BVC รับมือกฏใหม่อาหารสหรัฐฯ เพิ่มความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 16, 2016 17:24
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA) ระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ หน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม โดยมีคุณดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธาน ซึ่งได้กำหนดให้มีระยะเวลาสิ้นสุดการเปลี่ยนผ่านของกฎระเบียบย่อยทั้ง 7 ฉบับภายในปี 2562

การลงนามในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางด้านกฎหมาย FSMA ของสหรัฐฯในภูมิภาคอาเซียน โดย มกอช.มุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรมทั้ง 18 องค์กร เร่งให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมหรือปรับปรุงระบบการผลิตและดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย FSMA ของสหรัฐฯ รวมถึงกฎระเบียบย่อย และหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรับผิดชอบของอเมริกา (USFDA) ที่ดำเนินการในปัจจุบันและในอนาคต โดยพิธีจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics