ป.ป.ช. ร่วมประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ Fast-tracking Implementation of UNCAC for Economic and Social Development in Southeast Asia

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 3, 2017 13:13
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ Fast-tracking Implementation of UNCAC for Economic and Social Development in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมิลเลนเนี่ยมฮิลตัน กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันของประเทศ ASEAN และส่งเสริมกระบวนการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC, 2003) ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และยังมุ่งหวังสร้างกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานต่อต้านการทุจริตจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศติมอร์-เลสเต รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญผู้แทนจากภาคธุรกิจภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องราว 100 คน

ทั้งนี้ ในช่วงสองวันแรกเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และจะมีการประชุมหลัก (Main Conference) ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมหลัก จากนั้นจะเป็นการร่วมอภิปราย (Panel Discussion) ของผู้แทนจาก UNODC และหัวหน้าหน่วยงานต่อต้านการทุจริตจากประเทศอาเซียน อาทิ ประเทศบรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศจะแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่มีต่อการเร่งรัดกระบวนการอนุวัติการตามอนุสัญญา UNCAC รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การอนุวัติการตามอนุสัญญา UNCAC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: วธ.-ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย

ผู้คณะบริหาร บริษัท Universal Studio (สหรัฐอเมริกา) จำกัด (มหาชน) เข้าหารือกับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดการถ่ายทำภาพยนตร์ Fast and Furious 9 ที่มีกำหนดถ่ายทำที่จังหวัดกระบี่...

ภาพข่าว: มอบความคุ้มครอง

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 1 ปี ทุนประกันรวม 28,000,000 บาท แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว...

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ " ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีประกาศรางวัล...

ภาพข่าว: กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการ สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ (Smart University) เวทีแห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน...

ภาพข่าว: ทีมชาติอีกสมัย พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์

"พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์" ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในกีฬาประเภท E-Sport เกม...

Related Topics