บกปภ.ช.ประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ประสานจังหวัดช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ด้านการประกอบชีพโดยเร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 9, 2017 10:47
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมประสานจังหวัดตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยให้ถูกต้องครบถ้วน และครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ให้ระบุข้อมูลจำนวนบ้านเรือนที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม และวงเงินงบประมาณที่ต้องขอรับการสนับสนุน ด้านการประกอบอาชีพ ทั้งเกษตร ประมงปศุสัตว์ ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรครัวเรือนละ 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมถึงเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าส่วนอำนวยการ ภายใต้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันระหว่าง บกปภ.ช. ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บกปภ.ช. ส่วนหน้า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี รวมถึงหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเข้าร่วมประชุมฯ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทุกจังหวัด ระดับน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ และอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย บกปภ.ช.จึงได้สั่งการให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยให้ถูกต้องครบถ้วน และครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ให้ระบุข้อมูลจำนวนบ้านเรือนที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม และวงเงินงบประมาณที่ต้องการขอรับความสนับสนุนจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ การซ่อมแซมบ้านเรือนและที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหาย รวม 11,818 หลังมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 4 หน่วย ได้แก่ ทหาร จำนวน 204 หลัง ตำรวจ จำนวน 39 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9,102 หลัง ทีมตำบลประชารัฐ (อาชีวะและ กศน.) จำนวน 2,473 หลัง ซึ่งกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหรือภายในวันที่ 5 มีนาคม 2560 บ้านเรือนทุกหลังต้องได้รับการช่วยเหลือและซ่อมแซมแล้วเสร็จ สำหรับด้านการประกอบอาชีพ ให้ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายครอบคลุมทั้งด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์ พร้อมประสานการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากสถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุด หรือวันที่ 30 เมษายน 2560 ทั้งเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาทแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ได้ภายในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยสนับสนุนการเป่าล้างบ่อบาดาล ทำความสะอาดบ่อน้ำตื้น จัดการขยะมูลฝอย และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย อีกทั้งให้จังหวัดเสนอแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะกลาง และระยะยาว โดยวางมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้าง อาทิ การเสริมผิวการจราจร ขยายท่อลอด (Box culvert) หรือรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ การขุดลอกลำคลองสาขาของแม่น้ำสายหลักการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเพิ่มเส้นทางให้น้ำระบายลงสู่ทะเลโดยเร็ว


Latest Press Release

2 ร้านอาหารฮ่องกงในเครืออิมแพ็ค ชวนลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย อิ่มสุดคุ้มกับส่วนลดพิเศษ

เติมเต็มความสุขด้วยมื้ออร่อยสุดฟินที่ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน และ ร้านฮ่องกง สุกี้ 2 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย รับส่วนลดทันที 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน...

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง" - "51 แอนผจญภัย" - "ดอยบอย" ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เมื่อวันที่ 17...

His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโอที่ 6 แห่งตองกา เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวมรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ...

มูลนิธิเอสซีจี รวมพลังนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม HEAD HEART HAND เพื่อต่อยอดฝีมือ พัฒนาความคิด และส่งต่อการมีจิตสาธารณะ

เชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "HEAD HEART HAND" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" นำนักเรียนทุนฯ จำนวน 256 คน จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกทักษะฝีมือ...

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ทำหนังสือแจ้งสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิฯติดตามโบราณวัตถุ 32 รายการคืนสู่ไทย...

Related Topics