มรภ.สงขลา สุดปลื้ม นายกฯ มอบรางวัลบริหารการคลังเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 12, 2016 11:59
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--มรภ.สงขลา

อธิการฯ มรภ.สงขลา นำทีมบริหารเข้ารับโล่จากนายกรัฐมนตรี โชว์ผลงานเยี่ยม เป็น 1 ใน 2 ราชภัฏรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและ นายพินิจ ดำรงเลาหพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานคลัง หัวหน้างานพัสดุ เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลในระดับชมเชย ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมหม่อนไหม กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง รางวัลดังกล่าวประเมินจากผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติมีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการเพิ่มการประเมินด้านการก่อหนี้ผูกพัน มิติด้านความรับผิดทางละเมิดมีการเพิ่มเกณฑ์ด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นต้น

รศ.ดร.สุนทร กล่าวว่า ขอขอบคุณชาว มรภ.สงขลา ที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังด้วยความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่องค์กรได้รับจัดสรร ตลอดจนความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยมีเว็บไซต์ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการเงินการคลัง และพัสดุ นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคลากรทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ จากวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์สูง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม

โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีเสถียรภาพ และขยายตัวเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยมีการประสานนโยบายการเงินและการคลังของประเทศให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวงระดับท้องถิ่น ตลอดจนมีการจัดการอย่างมีระบบ พร้อมมีกลไกตรวจสอบให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics