สาธิตการชันสูตรสัตว์ทะเลหายาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 16, 2016 14:51
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสานความร่วมมือมาที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในการขอใช้สถานที่ของสถาบันฯ ในการเป็นหน่วยฝึกการสาธิตการชันสูตรสัตว์ทะเลหายากในโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "การประเมินสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์" โดยกิจกรรมการผ่าชันสูตรจะมีตั้งแต่วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศเข้าร่วมเป็นผู้สาธิตผ่าชันสูตรสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ โลมากระโดด เต่าทะเล พะยูน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมฝึกปฎิบัติ หลังจากที่ร่วมฝึกปฏิบัติแล้วจะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติในภาคสนามเพื่อให้ผู้อบรมซึ่งเป็นผู้วิจัยหลักในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความรู้และมีมาตรฐานการทำงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน


Latest Press Release

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดอุทัยธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมภพ ตะราษี(ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้แทนบริษัท มอบน้ำดื่มสะอาด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ มีประชาชนอาศัยอยู่รวมจำนวนกว่า 800 ครัวเรือน...

ชาวพุทธทั่วไทย ทั่วโลก นั่งสมาธิพร้อมกัน เป็นเวลา 15 นาที ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

วันที่ 20 มกราคม 2563 พระพรหมมงคลญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี "เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก...

วธ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เชิดชูเกียรติ เผยแพร่คุณความดีให้แผ่ไพศาล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั่วโลก

วันที่ 20 มกราคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

Master Crafter the 1st Edition : #Born Crafted ครั้งแรกของเมืองไทย!! นิทรรศการ 2D Visual Art สุดคราฟท์ โดย #มูส ไซเดอร์ คราฟท์แอปเปิ้ลไซเดอร์ ระดับพรีเมี่ยม สัญชาติไทย

"MOOSE Cider (มูส ไซเดอร์)" ภายใต้ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด (Siam Winery) ผู้ผลิตและผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชั้นนำของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแคมเปญ 'Master Crafter the 1st Edition: 'Born Crafted'...

ภาพข่าว: ช.การช่าง ร่วมจิตอาสาพระราชทาน ถวายงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ลำรางระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลคูคต

พลเอกศิวะ ภระมรทัต (กลาง) ราชองครักษ์ในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณลำรางระบายน้ำ...

Related Topics