กอช.ลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งเสริมวิถีการออมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 12, 2016 13:08
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ธนาคารข้าวตามแนวพระราชดำริ และสถาบันการเงินชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง ลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิถีการออมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

ในพิธีลงนาม MOU โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ งานในครั้งนี้เป็นการลงนาม MOU ระหว่าง 4 หน่วยงาน โดยมีนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) นายปกรณ์ จีนาคำ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายส่างลา ไพรมีค่า ประธานเครือข่ายธนาคารข้าวตามแนวพระราชดำริ และนายไพบูลย์ สุขมา ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง

ลงนามร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในวัยชรากับประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการออมเงินไว้ใช้ในวัยชรา รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้มีผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินและสื่อมวลชลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นเกียรติในงาน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่าการขับเคลื่อนงานของ กอช. ให้ไปสู่ความสำเร็จได้นั้นจะต้องได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนผ่านการออมเงินกับ กอช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้รวมพลังช่วยกันขับเคลื่อนงานของ กอช. ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง โดยให้ คบจ. ทุกหน่วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและชักจูงประชาชนในพื้นที่

ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดให้มาสมัครเป็นสมาชิก กอช.และเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้สิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพราะกฏหมายให้สิทธิกลุ่มคนเหล่านี้เพียงสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 25 กันยายนนี้เท่านั้น ซึ่งมั่นใจในพลังของ คบจ. ที่จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าสามารถนำกลุ่มคนเหล่านี้เข้าระบบการออมเงินกับ กอช.ได้จะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุเมื่อเกษียนได้อย่างมหาศาล

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่อนสอน และลำพูน โดยจากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติในปี 2558 พบว่าในพื้นที่ 8 จังหวัดนั้นมีจำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ

รวมกว่า 1,388,408 คน ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมเงินกับ กอช. และคาดหวังให้การลงนาม MOUจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กอช. ขอขอบคุณเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งด้วย

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้แทนจากธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ได้ร่วมเดินทางไปยังหมู่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนธนาคารบ้านรักไทยของโรงเรียนบ้านรักไทย และมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมทุนการศึกษาให้นักเรียนและครูประจำโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป


Latest Press Release

อิ่มอร่อยสุดคุ้มกับเซ็ตลั้นช์สไตล์ฝรั่งเศส ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

งานยุ่งเกินไปเติมพลังมื้อเที่ยงนี้ ชวนกันไปอิ่มอร่อยสไตล์ฝรั่งเศส ที่ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องอาหารสไตล์ฝรั่งเศส ที่โอบล้อมด้วยวิวมหานครแบบ 360 องศา บนชั้น 55 ของโรงแรมฯ...

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

เจาะลึก 5 ความเชื่อ-ไลฟ์สไตล์ชาวเยอรมัน ผ่านสิ่งที่มองไม่เห็น ในนิทรรศการ Invisible Things @TCDC BKK

ท่ามกลางการผันแปรของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆ รอบตัว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนจะหลงลืมความสำคัญของสิ่งใกล้ตัว และเลือกให้เวลากับการเดินตามสิ่งใหม่อยู่เสมอ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย...

Hua Hin Sneaker Festival 2019

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ขอเชิญพบกับกิจกรรม Hua Hin Sneaker Festival 2019 กับการจัดแสดงโชว์รองเท้า ของแบรนด์ระดับโลกกว่า 80 คู่ พร้อมกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องรองเท้า Street Fashion จากกลุ่ม CNX ภายในงานยังมีโชว์ DJ , B-Boy & Popping Dance...

กสอ. จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาบุคลากร งานบริการวิชาการและนวัตกรรม หรือกิจกรรมงานวิจัยด้านอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ...

Related Topics