อิมแพ็ค ประกาศกร้าว!! พร้อมจัด Asian Construction Week 2016 อีเว้นท์แห่งนวัตกรรมการก่อสร้าง เพื่อผลักดันไทยสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างในเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 5, 2016 13:10
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกาศจัด Asian Construction Week งานที่รวบรวมอีเว้นท์เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 3 งานไว้ในที่เดียว ได้แก่ งาน BMAM Expo Asia 2016, GBR Expo Asia 2016 และ Concrete Asia 2016 บนพื้นที่การจัดงานกว่า 10,000 ตร.ม. มีบริษัทที่สนใจมาร่วมกว่า 350 บริษัท และต่อยอดธุรกิจได้อีกไกล คาดมีเม็ดเงินหมุนเวียนในงานกว่า1,000 ล้านบาท

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า "ข้อมูลจากสถาบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ได้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องมือ และตัวชี้วัดในการพัฒนาประเทศ มีมูลค่าสูง มีการจ้างงานเป็นจำนวนมาก มีการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในวงกว้าง มีมูลค่าเพิ่มในประเทศสูง และยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการไปลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และเป็นเครื่องมือหลักของทุกรัฐบาลที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกครั้งที่ประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีการขยายตัวแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีการขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.71 ต่อปี และในปี 2558 ที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.19 หรือเป็นปีที่มีอัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีดังกล่าว และสำหรับไตรมาสแรกของปี 2559 นี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนภาคการก่อสร้าง 3.15 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2558 ร้อยละ 8.32 โดยมูลค่าการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.62 จากการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และมูลค่าการลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี นอกจากนี้ในปี 2558 อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในต่างประเทศมีมูลค่ารวม 274,630 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมโครงการร่วมทุนและงานก่อสร้างขนาดกลาง/เล็ก"

"ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท Sphere Exhibits Pte Ltd สถาบันคอนกรีตและก่อสร้างแห่งเอเชีย (Asian Concrete Construction Institute: ACCI) และ โกลบ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ คอนซัลแทนซี่ จัดงาน "Asian Construction Week 2016" โดยงานนี้ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ BMAM Expo Asia 2016, GBR Expo Asia 2016 และ Concrete Asia 2016 ซึ่งเราคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 1,000 ล้านบาท และที่สำคัญที่สุด คือ งานนี้เป็นการช่วยโปรโมทประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งเอเชียนั่นเอง" นายลอย จุน ฮาว กล่าว

งาน BMAM Expo Asia 2016 (งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาอาคาร ครั้งที่ 9) งานแสดงนวัตกรรมด้านการบำรุงรักษา และบริหารจัดการอาคาร โรงงาน อสังหาริมทรัพย์ การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี น่าใช้งาน และยังคงสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยท่านจะได้พบกับการนำเสนอ Smart Building to Smart City – New areas & Upcoming technologies Trend for the future เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นตัวอย่างของ Smart Building ที่มีนวัตกรรมที่ล้ำหน้าอย่างแท้จริงทั้ง Smart Security & safety , Smart Office, Smart ECO Building จาก Philips Healthcare, Infinite, Fivebond, Solar D, HIP Global, Prosecure, HID, Honeywell เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมนานานาชาติ อาทิ Facility Management Conference ที่จัดโดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และอีกหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดโดยสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maintenance-asia.com

งาน GBR Expo Asia 2016 (งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านการซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารเขียว ครั้งที่ 6) งานแสดงเทคโนโลยีการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารเขียว พร้อมการประชุมสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในวงการอาคารเขียว อาทิ การจัดงาน Thailand Green Building Conference โดยเราพยามยามสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้รับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับความสำคัญในการ สร้างอาคารเขียวเพราะนั้นคือ การรักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างแท้จริง(Sustainable) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.greenbuilding-asia.com

งาน Concrete Asia 2016 (งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับคอนกรีต การขุดเจาะ และอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร) เนื่องจากคอนกรีตเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอาคาร และจำเป็นต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับการเติบโตของประเทศ เพราะคอนกรีตที่มีคุณภาพดี แห้งเร็ว และมีความคงทน จะยิ่งทำให้สิ่งปลูกสร้างอยู่กับเราได้นาน ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งนั่นคือ ประหยัดต้นทุนในการทำงานนั้นเอง โดยในปีนี้ ไฮไลท์สำคัญ คือ สาธิตวิธีการเท และการขัดมันคอนกรีต และสำหรับพาวิลเลี่ยมของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จะมีการเปิดสัมมนาฟรีในหัวข้อ "Trend of High Rise Building Construction in Thailand" และมี Concrete Laboratory นอกจากนี้ ด้านทางเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย และการสัมมนาระดับนานาชาติ อาทิ Asian Concrete Conference 2016, ประสบการณ์ในเรื่องระบบการขุดเจาะของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่องานคอนกรีต เพื่อป้องกันรอยร้าว และอื่นๆ (Tunneling Practice in Asian Country Conference and Essential Knowledge of Concrete Floor Cracks) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.concrete-asia.com

ด้านนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวเกี่ยวกับการร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ว่า "สำหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการจัดอันดับโดยสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก หรือ UFI ประเทศไทยยังครองความเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนด้านพื้นที่การจัดงานจากศูนย์แสดงสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยถึง 222,984 ตร.ม. อีกทั้งสสปน. ได้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในปีนี้จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 15,650 ล้านบาท สำหรับงาน Asian Construction Week 2016 เป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเจรจาธุรกิจ รวมทั้งขยายเครือข่ายทางธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยงาน Asian Construction Week 2016 ทางสสปน. มีความยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

"สำหรับปีนี้ เรามีแคมเปญ Be My Guest ซึ่งสสปน. ได้นำมาช่วยสนับสนุนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยจะช่วยสนับสนุนด้านห้องพักสำหรับกลุ่มผู้ซื้อ และผู้เยี่ยมชมงานจากต่างประเทศที่เข้ามาพักในประเทศไทย ในช่วงของการจัดงาน และยังมีแคมเปญ Connect Businesses ที่สนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจ และผู้ประกอบการจากกลุ่มประเทศอาเซียนบวกหก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจภายในงานอีกด้วย" นางจารุวรรณ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับการจัดงาน Asian Construction Week 2016 ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที 21-23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ คุณปทิตตา อัศวเลิศไพบูลย์ โทร. 02 833 5312 แฟกซ์ 02 833 5127-9 อีเมล์ pathitau@impact.co.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงานwww.asianconstructionweek.com


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics