ปภ. รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 23, 2017 17:33
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร ภายใต้โครงการ "กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้" เพื่อนำไปก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 5 หลัง อีกทั้งได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยตามพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 10 และนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 12 จังหวัด แม้ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค ดูแลการดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม แต่สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 11,818 หลัง แยกเป็น เสียหายทั้งหลัง 314 หลัง เสียหายมาก 788 หลัง เสียหายน้อย 10,716 หลัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลด้านที่อยู่อาศัย ได้มีนโยบายเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่สถานการณ์คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง หลังละ 33,000 บาท และเสียหายบางส่วนเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร ดำเนินโครงการ "กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้" ด้วยการบริจาคเงินจำนวน 1,150,000 บาท ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 5 หลังหลังละ 230,000 บาท อีกทั้งได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอขอบคุณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ที่ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานส่งมอบเงินบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยเร็ว พร้อมดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในนามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ "กนอ.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้" ทั้งเงินบริจาคในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยตามพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 10 และนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว


Latest Press Release

Tissue Genesis เปิดตัว Icellator(R) X สุดล้ำสมัย สำหรับการสกัดแยกสเต็มเซลล์

- ระบบแยกสเต็มเซลล์ที่ได้มาจากเอนไซม์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สร้างผลลัพธ์และประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู Tissue Genesis LLC ประกาศเปิดตัว Icellator(R) X...

Neon Christmas and New Year 2019

เดอะ นีออนไนท์บาซาร์ แหล่งช้อป ชิลล์ ชิม ยามค่ำคืน ใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน The Neon Christmas & New Year 2019 ร่วมประทับใจไปกับการตกแต่งสีสันบรรยากาศในคอนเซปท์ The Happiness Village...

รางวัลสตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2018

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้เดินทางเข้ารับรางวัล Influential Women of the year (รางวัลสตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี) ในงาน "2018 Asia CEO Summit & Award Ceremony" ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท...

เกี่ยวข้าวก่อนช้าง กรมอุทยานฯ ร่วมมือชุมชน อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ เน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์เรียนรู้พฤติกรรมช้างป่า เพื่อปรับพฤติกรรมคน สร้างความเข้าใจอย่างมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่

เมื่อวันก่อน น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ร่วมกับชมรมคนรักษ์สัตว์-ป่า กลุ่มเพื่อนทับลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

ศึกวันแดงเดือด ทรูวิชั่นส์พร้อมถ่ายทอดสด #พรีเมียร์ลีกอังกฤษ คู่ที่แฟน ๆ รอคอยมากที่สุด #หงส์ปะทะผี

ศึกวันแดงเดือด ทรูวิชั่นส์พร้อมถ่ายทอดสด 'พรีเมียร์ลีกอังกฤษ' คู่ที่แฟน ๆ รอคอยมากที่สุด 'หงส์ปะทะผี' คมชัดด้วยระบบ 4K ทางช่อง ทรู 4K (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 400) วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 23.00 น. รวมทั้งจัดเต็มพรีเมียร์ลีกโปรแกรมนัดที่ 17...

Related Topics