แรงงาน บรรเทาเดือดร้อนนายจ้าง ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ฟื้นฟูสถานประกอบกิจการหลังน้ำลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 13:09
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน บรรเทาความเดือดร้อนสถานประกอบการได้รับผลกระทบน้ำท่วมกว่า ๘,๐๐๐ แห่ง ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลด นายจ้างที่สนใจติดต่อ กองทุนความปลอดภัยฯกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๘-๘๓๓๘ ต่อ ๘๓๒-๘๓๓

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มีสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบ ๘,๗๒๕ แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ๑๒๕,๙๑๘ คน ในการนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ทุกงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน ในส่วนของกสร. ได้กำหนดมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นสองระยะ คือ มาตรการแรกขณะที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม

โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

และขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ผ่อนผันเวลาทำงาน หรืออนุญาตให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติสามารถหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา มาตรการระยะที่สองคือการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากน้ำลด โดยการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่นายจ้างเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ภายในวงเงิน ๒ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน ๔ ปี ปลอดเงินต้นในปีแรก

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นายจ้าง ผู้ประกอบการรายใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๘-๘๓๓๘ ต่อ ๘๓๒-๘๓๓ หรือที่ E-mail Safetyfind@labour.mail.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: ออลล์ อินสไปร์ฯ จัดกิจกรรมเติมเต็มความสุข

คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ และอิมเพรสชั่น จัดกิจกรรมเติมเต็มทุกแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต...

สวทน. ผนึกกำลัง มิชลิน - มช. - มทร.ล้านนา พัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin Talent Academy

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผนึกกำลัง บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin...

การแข่งขันเฟ้นหาผู้เป็นเลิศในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์เปิดฉากขึ้นแล้วในจีน

การแถลงข่าวการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับโลกครั้งแรกของเขตเซียนจู ประเทศจีน จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นความพยายามครั้งแรกของเขตเซียนจูในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผ่านการแข่งขัน...

คล้องจอง-ร้อยกรองภาษาไทยแสนสนุกที่ รร.บ้านนาประดู่

การใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เด็กและเยาวชนที่ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องประสบกับปัญหาในการเรียนรู้...

สื่อสร้างสรรค์ สร้างสุขภาวะที่ รร.บ้านบาลูกายาอิง

หนึ่งในปัญหาสำคัญของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษามลายูเป็นหลักในการสื่อสารก็คือปัญหาการ "อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้" ซึ่งเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของครูผู้สอน...

Related Topics