ครอบครัวต้องมาก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 16, 2016 15:14
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ "ครอบครัวต้องมาก่อน" ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในครอบครัวระหว่างที่ต้องห่างจากครอบครัวเพราะมาใช้ชีวิตในเมืองหรือกรทำงานที่ต้องห่างไกลจากครอบครัว ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ปัญหาครอบครัวในที่สุด โครงการฯ นี้ จึงเหมือนกับเป็นการชี้แนวทางการให้เราได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว โดยมี ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่สนใจ เข้าร่วมในโครงการฯ ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา


Latest Press Release

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น) ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 จำนวน 1,079 คน เมื่อ (16 ก.พ. 63) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต...

ภาพข่าว: UAC ผนึก ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทน

นายชัชพล ประสพโชค (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ฤกย์ชัย ฟูประทีปศิริ (กลางซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก...

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ป้องกันและรับมือไฟป่า...มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการป้องกันไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ และหลีกเลี่ยงการจุดไฟก่อกองไฟ หรือทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่ป่าไม้...

#ซิซซา กรุ๊ป มอบรายได้จากการจัดงาน CISSA Charity Night Bird of Hope สมทบเข้ากองทุนมะเร็งในเด็กฯ มูลค่า 1,004,061 บาท

นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด (CISSA GROUP) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรูปแบบ "Investment Property" ชั้นนำของประเทศไทย พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก (ที่สองจากซ้าย)...

กสร.เผยผลเลือกตั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงง่าน (กสร.) เปิดเผยว่า...

Related Topics