Thailand#s Top 5 Tech/Digital companies to work for

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 6, 2017 15:02
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "Thailand's Top 5 Tech/Digital companies to work for" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ศึกษาหรือทำงานในสายงาน Technology, IT หรือ Computer ซึ่งมีขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 376 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพื้นที่ภาคสนาม โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error : S.E.) ไม่เกิน 2.6

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงบริษัทดิจิตอลที่สร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มในประเทศไทยที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า อันดับ 1 ได้แก่ Line คิดเป็นร้อยละ 65.69 อันดับ 2 ได้แก่ Kaidee คิดเป็นร้อยละ 50.80 อันดับ 3 ได้แก่ Pantip คิดเป็นร้อยละ 45.74 อันดับ 4 ได้แก่ Wongnai คิดเป็นร้อยละ 38.83 และอันดับ 5 ได้แก่ Tencent คิดเป็นร้อยละ 37.23 ตามลำดับ

ตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ "ออฟฟิศในฝัน" มีโซน Corner Bar (พักผ่อน/ผ่อนคลาย/มุมนั่งเล่น/พูดคุย/ชมวิว) คิดเป็นร้อยละ 54.26 รองลงมา โซนเงียบสงบ โซฟานอนหลับพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 52.93 โซนบันเทิง (ห้องดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์) คิดเป็นร้อยละ 49.47 โซน Coffee Cafe (ทานขนม จิบกาแฟ)

คิดเป็นร้อยละ 47.07 โซนกิจกรรมผ่อนคลายในออฟฟิศ เช่น โต๊ะปิงปอง ลู่เดิน - วิ่ง นวด คิดเป็นร้อยละ 41.76 และ อื่น ๆ ได้แก่ โซนสำหรับสูบบุหรี่, โซนนวดผ่อนคลาย, ฟิตเนส, ห้องอาบน้ำ, มีหมอมารักษาที่

ออฟฟิศ, ห้องคาราโอเกะ, โยคะ,ห้องอ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 5.05

เมื่อถามถึง "ออฟฟิศในฝัน" ที่มีอยู่ในประเทศไทย พบว่า ตัวอย่างไม่ทราบว่า "ออฟฟิศในฝัน" มีอยู่ในประเทศไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.21 ขณะที่ ร้อยละ 26.86 ทราบว่ามี "ออฟฟิศในฝัน" มีอยู่ใน

ประเทศไทย และร้อยละ 27.93 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึง บริษัทที่สร้าง "ออฟฟิศในฝัน" พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามี บริษัทที่สร้าง

"ออฟฟิศในฝัน" คิดเป็นร้อยละ 73.14 และมีเพียงร้อยละ 26.86 ที่ทราบว่ามีบริษัทที่สร้าง "ออฟฟิศในฝัน" โดยระบุว่าได้แก่ Line, Kaidee, Garena, Google, Monotechnology, Dtac, Neos, ASCEND, TRUE, McDonald's Thailand, TMB, Dek-D, HUBBA, KTC, Wongnai, PWC และ Rabitell

เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไป พบว่า ตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 57.71 และเพศหญิง ร้อยละ 42.29

ซึ่งมีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี ร้อยละ 34.84 รองลงมามีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ร้อยละ 26.86 อายุต่ำกว่า 18 ปี ร้อยละ 18.62 อายุระหว่าง อายุ 31 - 35 ปี ร้อยละ 15.43 และมีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.25

ตัวอย่างส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 91.23 รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 5.32 การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.39 และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ร้อยละ 1.06

ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/Freelance ในสายงาน Technology , IT หรือ Programmer ร้อยละ 71.01 และอาชีพนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิชา Technology , IT หรือ Computer ร้อยละ 28.99 ตามลำดับ


Latest Press Release

สีฟ้าต่อยอดความอร่อยที่มากกว่าด้วยข้าวหอมมะลิออร์แกนิคในทุกเมนู ข้าว ที่ร้านสีฟ้าทุกสาขา

สีฟ้า ตอกย้ำความอร่อยที่ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร พร้อมส่งข้าวหอมมะลิออร์แกนิค ส่งตรงจากนาข้าวอินทรีย์คุณภาพ จ.สุรินทร์ สด ใหม่ ทุกสัปดาห์ มาเสริฟให้ลูกค้าในทุกเมนู "ข้าว" ของสีฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวจานเดียว อาทิ ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์...

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยอายุแพทย์ฯ ถวายราชสักการะและวางพวงมาลา

เมื่อเร็ว ๆนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (ที่ 4 แถวยืนจากซ้ายมือ) ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ที่ 5 แถวยืนจากซ้ายมือ) และผู้แทนอายุรแพทย์สมาชิก ถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส...

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบเงินบริจาคจากขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเงินบริจาค 650,000 เยน ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ให้กับ Mr.Toru Nakaya ประธานสหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น...

ภาพข่าว: เบโค จัดโปรโมชั่นแรงส่งท้ายปี กระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ยังไม่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตานักในบ้านเรา แต่ต่อไปนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจากฝั่งยุโรปมีแผนจัดกิจกรรมการตลาดเรื่อยๆ เพื่อสร้างแฟน เมื่อเร็วๆ นี้ มร.แครี่ ฮาร์เตวา ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าในประเทศ บริษัท เบโค ไทย จำกัด และ นายธนันต์ สัตตะรุจาวงษ์...

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วม งานแถลงข่าวพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม...

Related Topics