วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แทคทีมสถานศึกษาชั้นนำภาคใต้เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ Excellent Model School

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 23, 2017 09:24
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า พีอาร์

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แทคทีมสถานศึกษาชั้นนำภาคใต้ในสังกัด สอศ. เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ"สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" (Excellent Model School) ตัวแทนภาคใต้จับมือภาคเอกชน เอสซีจี และเบทาโกร ดึงคนรุ่นใหม่เรียนอาชีวะ พัฒนาทักษะ นำพาประเทศสู่ 4.0

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2:Competitive Workforce) เปิดบ้าน"สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" หรือ Excellent Model School ตัวแทนภาคใต้ สร้างทางเลือกใหม่ เสริมความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อ ด้วยการผนึกกำลังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ พัฒนาหลักสูตรอาชีวะให้เป็นเลิศ ส่งเสริมฝีมือชนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดงานโรดโชว์เปิดบ้าน "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" หรือ "Excellent Model School" ตัวแทนภาคใต้ พร้อมด้วย นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ผู้แทนหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2:Competitive Workforce) และ นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงานมีการนำเสนอศักยภาพของสถานศึกษาและสถานประกอบการผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจทั้ง 3 โซน ได้แก่ นิทรรศการ Excellent Model School นำเสนอความเป็นมาของสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน และความร่วมมือของแต่ละวิทยาลัย กับสถานประกอบการ นิทรรศการ School ให้ข้อมูลการสมัครเรียน และการจัดแสดงผลงานด้านต่างๆ ของนักศึกษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กิจกรรมฝึกอาชีพชุมชน 108 อาชีพ การประกวดการแข่งขันผลงานนักศึกษา และโซนสุดท้าย นิทรรศการสถานประกอบการ เป็นการจัดแสดงข้อมูลที่สถานประกอบการเข้าไปร่วมส่งเสริมความเป็นเลิศกับสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานจริงของสถานประกอบการ รวมทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิง Soft Side เน้นการเรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน การรับผิดชอบโปรเจ็กต์ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทำงานอย่างมีคุณภาพจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท อีกทั้งยังมีการเสริมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์ของสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยนิทรรศการทั้ง 3 โซน ต่างได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมโรดโชว์เปิดบ้าน "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" หรือ "Excellent Model School" ตัวแทนภาคใต้ ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังของ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จับคู่กับ เอสซีจี และยังได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ เครือเบทาโกร ร่วมกันนำเสนอการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง อาทิ สาขางานไฟฟ้าควบคุม สาขางานเครื่องกล และสาขาการผลิตปศุสัตว์ โดยได้ร่วมกันออกแบบพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เสริมความพร้อมของเครื่องมือการเรียนและครูผู้สอน ควบคู่กับการเปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นโรงเรียน ผลักดันผู้เรียนให้เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะหลากหลาย เพื่อยกระดับจากไทยแลนด์ 2.0 สู่ 4.0

การผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ระหว่างสถาบันศึกษาและสถานประกอบในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรู้และทักษะที่หลากหลายนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งยังมีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ด้านสถาบันศึกษาก็สามารถผลิตนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ ส่วนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจก็จะได้บุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการในสายงาน

อนึ่ง โครงการ "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 28 สาขาวิชาที่เปิดสอน และมี 14 องค์กรเอกชนชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่ บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.ช.การช่าง, บจก.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี, บมจ.ซีพี ออลล์, กลุ่มมิตรผล, บมจ.เบทาโกร, เอสซีจี, บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.ฤทธา, บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น, บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

สำหรับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ มีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 16 บริษัท ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีการทำงานแบบคู่ขนาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การจัดเรียงความต้องการของภาคเอกชน 2.) การพัฒนาบุคลากรรองรับ 3.) การขับเคลื่อนระยะแรก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่องเร่งด่วน คือ การปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยการดำเนินงานของ บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล การพัฒนาข้อมูลกำลังคน โดยการดำเนินงานของ บมจ.ไออาร์พีซี และการสร้างความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ โดยการดำเนินงานของ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 4.) แผนระยะกลางและระยะยาว ด้วยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยการดำเนินงานของ กลุ่มมิตรผล

ผู้สนใจติดตามกิจกรรม หรือรายละเอียดความคืบหน้าของ โครงการ "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ" (Excellent Model School) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics