ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์สั้น หัวข้อ เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 10:42
กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์สั้น "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชน ได้ค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดและเรื่องราวที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในสายตาชาวต่างประเทศ

โครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นฯ ได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูคอร์ปอเรชั่น สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี สังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ส่งคลิปวีดิทัศน์เข้าประกวดทั้งสิ้น 45 ทีม

คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer, Y&R Thailand นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์ฉัตรฉวี คงดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และ ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

คลิปวีดิทัศน์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานอันทรงคุณค่า สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และยังเป็นแรงผลักดันให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย วัฒนธรรมที่โดดเด่น

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม Kapook Creator ชื่อผลงาน Foreigner Eye สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม Uni Film ชื่อผลงาน ทัศนาไทย (Explore Thailand) สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม The Girl with Pink Hair ชื่อผลงาน ช้างไทยสู่มาตรฐานโลก สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย จำนวน 6 ทีม ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่

ทีม Real Thai ชื่อผลงาน Creative Thailand สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม Four–o–one ชื่อผลงาน Do you trust the review? สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม ออร่า ชื่อผลงาน How to spend 500 baht in one day? สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม ส่งออกสู่สายตา ชื่อผลงาน Luck? สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม ทำที่ไทย ชื่อผลงาน Help! สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีม Code ผลงาน Deep inside สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Latest Press Release

หอสมุด ม.ศรีปทุม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เงินทองต้องวางแผนการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม แหล่งรวมความรู้คู่ SPU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษา กับการถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ก้าวสู่วัยทำงาน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนการเงิน CFP ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.อภิรดี...

29 มี.ค. 7 เม.ย. นี้เตรียมพบ...กับโฮมโปร แฟร์ ขอนแก่น งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ขอนแก่น

โฮมโปร แฟร์ งานแฟร์เรื่องบ้าน ที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน!! ช้อป สินค้าเรื่องบ้าน ลดสูงสุดกว่า 70% ผ่อนทั้งงาน 0% สูงสุด นาน 24 เดือน พร้อมจับมือพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำสินค้า OTOP และภูมิปัญญาไทยภาคอีสาน มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์...

ก.แรงงานร่วมพันธมิตรเดินหน้าประชารัฐสร้างอาชีพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าประชุมครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุ ของกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง...

พระราชปริยัติกวี เปิด เคล็ดลับการปราบกิเลส

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งและมีหน้าที่รับผิดชอบในหลายภาคส่วน เพราะนอกจากจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. และเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงแล้ว...

มกอช. ร่วม Workshop กับภาคีเครือข่าย 9 ประเทศ เรื่อง การใช้งานระบบ TRACES

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "Regional Workshop on the use of TRACES" ภายใต้โครงการ Better Training for Safer Food (BTSF) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าหน่วยงานผู้บริโภค...

Related Topics