กทปส. ส่งเสริมนักวิจัยไทย สร้าง นิทรรศการแนว Interactive เจาะลึกเบื้องหลังการเดินทางของบิต แนะเหมาะกับเยาวชนไทยยุคดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 10:02
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--35 Bangkok

กทปส. ส่งเสริมนักวิจัยไทย สร้าง "นิทรรศการแนว Interactive เจาะลึกเบื้องหลังการเดินทางของบิต" แนะเหมาะกับเยาวชนไทยยุคดิจิทัล พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรี ! ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์

ในปัจจุบัน การสื่อสารแบบดิจิทัล (Digital communications) นับเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชน มักมองการสื่อสารแบบดิจิทัลว่าเป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อน และยากที่จะเข้าใจ ทั้งนี้เนื่องจากความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบสื่อสารแบบดิจิทัลนั้น จัดเป็นวิชาเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาด้วยตนเองจากการอ่าน มักจะพบว่าเนื้อหาเข้าใจยาก เนื่องจากการทำงานของระบบสื่อสารนั้นเกี่ยวข้องกับการส่ง รับ และประมวลผลสัญญาณสื่อสาร ซึ่งบ่อยครั้งไม่สามารถมองเห็น หรือสัมผัสได้ การจัดทำนิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive) จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสื่อสารแบบดิจิทัล

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กทปส. เปิดเผยว่า "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. จึงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ 'การเดินทางของบิต: เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล' (หรือ Journey of Bits) ซึ่งเป็นผลงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัย "การพัฒนานิทรรศการเชิงปฏิสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารแบบดิจิทัล" โดยมี รศ. ดร. ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ มุ่งสร้างแรงกระตุ้นให้กับเยาวชน และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลในรูปแบบ Interactive Exhibition พร้อมทั้งได้ทดลองส่งข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สายทองแดง เส้นใยนำแสง และสายอากาศแบบไร้สาย ได้ร่วมทดลองส่งข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง และวิดีโอ ซึ่งจะได้เห็นและได้ยินสัญญาณการสื่อสารต่างๆ ฯลฯ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปต่อยอดและพัฒนาประเทศในด้านระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง"

รศ. ดร. ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า "ปกติบิตข้อมูลและสัญญาณสื่อสารเป็นสิ่งที่ผู้ใช้มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ ฉะนั้นการจัดสร้างนิทรรศการ "การเดินทางของบิต" จึงเน้นการนำเสนอชิ้นงานเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับบิตข้อมูล สัญญาณสื่อสาร และระบบสื่อสารสาธิต เพื่อหวังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเนื้อหาในนิทรรศการจะแบ่งออกเป็นโซนๆ โดยจะเริ่มจากความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รูปสัญญาณเชิงเวลา และเชิงความถี่ เป็นต้น จากนั้นจะเป็นการแสดงสัญญาณพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาณปิดเปิดสำหรับบิตข้อมูล และสัญญาณคลื่นพาห์ โดยจะแสดงรูปสัญญาณทางจอภาพ ป้อนสัญญาณเข้าสู่ลำโพงเพื่อนำเสนอด้วยเสียง และป้อนสัญญาณเข้าสู่หลอดไฟส่องสว่างเพื่อนำเสนอด้วยแสง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสสัญญาณต่างๆ ได้ ในส่วนสุดท้าย จะอนุญาตให้ผู้เข้าชมได้ทดลองส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารสาธิต เช่น ข้อความที่พิมพ์และเสียงที่อัด เป็นต้น

สำหรับนิทรรศการ 'การเดินทางของบิต: เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล' เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้เปิดให้เข้าชมฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – กันยายน 2560 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ FACEBOOK : NSMthailand


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics