สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในกทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 23, 2017 12:52
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จะร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วิเคราะห์เชิงลึกหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับ 2560" และกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 และ พ.ศ.2542 ที่สำคัญ และนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2560 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 และกำลังดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าร่วมในการสัมมนากว่า 100 คน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสาระสำคัญในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ที่มีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน อาทิ การรายงานสภาพคล่องทางการเงินเพื่อควบคุมดูแลสภาพคล่องให้เหมาะสมกับสหกรณ์ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจกับตัวแทนสหกรณ์ในหลักการสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ดังกล่าว และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในขบวนการสหกรณ์อีกด้วย


Latest Press Release

2 ร้านอาหารฮ่องกงในเครืออิมแพ็ค ชวนลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย อิ่มสุดคุ้มกับส่วนลดพิเศษ

เติมเต็มความสุขด้วยมื้ออร่อยสุดฟินที่ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน และ ร้านฮ่องกง สุกี้ 2 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย รับส่วนลดทันที 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน...

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง" - "51 แอนผจญภัย" - "ดอยบอย" ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เมื่อวันที่ 17...

His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโอที่ 6 แห่งตองกา เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวมรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ...

มูลนิธิเอสซีจี รวมพลังนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม HEAD HEART HAND เพื่อต่อยอดฝีมือ พัฒนาความคิด และส่งต่อการมีจิตสาธารณะ

เชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "HEAD HEART HAND" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" นำนักเรียนทุนฯ จำนวน 256 คน จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกทักษะฝีมือ...

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ทำหนังสือแจ้งสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิฯติดตามโบราณวัตถุ 32 รายการคืนสู่ไทย...

Related Topics