั้นเทพ ทำซูชิจานโปรดในงานเปิดตัวร้านอาหารทานาเบะ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/04db1cb210a855d3073a583df80ba3e0/ ถือเป็นอีก 1 ดาราสาวคิวทองมากความสามารถที่มีงานอีเว้นท์ไม่เคยขาด ล่าสุด น้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ ขอปลีกคิวร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นของพระเอกหนุ่ม ต่าย นัฐฐพนท์ ลียะวณิช กับร้านทานาเบะ ร้านอาหารต้นตำรับญี่ปุ่นแท้สไตล์ฟิวชั่น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/04db1cb210a855d3073a583df80ba3e0/ Mon, 22 Aug 2016 10:57:37 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/09c2d70b4dd5b6cf1e90a625f4518c50/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/09c2d70b4dd5b6cf1e90a625f4518c50/ Mon, 22 Aug 2016 10:57:24 +0700 ภาพข่าว: SPU : อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ(เล่าเรื่องด้วยภาพ)ด้วยกล้องDSLR และSmartphone http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d9aba39a06153b02d424870c23d19453/ อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ (เล่าเรื่องด้วยภาพ) ด้วยกล้อง DSLR และSmartphone http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d9aba39a06153b02d424870c23d19453/ Mon, 22 Aug 2016 10:56:17 +0700 ภาพข่าว: SPU : สโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม จัดพิธีลงนาม ปฎิญญาดูแลน้องใหม่ 59 เรียบร้อย ปลอดภัย สร้างสรรค์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/0a34dd21b0ef116eeb7ed283f189f9f2/ นายอานันท์ แสนสุนนท์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ปฎิญญาดูแลน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้แนวคิด เรียบร้อย ปลอดภัย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/0a34dd21b0ef116eeb7ed283f189f9f2/ Mon, 22 Aug 2016 10:54:50 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d83db24e86a24237908c93a40d945adb/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d83db24e86a24237908c93a40d945adb/ Mon, 22 Aug 2016 10:53:47 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีมงคลบายศรีสู่ขวัญ มอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท เอก ประจำปี 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/dc3bda3480433acb8f2d55e6d989cac8/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ นำนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมงคลบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์ในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/dc3bda3480433acb8f2d55e6d989cac8/ Mon, 22 Aug 2016 10:52:42 +0700 แถลงข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระโพธิสัตว์ ทิก กว๋างดึ๊ก http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c0ea4ffbeb57af0d7d739d5bb3189e62/ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระโพธิสัตว์ ทิก กว๋างดึ๊ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เวียดนาม และครบรอบการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา 53 ปี ของพระโพธิสัตว์ ทิก กว๋าง ดึ๊ก http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c0ea4ffbeb57af0d7d739d5bb3189e62/ Mon, 22 Aug 2016 10:47:48 +0700 ทรูปลูกปัญญา มีเดีย จับมือ ออนดีมานด์ เอ็นคอนเส็ปท์ และเอเลเวลจัดกิจกรรม Admissions Skill Up by TruePlookpanya http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b40fd4122aabfc60866abc5509105a84/ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย จับมือ ออนดีมานด์ เอ็นคอนเส็ปท์ และเอเลเวลจัดกิจกรรม Admissions Skill Up by TruePlookpanya ชวนน้องๆ ม.6 อัพสกิลโค้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT / PAT สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ก.ย. ทาง www.trueplookpanya.com/admissions ทรูปลูกปัญญา มีเดีย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b40fd4122aabfc60866abc5509105a84/ Mon, 22 Aug 2016 10:46:51 +0700 เค เอ็น เค เอ็น ฉลองครบรอบ 15 ปี จิมโบรี 2 สาขา พระราม 3 และ ชิดลม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c1ef2850785552f8e55dda7ce068c8e4/ เมื่อเร็วๆ นี้ คุณนนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จำกัด ผู้บริหารสถาบันเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจิมโบรี สาขาพระราม 3 และสาขาชิดลม จัดงานฉลองในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ภายใต้แนวคิด Growing http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c1ef2850785552f8e55dda7ce068c8e4/ Mon, 22 Aug 2016 10:45:20 +0700 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยระดับเยาวชนภายใต้โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 6 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7d0cf586d92b34ac9b4764d0d71ca29c/ กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยระดับเยาวชน ภายใต้โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด 84 พรรษา ธ หยาดฟ้าคู่พระบารมี สมเด็จพระราชินี คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/7d0cf586d92b34ac9b4764d0d71ca29c/ Mon, 22 Aug 2016 10:42:58 +0700 ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : : ร่วมแสดงความยินดี... คุณอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานและนักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ac76d760415c090177f06ccd374655a7/ พี่น้องและเพื่อนๆ หลักสูตร EX.MPA. Batch 1 :PTU ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณอัญชลี แจ่มแจ้ง นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และนักศึกษาหลักสูตร EX.MPA.Batch1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ac76d760415c090177f06ccd374655a7/ Mon, 22 Aug 2016 10:38:02 +0700 ฉลองครบรอบ 30 ปี แห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน คณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏโคราช http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/946abc5ea6c21e20fc97d22a9274081e/ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะ 3 ทศวรรษ แห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยได้รับเกียรติจากพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/946abc5ea6c21e20fc97d22a9274081e/ Mon, 22 Aug 2016 10:32:03 +0700 ราชภัฏโคราช จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d23dde0fe7123f06f17b1334882463d5/ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d23dde0fe7123f06f17b1334882463d5/ Mon, 22 Aug 2016 10:30:29 +0700 ภาพข่าว: ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน NRRU Open House 2559 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c4e9c959a30dfdc4a162749020a32780/ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดกิจกรรม NRRU Open House 2559 ณ อาคาร 31 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c4e9c959a30dfdc4a162749020a32780/ Mon, 22 Aug 2016 10:28:32 +0700 จาก แสงสว่าง สู่ Smart Life เทรนด์ชีวิตอัจฉริยะ ล้ำอนาคต http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b4102f25cc846985939f793791d5205c/ ในโลกที่ถนนทุกสาย มุ่งสู่ LED จากสำนวนฝรั่งเก่าแก่สำนวนคุ้นชินที่ได้กล่าวว่า ถนนทุกสายม่งสู่กรุงโรม หมายความว่า กรุงโรมมีความสำคัญมากเป็นจุดหมายที่ทุกคนต่างมุ่งหน้าไปถึง เช่นเดียวกันสำหรับโลกของไฟฟ้าแสงสว่างในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนต่างมุ่งหาโซลูชั่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b4102f25cc846985939f793791d5205c/ Mon, 22 Aug 2016 10:25:24 +0700 ภาพข่าว: KTIS ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/11bb96b7c4289afa907e9f5d6514da60/ ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากขวา) กลุ่มบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS พร้อมด้วยผู้บริหาร ฝ่ายไร่KTIS และพี่น้องลูกหลานชาวไร่อ้อย ร่วมกับ นางสาวลัดดา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/11bb96b7c4289afa907e9f5d6514da60/ Mon, 22 Aug 2016 10:23:19 +0700 ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : ร่วมแสดงความยินดี...คุณฉลองชัย แสงสว่าง นักศึกษา EX.MPA.Batch 1 และ สท.สนั่นรักษ์ ที่บวชลูกชาย ณ วัดห้วยเจริญสุข จ.สิงห์บุรี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1097ec3f7f81a40e2d15b44f69ede811/ พี่น้องและเพื่อนๆชาว EX.MPA. Batch 1 : PTU ได้ร่วมอนุโมทนาบุญและแสดงความยินดีกับ คุณฉลองชัย แสงสว่าง นักศึกษาหลักสูตร EX.MPA. Batch 1 มหาวิทยาลัยปทุมธานี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ในโอกาสที่ได้บวชลูกชาย (นายชนะชัย แสงสว่าง) ณ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/1097ec3f7f81a40e2d15b44f69ede811/ Mon, 22 Aug 2016 10:21:46 +0700 โครงการกิจกรรม Growing Up Project เตรียมพร้อมวัยใส กับการเปลี่ยนแปลง สู่วัยรุ่น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/90acb8b8216fe6b8e7a64d0085ceb5ee/ กิจกรรมดี ๆ ที่มีผู้สนับสนุนโครงการใจดี ร่วมกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อเติมเต็มความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของวัยแรกสาว ส่งเสริมให้เรียนรู้ที่จะปรับตัว ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆของวัยรุ่น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/90acb8b8216fe6b8e7a64d0085ceb5ee/ Mon, 22 Aug 2016 10:15:58 +0700 ภาพข่าว: แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ #HEROparalympic2016 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3e809314d585d41c84a1b162d54c98db/ จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ #HEROparalympic2016 (#ฮีโร่พาราลิมปิก2016) ณ ห้อง เดอะ เซลล่าร์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/3e809314d585d41c84a1b162d54c98db/ Mon, 22 Aug 2016 10:14:09 +0700 ภาพข่าว: ปฐมนิเทศนักเรียนทุน ฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a412f72a1a3d3c3db210a5f77a2eadbf/ สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนอาชีวะระดับ ปวช. 1 ที่ได้รับทุน ฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 ซึ่งผ่านการคัดเลือกรับทุนในปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 300 คน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/a412f72a1a3d3c3db210a5f77a2eadbf/ Mon, 22 Aug 2016 10:11:21 +0700 เปิดงานสัปดาห์สิงหา สิริวัฒนาพยากรณ์ ครั้งที่ 18 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5a6e89ad23e30e8f454e47c7502bddf9/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน สัปดาห์สิงหา สิริวัฒนาพยากรณ์ ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นโดย คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/5a6e89ad23e30e8f454e47c7502bddf9/ Mon, 22 Aug 2016 10:06:28 +0700 ภาพข่าว: PK ฉลองความสำเร็จ ผ่านมาตรฐาน ระบบ ISO140001 และ OHSAS180001 เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/818b2ccfedee4d0a832035e4874acee8/ นางพรรณี ศรียุทธศักดิ์ (กลางซ้าย) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) หรือ PK ผู้ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง โรงงานน้ำแข็ง เครื่องดื่ม http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/818b2ccfedee4d0a832035e4874acee8/ Mon, 22 Aug 2016 10:06:25 +0700 ภาพข่าว: ไทยประกันชีวิตเฉลิมพระเกียรติ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab82c6b6d857cadda875558db2eb8adb/ นางสิริพร ใจสะอาด ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน MHeart สายโลหิต สายใจ เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์องค์ราชัน อภิวันท์ 7 รอบ องค์ราชินี คู่พระบารมีปีมหามงคล ในฐานะที่บริษัทฯ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ab82c6b6d857cadda875558db2eb8adb/ Mon, 22 Aug 2016 10:02:58 +0700 ภาพข่าว: ก.ไอซีที หารือความร่วมมือด้านกิจการไปรษณีย์กับผู้แทน MIC ประเทศญี่ปุ่น http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e4a651dc0880b56dcfbbe8e3bd1a612b/ นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานต้อนรับ นายยูจิ อาโอกิ (Mr. Yuji Aoki) รองผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทนจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry of http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e4a651dc0880b56dcfbbe8e3bd1a612b/ Mon, 22 Aug 2016 9:59:22 +0700 เนื้อแกะย่างกับไวน์แดงเบอร์ดี ราดซอสใบกะเพรา ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/acc1273350f3ab37538a77b2f5d4dfab/ เนื้อแกะย่างกับไวน์แดงเบอร์ดี ราดซอสใบกะเพรา เนื้อแกะย่างกับไวน์แดงเบอร์ดี ราดด้วยซอสใบกะเพรา นุ่มละมุนลิ้น เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งแผ่นทอดเข้ากันอย่างลงตัวให้รสชาติกลมกล่อม ราคาเพียง 390 + บาทเท่านั้น และหากทานคู่กับไวน์แดง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/acc1273350f3ab37538a77b2f5d4dfab/ Mon, 22 Aug 2016 9:57:43 +0700 ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 13 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f56821d780a6d458b5bd283e9792b09f/ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และร่วมแสดงความยินดีในงานวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 2 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f56821d780a6d458b5bd283e9792b09f/ Mon, 22 Aug 2016 9:56:08 +0700 หนุน กยศ.ยกเลิกหลักเกณฑ์พิจารณาเกรดเฉลี่ย 2.0 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b55a9d82a732a17ebba88fdda0781ea4/ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอให้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b55a9d82a732a17ebba88fdda0781ea4/ Mon, 22 Aug 2016 9:53:40 +0700 4 หนุ่ม มทร.ธัญบุรี ดึงสติคนไทย คิดก่อนโพสต์ ศึกษาก่อนแชร์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ef8efa147aa4d60fa64e21eafa21aad9/ กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโลก Social media สำหรับการโพสต์ภาพของข้าราชการหนุ่มคนหนึ่ง หรือว่าจะเป็นคลิประหว่างการปฏิบัติงานของหน่วยงานหนึ่ง จนกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก และส่งผลกระทบกลับมาในทางลบกับผู้โพสต์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/ef8efa147aa4d60fa64e21eafa21aad9/ Mon, 22 Aug 2016 9:51:23 +0700 เทศกาลปลาเก๋า http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/0cc5e93d2de146c528425613107065e1/ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญคุณสัมผัสความสดใหม่จากท้องทะเลกับ เทศกาลปลาเก๋า เมนูอาหารจีนยอดนิยมที่ใครได้ลิ้มลองแล้วต้องติดใจ ณ ห้องอาหารจีนหยู เห้อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม ศกนี้ เมนูเด็ด วันนี้ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/0cc5e93d2de146c528425613107065e1/ Mon, 22 Aug 2016 9:51:02 +0700 ภาพข่าว: สมาคมนิสิตเก่าศศินทร์ จัดงานเลี้ยง Class Rep Dinner (1990 1999) http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e655813b34c386ebd2fb7a6714cf9b77/ สมาคมนิสิตเก่าฯ ศศินทร์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์นิสิตเก่าผู้แทนรุ่น ปี 1990-1999 และอดีตนายกสมาคม อาทิเช่น คุณชาญ ศรีวิกรม์ กรรมการบริหาร เกษรกรุ๊ป ดร. ณฤดี เคียงศิริ ประธานกรรมการ บริษัทออลอินวัน คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เค.อี. แลนด์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/e655813b34c386ebd2fb7a6714cf9b77/ Mon, 22 Aug 2016 9:37:39 +0700 กรมโรงงานฯ นำร่องดัน 6 โรงงานใช้สารเคมีอันตราย สร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยลดความเสี่ยงในโรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f1dc99a7c9f6fb4527e4be78aeb50c48/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการโรงงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน นำร่องจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยในโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตราย 6 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f1dc99a7c9f6fb4527e4be78aeb50c48/ Mon, 22 Aug 2016 9:20:54 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ยึดแนวพระราชดำริ ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงต้นน้ำถึงปลายน้ำ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/315cb1a8ff4cc70256e48e051b51692c/ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ยึดแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รุกโครงการเพื่อสังคม ปลูกฝังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงต้นน้ำถึงปลายน้ำ หวังสร้างบุคลากรคุณภาพทางวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ นำร่องโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/315cb1a8ff4cc70256e48e051b51692c/ Mon, 22 Aug 2016 9:13:19 +0700 งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่ 6 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/793a3d690e81eb4dbde30991717657c8/ 2016 ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT EXPORT COMMODITIES FAIR คือ งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่ 6 มีการรวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการ บนพื้นที่การจัดงานของศูนย์แสดงสินค้า อิมแพคเมืองทองธานีกว่า 6,000 ตรม. http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/793a3d690e81eb4dbde30991717657c8/ Mon, 22 Aug 2016 9:12:44 +0700 ให้น้องๆได้อิ่มท้อง กับ Empty Dish for Hungry Kids ที่ซูชิบอยทุกสาขา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f20a419ac365dfc3f91a4b0653f70778/ ซูชิบอย ตระหนักดีว่ามีเด็กๆ อีกมากที่ขาดแคลน และยังรอคอยความช่วยเหลือเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 7 นี้ ซูชิบอยจึงเดินหน้าต่อกับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม และได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f20a419ac365dfc3f91a4b0653f70778/ Mon, 22 Aug 2016 9:01:39 +0700 ภาพข่าว: การอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f4216379e00b9026bc22c93f50847f79/ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมี นางสาวปณิศา เหลืองวรเมท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f4216379e00b9026bc22c93f50847f79/ Mon, 22 Aug 2016 8:58:12 +0700 เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง(LeKise)นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด..เสาไฟฟ้าแสงสว่างเลคิเซ่ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f8467c8a4ee5354c20965fc770eecce8/ เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง(LeKise) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร..ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด..เสาไฟฟ้าแสงสว่าง ที่มีทั้งแบบกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรจนถึง 14 เมตร ซึ่งสามารถใส่ได้กับหลอดเมทัลฮาไลท์ หรือหลอด http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f8467c8a4ee5354c20965fc770eecce8/ Mon, 22 Aug 2016 8:56:43 +0700 แรบบิท เฟ้นหา creator หน้าใหม่ ในโครงการ Rabbit : Character Design Contest http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c80cc27914e5e5b0d4f840e2085d0875/ แรบบิท ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมระเบิดไอเดียสร้างสรรค์กับภารกิจออกแบบคาแรกเตอร์ แรบบิท ให้มีชีวิต มีเรื่องราว และมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายภายใต้แนวคิด Digital Lifestyle ในโครงการ Rabbit : Character Design Contest เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c80cc27914e5e5b0d4f840e2085d0875/ Mon, 22 Aug 2016 8:54:48 +0700 เปิดแล้ว! หลักสูตรเคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้านขั้นเทพ ห้ามพลาด! http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/def84f6cad4407fd055f00b5a111e58a/ หลังจาก ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ จัดอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดหลักสูตร เคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้านขั้นเทพ รุ่นที่ 4 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/def84f6cad4407fd055f00b5a111e58a/ Mon, 22 Aug 2016 8:52:53 +0700 ภาพข่าว: ชิค รีพับบลิคสนับสนุนโครงการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2187a91e7b6afd852fba57518e3160be/ นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ (คนกลาง) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/2187a91e7b6afd852fba57518e3160be/ Mon, 22 Aug 2016 8:51:33 +0700 ภาพข่าว: ผอ.กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ศรีปทุม ชลบุรี เป็นวิทยากรด้านบุคลิกภาพ ให้ กศน.ชลบุรี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d0c8ab8e9ab52d06c91b028d12929b63/ อาจารย์วรพรรณ วงศ์พิศาล ผู้อำนวยกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี เรียนเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้ออบรมบุคลิกภาพ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d0c8ab8e9ab52d06c91b028d12929b63/ Mon, 22 Aug 2016 8:50:20 +0700 ภาพข่าว: SPU : ผูกสายใย สายสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม SPUC Dance for MOM ม.ศรีปทุม ชลบุรี http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/9030e9c8413942a8de3fcf401066254c/ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดโครงการ ผูกสายใย สายสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง กิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/9030e9c8413942a8de3fcf401066254c/ Mon, 22 Aug 2016 8:49:01 +0700 SP ชวนอร่อยกับเมนูพรีเมี่ยมเซท พิเศษ 495 บาท http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f313a1951f89f28448f0613256d30b51/ SP ขอแนะนำโปรโมชั่น Joy of Sharing อร่อยกับเมนูพรีเมี่ยมเซท ในราคาพิเศษ 495 บาท เลือกอิ่มอร่อยได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น Set A เมนูแกงเขียวหวานไก่, หมี่กรอบสามรส และปลากะพงทอด (ปกติ 675 บาท) หรือ Set B เมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์, http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/f313a1951f89f28448f0613256d30b51/ Mon, 22 Aug 2016 8:45:14 +0700 แบล็คแคนยอน ชวนดื่มด่ำกับเครื่องดื่มช็อกโกแลตแท้...นำเข้าจากยุโรป http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b579908ec079c4fdde15b378c578dfbb/ แบล็คแคนยอน ร้านกาแฟและอาหารอร่อยระดับแชมป์ ขอแนะนำช่วงความอร่อยไปกับเทศกาล Chocolate Lover ที่สาวกคนรักช็อกโกแลตไม่ควรพลาด กับเมนูเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมเต็มเปี่ยมด้วยช็อกโกแลตแท้คุณภาพสูงที่นำเข้าจากยุโรป http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/b579908ec079c4fdde15b378c578dfbb/ Mon, 22 Aug 2016 8:38:26 +0700 ผศ.นพ.รนชัย ณรวีคลินิก ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ งาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/561b3edffe2857e2e1b4ca1533a16a96/ ณรวีคลินิก คลินิกศัลยกรรมความงามระดับแถวหน้า โดย ผศ.นพ.รนชัย โคมทอง ได้รับเกียรติให้เป็น Speaker บรรยาพิเศษ หัวข้อAesthetic Consideration in Body Contouring Surgery วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.30-13.00 น. ในงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2016 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/561b3edffe2857e2e1b4ca1533a16a96/ Mon, 22 Aug 2016 8:29:30 +0700 ภาพข่าว: กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 6 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c9be4695ec9d3f2dce1771fab7396f53/ พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในการแข่งขันรอบคัดเลือกวงดนตรีร่วมสมัย ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิดภายใต้แนวคิด 84 พรรษา ธ หยาดฟ้าคู่พระบารมี สมเด็จพระราชินี คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/c9be4695ec9d3f2dce1771fab7396f53/ Mon, 22 Aug 2016 8:28:10 +0700 ภาพข่าว: นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนานิคมสหกรณ์ที่ยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d78fff9057f4d3f993b5b1b9d7556966/ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนานิคมสหกรณ์ที่ยั่งยืน และมอบนโยบายทั้งภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ทั้งเรื่อง การจัดที่ดิน กสน.3 กสน.5 การดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d78fff9057f4d3f993b5b1b9d7556966/ Mon, 22 Aug 2016 8:24:21 +0700 มหกรรมนันทนาการอาเซียน Colors Of ASEAN http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d9eee1631082b6d31d11d79a45a08e8d/ กรมพลศึกษา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมนันทนาการอาเซียน Colors Of ASEAN ภายในพบกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งงาน อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 , นิทรรศการ การให้ความรู้ของ10 http://www.thailand4.com/gen/2016-08-22/d9eee1631082b6d31d11d79a45a08e8d/ Mon, 22 Aug 2016 8:23:00 +0700