มรภ.สงขลา สุดปลื้ม นายกฯ มอบรางวัลบริหารการคลังเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 12, 2016 11:59
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--มรภ.สงขลา

อธิการฯ มรภ.สงขลา นำทีมบริหารเข้ารับโล่จากนายกรัฐมนตรี โชว์ผลงานเยี่ยม เป็น 1 ใน 2 ราชภัฏรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและ นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานคลัง หัวหน้างานพัสดุ เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในระดับชมเชย ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมหม่อนไหม กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง รางวัลดังกล่าวประเมินจากผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติมีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการเพิ่มการประเมินด้านการก่อหนี้ผูกพัน มิติด้านความรับผิดทางละเมิดมีการเพิ่มเกณฑ์ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นต้น

รศ.ดร.สุนทร กล่าวว่า ขอขอบคุณชาว มรภ.สงขลา ที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังด้วยความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่องค์กรได้รับจัดสรร ตลอดจนความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยมีเว็บไซต์ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการเงินการคลัง และพัสดุ นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ จากวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์สูง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีเสถียรภาพ และขยายตัวเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยมีการประสานนโยบายการเงินและการคลังของประเทศให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวงระดับท้องถิ่น ตลอดจนมีการจัดการอย่างมีระบบ พร้อมมีกลไกตรวจสอบให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป


Latest Press Release

บัตรแรบบิท จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม แรบบิทแจกไม่อั้นขับรถมันส์กันทุกเดือน

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน" เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ภาพข่าว: DPU จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท...

DPU ชวนร่วมอบรม AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมโครงการ "AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6" ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนน์ ผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ตุลาคมย่านถนนข้าวสาร ทีมงานสตรีทส์ขอเชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดสยองกับเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยหลากหลายแบบ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3...

ภาพข่าว: บัตรแรบบิท และแฟมิลี่มาร์ท มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม "แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล" ครั้งที่ 3 ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล...

Related Topics