ครบรอบ 60 ปี กลุ่มมิตรผล เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์การต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจ ผ่านการประกวดโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 5, 2016 11:29
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์
นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Bioeconomy

กลุ่มมิตรผลเดินหน้าเจตนารมณ์ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน "Bioeconomy" ที่ต่อยอดแนวความคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพและดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในสังคมมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ผ่านโครงการประกวด "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016" นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งไอเดียสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงาน กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า "ด้วยทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกที่ใช้แล้วหมดไปอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกนำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย จนส่งผลให้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะหมดลงในอนาคต และยังสร้างผลกระทบและมลภาวะในปริมาณมหาศาล ปัจจุบันได้มีการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรอย่างยั่งยืนอันได้แก่พืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ซึ่งสามารถทดแทนฟอสซิลในการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ จนเกิดเป็นโมเดล "เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" (Bioeconomy) ที่กำลังเป็นที่สนใจไปทั่วโลกในขณะนี้ โดยเศรษฐกิจฐานชีวภาพนี้จะเป็นทางออกของปัญหาที่ได้กล่าวไว้ ทั้งในด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม คาดการณ์ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 7,000 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้เปรียบหลากหลายด้านเมื่อเทียบกับหลากหลายประเทศ อาทิ พื้นฐานเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่ดี โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งพร้อมสู่การต่อยอด โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพมากว่า 20 ปี เป็นหนึ่งในองค์กรที่พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างแข็งแกร่ง ขานรับนโยบายภาครัฐที่มีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วย New S-Curve ที่มุ่งหวังเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรภายใน 10 ปี พร้อมยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-income trap) ในอนาคต ซึ่งอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยให้ไปถึงเป้าหมายได้ คือ การพัฒนาคน ด้วยการสร้างนวัตกรจำนวนมาก กลุ่มมิตรผล ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนรุ่นใหม่ซึ่งให้ความสนใจกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของกลุ่มมิตรผลที่ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ความใส่ใจในสังคมมาโดยตลอด และตอกย้ำภาพการเป็นผู้นำด้าน Bioeconomy จึงได้จัดการประกวดโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเฟ้นหานวัตกรไอเดีย นำนวัตกรรมต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ"

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาโทหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ทีมละไม่เกิน 4 คน สามารถนำเสนอภาพรวมของแนวคิดที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดคุณค่าให้กับพืชเศรษฐกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยแนวความคิดที่ได้จะต้องสามารถช่วยต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจนั้นให้มีความยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้จะจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมเงินรางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 เงินสด 200,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 150,000 บาท และ รางวัลที่ 3 เงินสด 100,000 บาท นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดที่ถูกคัดเลือกเข้าในรอบ 12 ทีมสุดท้ายที่มีไอเดียโดดเด่น มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มมิตรผล เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mitrphol.com/bioinnovator หรือ www.facebook.com/mitrpholbioinnovatorawards หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โทร. 02-794-1270


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics