กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้เตรียมความพร้อมด้านการออกแบบนักศึกษา รองรับอุตสาหกรรม 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 19, 2016 15:17
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร ออกแบบสร้างสรรค์ – ทันเทรนด์โลก ในกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรบนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 หรือ F2S ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายประสงค์ นิลบรรจง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เดินทางเข้าร่วมงาน และนางสาวกฤษณา รวยอาจิณ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันฯ ร่วมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยงานนี้มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เข้าร่วม กว่า 100 คน

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษาปี 3 และ ปี 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั่วประเทศ รวมกว่า 1,000 คน ในหลักสูตรที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ทั้งการออกแบบสร้างอัตลักษณ์ การใช้เทรนด์และการประยุกต์ใช้วัตนธรรมอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น และออกสู่การตลาดในเชิงพาณชิย์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลเงินสดกว่า 150,000 บาท โดยในรอบแรกคัดเลือก 150 คน จากนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอแฟ้มสะสมผลงานการออกแบบ ( Portfolio ) ต่อหน้าคณะกรรมการ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศเป็นเวลา 2 วัน พร้อมจัดแสดงผลงานผู้เข้าอบรมที่มีผลงานดีเด่น โดยรายละเอียดของรางวัลประกอบไปด้วย

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
และผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 150 คน จะได้รับประกาศนียบัตรคนละ 1 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร 0 2713 5492 หรือติดตามกิจกรรมโครงการ ได้ที่ Facebook : Fashion Smart Start Up 2016


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

Related Topics